TLM: Man, the Sky, and the Elephant
Italo Calvino

Calvino’s voorwoord bij een Italiaanse uitgave van de Naturalis historia van Plinius de Oudere — de encyclopedie waartoe deze Romein alle kennis verzamelde die er op dat moment was in de hem bekende wereld. Zonder daartoe verder zelf nog onderzoek te doen, of de gebrachte feiten te controleren.

Dit voorwoord dient enerzijds als een soort leeswijzer voor het boek. Zo vergelijkt Calvino boek VII met het Guinness Book of World Records, om de opsomming van grootste daden waartoe de mensheid in staat is gebleken. Ook de hoogste prijs die ooit betaald werd voor een slaaf komt daarbij langs [700.000 sestertiën, voor een grammaticus]. Wat bij mij meteen de vraag oproept of slaven ook investeringsobjecten waren; waarvan gehoopt werd dat die vanzelf meer waard zouden worden; zoals voor beeldende kunst geldt op het moment.

Interessanter voor wie deze uitgaven er niet even bij kan pakken, zijn Italo Calvino’s pogingen om de kwaliteiten van Plinius als schrijver te duiden. Deze wordt onder meer om zijn kalmte geroemd. En Calvino doet daarbij ook aan ‘close-reading’ door te wegen hoe Plinius door deze kalmte toch zijn stempel aanbracht op al die schijnbaar kritiekloos gebrachte feiten, waarvan de hedendaagse lezer de fout meteen ziet.

* lees al mijn woorden over The Literature Machine hier.


[x]#14754 fan dinsdag 27 november 2018 @ 13:04:22