Het licht zien
Te fietsen | week 12

Prettigste verandering van de laatste decennia is het verdwijnen van de verkeerslichten voor fietsers op zo veel plaatsen, en daarmee de afname van het tal gedwongen stops onderweg.

Al begrijpt menig automobilist nog altijd niet dat fietsers vrijwel altijd voorrang hebben op rotondes binnen de bebouwde kom. En dat het echt geen pas geeft tegenover de medeweggebruikers om met een rotgang op een rotonde af te rijden, en pas op het allerlaatst hard af te remmen.

Vervelend aan het wegverkeer blijft dat de asociaalste deelnemers zo zelden voor hun egoïsme worden afgestraft.

De wegbeheerders hebben er dan ook wel heel lang alles aan gedaan om het autoverkeer aan te moedigen. En een reactie daartegen kwam er pas laat.

Vorige week werd er over een proef bericht in Den Bosch. Alwaar de lokale stoplichten software hebben gekregen die kan communiceren met fietsers, als die er aan komen rijden. Dit vergt dan slechts dat zo’n fietser een app installeert op de telefoon.

Winstpunt van die app zou zijn dat de verkeerslichten voor fietsers dan sneller op groen gaan, omdat bekend is dat ze er aan komen. Ik zie alleen allereerst weer een bedrijf bezig dat gretig het gedrag van de gebruikers in kaart wil brengen, en daarmee nogal grote privacy-bezwaren.

Dat zo’n applicatie populair zou kunnen worden, lijkt me trouwens wel een aanklacht tegen al die wegbeheerders die er aan blijven vasthouden dat verkeerslichten nut hebben.

Het is allemaal Amerikaanse import overigens, van na de Tweede Wereldoorlog, die heiligverklaring van de auto. Meegekomen met het Marshall-plan, en de daarbij horende eis tot een op olie gebaseerde economie te komen, in plaats van aan kolen vast te houden. Zoveel auto’s waren er tot dan hier helemaal niet.


[ Meer over bovenstaande commercial, voor een autobedrijf nota bene, en nu juist een statement tegen de ontzaglijke ruimte die auto’s innemen, hier. ]


[x]#13887 fan maandag 19 maart 2018 @ 00:00:00