TLM: Manzoni’s The Betrothed
Italo Calvino

Dit leesprojectje stuit nu toch op een barrière die niet goed te nemen valt. Goed, het is nuttig om te weten dat er een ooit een schrijver heeft bestaan die Alessandro Manzoni [1785 — 1873] heet, en dat deze in zijn jonge jaren ooit een roman schreef die I Promessi Sposi heet [De verloofden], die gezien wordt als éen van de meesterwerken van de wereldliteratuur.

Speelde Manzoni bovendien nog een rol in de eenwording van het Italiaans, in elk geval als schrijftaal. Was zijn land zich ook nog lange tijd van zijn leven bezig om een eenheid te worden — de Risorgimento, die pas na vijftig jaar zijn voltooiing had in 1870, me de inname van Rome.

Alleen schreef Calvino dit betoog voor een congres in Nijmegen, voor toehouders die dit allemaal allang wisten. Deze tekst vergt kortom een voorkennis die ik niet had. Vervolgens wordt een vraag of het de moeite loont die kennis me dan toch nog eigen te maken. En daarop is het antwoord, nee. Het volstaat echt om te weten dat Italo Calvino ooit in detail heeft nagedacht over Manzoni, zodat, als het werk van deze klassieke auteur nog eens mijn pad mocht kruizen, mij dan nog bijstaat waar eventueel een extra toelichting te vinden is.

De meest typerende opmerking van Calvino sloeg nu namelijk dood, dat die ene roman, De verloofden, weliswaar door iedereen gezien wordt als een politiek boek, terwijl uit de tekst toch blijkt duidelijk dat politiek niets verandert.

* lees al mijn woorden over The Literature Machine hier.


[x]#14721 fan maandag 19 november 2018 @ 12:44:05