Co Westerik [1924 — 2018]

Westerik eerder op eamelje.net: De verliespost [fragment 1.28 minuten]:


[x]#14518 fan maandag 10 september 2018 @ 18:05:15


© eamelje.net 2001-2018. Alle rechten voorbehouden

eamelje sels

XHTML: In bytsje HTML is tastien: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>