Functieverlies
Onbegrepen drama's

Boeklog functioneerde al maanden met grote haperingen, technisch gezien. De website reageerde dikwijls niet goed op mijn input. Vooral het plaatsen van nieuwe teksten was een ramp, omdat dit telkens foutmeldingen bracht. Geheugenbuffers liepen dan al vol voor er iets gebeurde. Wat dan telkens weer een 500 Internal Server Error opleverde.

Punt was alleen dat dezelfde website op mijn testserver thuis wel goed functioneerde. Terwijl dat toch een heel wat zwakkere server is dan dat gehuurde geval ergens in de VS. En daardoor was het onmogelijk om thuis de aanpassingen te testen die ik aanbracht om alles wat te versimpelen.

Uiteindelijk ben ik een groot deel van de geheugenproblemen kwijt geraakt door een simpele instelling op serverniveau te veranderen. Mijn testservertje thuis werkte met een nieuwere versie van de scripttaal PHP dan de gehuurde. En nieuwere versies van PHP hebben een beter geheugenbeheer.

Bleek het nog verrassend eenvoudig te zijn om ook de versie op de gehuurde server op te waarderen naar PHP 7.1, van PHP 5.6.

Boeklog.info verliest daarmee alleen wel éen functie die ik ooit aanbracht voor het mooi, en ik nu zo snel niet meer aangepast krijg. Tot nu toe gaf de titelregel op de pagina met zoekresultaten aan in hoeveel boeklogjes de zoekterm terug was te vinden. Die luttele service geven, moest daarom maar niet meer. Geen zin om daar tijd in te steken. Ook al omdat verwijdering de hele site tienden van seconden sneller maakt opvallend genoeg; wat mij weer eens toont dat ik enkel wat doe, zonder daar veel bij te begrijpen.

Toch, voor het geval ik de functie ooit nog nodig heb, de code die nog werkte onder PHP 5.6 luidde zo:

<?php if (have_posts()) : ?>

<h2 class="arh">
<?php /* Search Count */
$allsearch =& new WP_Query("s=$s&showposts=-1");
$key = wp_specialchars($s, 1);
$count = $allsearch->post_count;
_e('De zoekterm "');
echo $key;
_e('" komt voor in ');
echo $count . ' ';
_e('boeklogjes'); wp_reset_query(); ?></h2>

<?php while (have_posts()) : the_post(); ?>


[x]#14591 fan donderdag 11 oktober 2018 @ 16:11:29