The Wealth of Humans
Ryan Avent

[…] Waarmee de centrale vraag duidelijk wordt die dit boek stelt: wat gebeurt er met dat overschot aan menskracht straks in de wereld, waar geen of amper vraag naar zal bestaan? Er zal hoogstwaarschijnlijk iets fundamenteels moeten verschuiven in onze organisatie van arbeid om dit probleem weg te nemen. Waarbij dan nogal principiële vragen spelen ook over de verdeling van welvaart in een samenleving. Wat dan weer politieke beslissingen vergt, over gelimiteerde werkweken of zoiets, of de invoering van een basisloon, en van leeflonen, waar de meeste politici nog lang niet aan toe zijn. […]

boeklog 5 x 2018


[x]#14570 fan vrijdag 5 oktober 2018 @ 11:03:27


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden