The Good Book
A.C. Grayling

[…] Uitgangspunt daarbij vormt wel de relatief recente manier van denken die met éen verzamelwoord doorgaans ‘De Verlichting’ wordt genoemd. Graylings’ ‘Genesis’ begint ook met de boom der kennis, en een lofzang op de eerste onderzoekers, die zich ineens verzetten tegen de onnozelheid en ingekapselde vooroordelen van hun tijd, en God als enige antwoord durfden te negeren. […]

boeklog 16 iv 2018


[x]#13997 fan maandag 16 april 2018 @ 10:39:48


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden