Citaat van de dag | 0205

scherm en papier zijn niet gelijkwaardig als het gaat om het overbrengen van informatie. Lange en informatieve teksten worden via papier beter begrepen dan via een scherm, en ze beklijven ook langer. Dat verschil heeft te maken met onze ‘belichaamde cognitie’: bij alles wat we leren is ons hele fysieke lichaam betrokken.

Wilma de Rek, ‘Begrijpend lezen gaat beter van papier’


[x]#14916 fan dinsdag 5 februari 2019 @ 23:23:23


© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden