Ruim 1000 dagen werk | i-vi 1994
Koos van Zomeren

In het voorjaar van 1994 begon Koos van Zomeren aan een serie columns over de koe, die uiteindelijk tot een heel boek zouden leiden. En juist deze reeks teksten bleek ik bijzonder goed onthouden te hebben. Waarop een vraag werd waarom dit zou zijn.

Was het omdat er nu eens een serie lag met éen helder onderwerp?

Werd ik getroffen dat het gegeven dat de koe, volgens Van Zomeren, nogal bepalend is geweest voor hoe alles hier er uit zag, en uit ziet?

Nederland is een geheel door mensen bedacht land, waar zelfs over elke vierkante meter ‘vrije natuur’ besluiten zijn genomen. Dus levert de wijsheid dat veeteelt daarbij ook nogal bepalend moet zijn geweest een wat eigenaardige sensatie op.

Want het lijkt zo aardig, het idee dat land zo goed mogelijk de koe van dienst zou moeten zijn. En tegelijk begint op dat niveau toch ook de fnuikende invloed van het kapitalisme; dat de aarde allereerst onze winstmaximalisatie ten dienste hoort te staan.

Zelfs al kwamen de uitwassen er dan misschien in Nederland pas echt met de massale ruilverkaveling, de bijbehorende herinrichting van het landschap, het kappen van talloos veel boomwallen, de structurele verlaging van het grondwaterpeil, en het invoeren van de monocultuur van het Engelse raaigras.

Koos van Zomeren was in 1994 nog altijd een relatief nieuwe natuurvriend. Hij ging pas rondkijken buiten toen er een hond in zijn leven kwam, die uitgelaten moest worden, ongeacht het weer. Sindsdien vergingen vijftien jaar, en in die spanne tijds veranderde er langzaam en zeker van alles, en nam hij dat ineens waar. Daar is hij dan fel over, met het fanatisme nog steeds van de nieuwe bekeerling.

De grutto’s, waar zijn ze gebleven?

Deels kwam die verandering dus door de schaalvergroting in de landbouw, en andere ingrepen van de mens. Dus sluipt er met zijn teksten over de koe misschien ook een nieuw element in het boek. Ontstond er een zoektocht naar wat het evenwicht dán zou moeten zijn, in de omgang met getemde natuur — zoals vee — en die met wilde natuur.

[ Lees al mijn aantekeningen bij Ruim duizend dagen werk hier ]


[x]#14332 fan woensdag 18 juli 2018 @ 11:45:17