De familie Mann
Tilmann Lahme

[…] Niettemin is het knap wat Lahme gepresteerd heeft. Hij had een overvolle cast aan personages, met die vader, de moeder, en hun zes kinderen; die allemaal op eigen wijze door de wereld hebben bewogen, en die onderling nogal eens strubbelingen hadden. En de schrijver heeft van al hun wederwaardigheden toch een goed lezend verhaal gemaakt; daarbij gretig gebruik makend van de briefcorrespondentie van het gezin onderling. Moest daar de evenementiële geschiedenis van de vorige eeuw nog eens dwars doorheen worden verteld. […]

boeklog 7 ix 2018


[x]#14523 fan vrijdag 7 september 2018 @ 22:22:22


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden