Titels yn ’e kategory klassyk:

Ongecijferdheid

Ter illustratie van het onderwerp dat veel Pabo-studenten niet kunnen rekenen, toonde het NOS-Journaal ons gisteravond een som. Iedereen die ook maar een beetje getalinzicht heeft, ziet daarvan meteen de oplossing. Die 8 en de 12,5 hebben als product 100. ...

[telt 148 wurden]

Anatomie van de angst

Pom’s vraag hoe ik een pamflet als Gedoemd tot kwetsbaarheid zou schrijven, is niet zo maar even te beantwoorden. Ik kan hoogstens wat gedachteflarden weergeven van de richting die zo’n stuk wat mij betreft uit moet gaan. Maar goed, dit ...

[telt 1131 wurden]

Anatomie van de angst | 2

Hoe maak je van een drol een taartje? Onze politici doen dat meestal door zo veel slagroom te spuiten dat onzichtbaar wordt wat daaronder zit. Ook vandaag weer, nu de Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat paspoorten straks overal kunnen worden aangevraagd. Een ...

[telt 211 wurden]

Apart from that

[swfobj src="http://eamelje.net/flvplayer.swf?file=http://eamelje.net/mm/pinter_apartfromthat.flv&autoStart=false" height="294" width="366" loop="false" start="false" menu="true" salign="t" wmode="transparent" /] click image to play. 1.07 minutes Harold Pinter hates mobile phones. And he has expressed his discontent in the short play performed in the clip above, from yesterday's Newsnight Review on ...

[telt 91 wurden]

Bale Heijn[telt 1 wurden]

Batman met een veel te kort capeje

Ik wilde onderweg zijn. Even. Op de fiets stappen en honderd kilometer rijden zonder af te stappen. Zonder zelfs maar een keertje te remmen ook. Niet om van het landschap te genieten, maar gewoon om de beweging. En dat ...

[telt 553 wurden]

Bij de 100ste geboortedag van Elias Canetti

Man müßte das System seiner Widerspruche finden, indem man ruhig wird. Wenn man die Gitterstäbe sähe, hätte man den Himmel dazwischen gewonnen. Elias Canetti, Die Provinz des Menschen, 98. Als iets mooi gezegd is — of misschien beter: wanneer een uitspraak ...

[telt 540 wurden]

Bij het 2000ste boeklogje

Het beste is het om nooit te stoppen met het stellen van vragen. Nieuwsgierigheid heeft zijn eigen redenen om te blijven bestaan. Dit zei Einstein; al vertaal ik zijn woorden hier wat vrij. En het aardige van het quoten of ...

[telt 559 wurden]

Bij wijze van antwoord, wegens het ontbreken van een retouradres

Merkwaardig veel mail gaat over mijn voornemen een essay te gaan schrijven over het Fries. Niet al die post heeft een traceerbare afzender --- al staat er meer in de header dan de verstuurders denken --- dus krijg ik telkens ...

[telt 476 wurden]

Boeken die wat deden [epiloog]

Zoals het lezen het leven voedt, verrijkt leven het lezen, schreef ik in 2009. Het is vaak te simpel om beslissingen aan éen boek op te hangen. Als de titel van dat boek dan nog geweten wordt; want dat is ...

[telt 389 wurden]

boeklog i: bekentenissen van een verwende lezer

Ik herinner met niet als klein jongetje ooit blij gedacht te hebben: nu kan ik lezen. Nee, mijn sterkst aan lezen gebonden herinneringen dateren van veel later. Bijvoorbeeld van toen ik eindelijk besefte: in deze kultekst staat niets dat mij ...

[telt 398 wurden]

boeklog ii: bekentenissen van een snelle lezer

Wat is lezen? Wat gebeurt er eigenlijk mentaal bij u tijdens het bekijken van deze zwarte letters op uw scherm? In dit land is tien procent van de bevolking functioneel analfabeet. Zij kunnen misschien nog wel de woorden zien en herkennen, ...

[telt 852 wurden]

boeklog iii: bekentenissen van een kritische lezer

Wat moet ik vertellen, en wat kan ik weglaten bij het schrijven? Dat zijn twee heel elementaire vragen. Het makkelijkst schrijft het aan bekenden, met wie het zelfs mogelijk is een privé-taal te gebruiken. Helaas heeft dit mechanisme ook als ...

[telt 610 wurden]

boeklog iv: bekentenissen van een onbevoegd recensent

De besprekingen op mijn boeklog zijn geen echte recensies. Daarvoor zijn ze niet alleen veel te snel geschreven, maar geef ik ook te weinig feitelijke informatie over de schrijver. Of over hoe het boek zich verhoudt tot de rest van ...

[telt 438 wurden]

Boeklog xxii: Mijn leesgewoonten

[bijdrage op verzoek, ook om de faq van mijn boeklog aan te vullen] Leest u boek voor boek, of bent u in meerdere boeken tegelijk bezig? Als ik een boek lees dat het best in éen keer uitgelezen kan worden, gaat ...

[telt 280 wurden]

Boeklog, tussen maker en publiek

Rather than reading a book in order to criticize it, I would rather criticize it because I have read it, thus paying attention to the subtle yet profound distinction Schopenhauer made between those who think in order to write and ...

[telt 360 wurden]

Carrièrekansen

Ooit leerde ik mijzelf fotorealistisch schilderen met de airbrush. Dat was wel op een zeldzaam slecht getimed moment trouwens, want tegen de tijd dat ik er iets van kon had de computer het ambacht al overbodig gemaakt. De enige opdracht ...

[telt 237 wurden]

Carrièrekansen | 2

Ooit leerde ik mijzelf fotorealistisch schilderen met de airbrush. Ik schreef daar eerder over. Met als aanleiding toen dat zich nieuwe kansen aandienden voor het gebruik van mijn dure airbrushes en compressor. Die apparatuur kan worden ingezet om blote ...

[telt 232 wurden]

Cirkus Knie

“O, er mist een hele hoek van je knieschijf,” zegt de arts. “Wist je dat?” We staren samen naar het beeldscherm, waarop in nogal teleurstellend zwart-wit een meer dan levensgrote afbeelding van mijn linkerknie te zien is. Een beeld blijkbaar toch ...

[telt 269 wurden]

Consument vindt boeken te duur

Het ANP kopte: consument vindt boeken te duur. Maar was dit werkelijk het belangrijkste gegeven uit die enquête [pdf] van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak? Consumenten vinden desgevraagd altijd alles te duur. Het zou pas nieuws zijn als het publiek eens ...

[telt 295 wurden]

Dag blad i

Mijn mening is nogal onbelangrijk, simpelweg omdat ik me meestal heel goed realiseer te weinig feiten te kennen. Wat dat betreft heb ik zowel op dit weblog als in mijn werk nogal de neiging aan anderen te vertellen dat hun ...

[telt 232 wurden]

Dag blad ii

Veel aandacht trok de speech hier niet die Rupert Murdoch vorige week hield tot de American Society of Newspaper Editors. Belangrijker voor het Nederlandse journaille was de uitreiking van het Gouden Pennetje, en de toespraak van Pieter Broertjes namens het ...

[telt 361 wurden]

De borsten van Franka

   Er is weer een nieuw album van de stripheldin Franka uitgekomen, en uit een soort volledigheidsdrang moet ik dat dan toch maar hebben ook. Ondertussen zal het zeker twintig jaar geleden zijn dat het eerste stripboek uit die reeks in ...

[telt 263 wurden]

De canon en de mug | 02

Wat moeten ze dan leren op school? Deze vraag werd me via de e-mail gesteld. Het antwoord daarop is enerzijds heel simpel, en anderzijds toch ook weer niet. Wat, en hoe, basisschoolleerlingen en scholieren in het middelbaar onderwijs iets van ...

[telt 553 wurden]

De dwang van het ronde getal | 2

infraroodpoort van de Siemens S25 GSM in macro Mobiel internet breekt door! In 2014 is het een massaproduct. Zo mocht ik de afgelopen dagen lezen in mijn vaklectuur. En het aardige van dit soort voorspellingen is altijd dat iedereen die over ...

[telt 536 wurden]

De geschiedenis van het ik

Lang geleden, toen ik bedacht waar ik nu graag over schrijven zou, diende zich meteen al éen duidelijk onderwerp aan. Als er dan toch zo veel tijd geïnvesteerd moest worden in het schrijven van een boek, dan liefst wel over ...

[telt 338 wurden]

De vis kent het water niet

Wie weleens les in geschiedenis heeft gegeven, weet dat het de meeste moeite kost om leerlingen te laten inzien dat niet alles altijd al zo was als het nu is. Mensen gaan van jongs af aan uit van wat ze ...

[telt 548 wurden]

De waarheid achter wikipedia

News is what a chap who doesn’t care much about anything wants to read. And it’s only news until he’s read it. After that it’s dead. Evelyn Waugh, Scoop Ook ik gebruik Wikipedia. Jazeker. Er is geen betere website om snel even ...

[telt 344 wurden]

De wereld buiten Balkenende

Heel erg intensief volg ik de Nederlandse media niet op het moment, omdat die zich nu zo zeer lenen voor politieke propaganda. Toch wilde ik gisteravond in het programma 'Pauw & Witteman' even Frans de Waal zien. Terecht vermoedde ik ...

[telt 376 wurden]

Debat

Het publieke debat in Nederland is de laatste decennia gelukkig vrij gebleven van discussies over de doodstraf. Al vrees ik dat dit niet zo blijven zal. Als een paar grootbekken maar lang genoeg schreeuwen, zijn er altijd wel media die ...

[telt 465 wurden]

Dit land kan zoveel beter ii

Ik rammel de besprekinkjes op mijn boeklog er doorgaans in enkele minuten uit. Daarom zijn het eigenlijk ook geen recensies, maar op zijn best aanzetten tot zoiets groters. Toch valt het me op dat ik later zelden de neiging heb om ...

[telt 223 wurden]

een wens tot kwetsbaarheid

In het debatje tussen justitieminister Donner en advocate Britta Böhler vrijdag ontbrak wat mij betreft de belangrijkste vraag. Waarom? Maakt het extremisme van een paar enkelingen het werkelijk noodzakelijk de rechtstaat tot in zijn fundamenten aan te tasten? En wat mij ...

[telt 258 wurden]

Eindejaarsopruiming | Recht

Er dringen zich op de valreep van 2006 nog enige onderwerpen aan, waarover ik iets zou moeten schrijven maar dat toch nalaat. Een onderwerp als de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland is hier al eens uitgebreid langsgekomen. Hoogstens kan ...

[telt 215 wurden]

Einzug der Gladiatoren

Sommige beelden eenmaal gezien, blijven onvergetelijk. Maar sommige beelden zijn zo merkwaardig dat ze in woorden niet uit te leggen zijn aan anderen. Daar moet wel bewijs bij. Ik wist al een jaar dat er in Duitsland een bokser actief was ...

[telt 308 wurden]

En toch beweegt het me

De EO pakt uit deze zomer met de TV-serie Galileo over de rol die wetenschap in ons leven gaat spelen. Of ook weer helemaal niet. Want weerman Reinier van den Berg wil vooral laten zien dat geloof en wetenschap heel ...

[telt 211 wurden]

functies van de media ii

Herinner me er bij gelegenheid nog eens aan McLuhan te quoten, als die probeert te omschrijven wat de media nu precies zijn en doen. Het lukte hem niet. Niemand kan dat waarschijnlijk ook. En op het moment al helemaal niet ...

[telt 402 wurden]

Gedoemd tot kwetsbaarheid [Nagekomen Flessenpost]
Geert Mak

De ironie van het hele debat rond het pamflet van Geert Mak is dat hij oprecht dacht Ayaan Hirsi Ali te moeten waarschuwen. Gebruik niet dezelfde methoden als de Nazi’s in hun propaganda toepasten, schreef hij in Gedoemd tot kwetsbaarheid. ...

[telt 518 wurden]

Groen vakje, dikke pijl omlaag iii

Vorige week was die enge man weer op televisie. Moleculair bioloog Cees Dekker was opnieuw te gast in een programma dat Paul Witteman presenteerde, en bijna had ik er weer over geschreven. Terwijl ik eigenlijk alles hem gezegd heb dat er ...

[telt 386 wurden]

Het verschijnsel heeft een naam, het heet concisie

Op verzoek nogmaals aandacht voor het belang van het begrip 'concisie' --- dat voor mij een andere lading heeft dan het synoniem 'beknoptheid'. Noam Chomsky gebruikt het woord 'concision' om aan te geven waarom de massamedia hem nooit vragen om ...

[telt 339 wurden]

Het witte scherm en ik, en niets anders dan het scherm en ik

Er bestaan tegenwoordig verschillende tekstverwerkers die alleen een leeg scherm tonen, plus daarop de tekst die ingetikt wordt. De menubalken bovenaan, onderin, of aan de zijkant leiden maar af van waar het echt om gaat, zo menen de makers. Dus ...

[telt 422 wurden]

Hoe relikitsch toch slimmer maakt

Niet éen weblog heb ik, maar twee. Als het om publieke weblogs gaat tenminste. Daarnaast schrijf ik elders ook nog wel wat. Of geef ik les. Om maar eens een Engelstalige uitdrukking te parafraseren: ik smeer mijzelf nogal dun uit. Begrijp ...

[telt 312 wurden]

In de herkansing ziet men soms wel opvallend veel meer

Herlezen is het enig ware lezen. Al was het maar omdat vooraf dan al bekend is dat er iets goeds komt. Mijn herlezen komt alleen soms wel met een verplichting. Ik heb onstellend veel boeken in een Nederlandse vertaling gelezen. ...

[telt 356 wurden]

In het bloed
Steve Jones

Is er iets tegen om embryo's te screenen op ernstige erfelijke ziekten? Behalve dan dat er misschien ethische bezwaren tegenin te brengen zijn, waaruit dan politiek gewin gehaald kan worden? De cruciale vraag in deze lijkt mij of het evolutionair nut ...

[telt 282 wurden]

in samenspraak

Wat is discussie, en welke regels gelden daarbij precies? Zondag deed ik als éen van de drie gasten mee aan een discussieprogramma op de regionale radio. Voor het gesprek betekende dit dat we rekening hadden te houden met een publiek. ...

[telt 471 wurden]

Kiest uw vijanden met zorg

Eerder omschreef ik de Friese wereld der letteren al eens als benauwend klein. Het selecte clubje mensen dat zich bezighoudt met de taal op schrift, kan elkaar niet makkelijk ontlopen. En juist omdat de belangen zo gering zijn, is de ...

[telt 2171 wurden]

Lezen voor de lijst | 2

Ik geef toe weleens met de gedachte te hebben gespeeld om een boeklogcanon op te stellen. Om de boeken waarvan ik vind dat werkelijk iedereen die gelezen zou moeten hebben, in een aparte lijst te verzamelen. Maar wat een hoogmoed spreekt ...

[telt 411 wurden]

Lijkschouwing iii

Wie de pech heeft Fries te zijn en slim, wordt tegen de tijd dat hij of zij volwassen is uit de provincie verbannen. Universitaire opleidingen ontbreken er. En door het fundamentele gebrek aan banen op enig niveau in Friesland komen ...

[telt 234 wurden]

Log

Gebruik vaktaal, en alleen de ingewijden hebben nog overzicht. Ook al valt jargon niet altijd te vermijden. Bedenk de dialoog eens die twee pubers hebben over het opvoeren van hun brommer; de tweespraak tussen twee fitness-fanaten die sneller willen groeien; ...

[telt 173 wurden]

Met het oog op morgen

Mij bereikte het verzoek, gezien mijn eerdere meditaties over de media, om iets te zeggen over de plannen van het kabinet met de publieke omroep. En dan in het bijzonder over de dreigende verdwijning van de ledenloze omroep NPS, en ...

[telt 444 wurden]

Mooi Lullen

Hoe erg is het nu echt dat de journalistiek een crisis doormaakt; dat de pers hier niet zo goed functioneert? Verwijs je naar Minsky? Marvin Minsky zei: “stel je eens voor wat het zou betekenen als televisie echt goed was. Dat ...

[telt 1995 wurden]

Mooi lullen ii

Jij was een paar maanden terug link op minister Donner, omdat hij de journalistiek kapittelde. Toen hij zei dat journalisten vaak onzorgvuldig waren, en hun vrijheden misbruikten. En dat het opmerkelijk was dat iedere andere bedrijfstak hard op zulke fouten ...

[telt 907 wurden]

Niet iedereen is een criticus

De discussie vindt vooral in de VS plaats, waar tal van kranten ermee ophouden boekrecensies te publiceren. Daardoor is er ineens verhit debat over de vraag of weblogs ooit de besprekingen op krantenpagina's kunnen vervangen. Veel recensenten die voor de dagbladen ...

[telt 310 wurden]

Nieuwe groepsaanduidingen gewenst

een waan kleine investeerders;of een waan intellectuelen;een gluip parkeerwachters;een nuf modellen;een zweet kandidaten;een bral studenten;een bedel journalisten;een bungel bureaucraten;een mist politici;een klater acteurs;een troep anarchisten;een revocatie leveranciers;een portfolio ontwerpers;een boeket bruiden;

[telt 31 wurden]

Nieuwspraak

Goed, een politicus liegt. Dat is geen nieuws. Politici van de partijen waarmee de zijne regeren vinden die leugen niet erg. Dat is al evenmin nieuws. En helaas is ook al geen nieuws dat de media meegaan in het ...

[telt 106 wurden]

Plaats des oordeels

Robert Fisk, éen van de weinig correspondenten in het Midden-Oosten die ik wel vertrouw, werd vorig jaar geïnterviewd voor het project 'Conversations with history'. Uit dat gesprek is me éen ding vooral bijgebleven. Fisk citeerde daarvoor een oudere collega: He said, "Bob, ...

[telt 359 wurden]

Quote of the Day | 0726

comics storytelling is entirely predicated upon the print technologies of the late 1930s. We have six panels of page on average because that was the optimum numbers of panels to put on a page in a periodical of something like ...

[telt 120 wurden]

Quote of the Day | 1103

Should we be worried that violence on a mass scale, of the kind we saw in the last century, will rear its head again? I think we should worry. I don’t think we will necessarily see it on the same scale, ...

[telt 102 wurden]

Regels zijn regels v

Mij werd via de e-mail gevraagd drie wijze levenslessen door te geven. Ik kom daar nog weleens op terug. De enige antwoorden die ik zo voor handen had, waren te zeer variaties op éen thema. Ik ben ook meer het type ...

[telt 347 wurden]

S1ngle

een grap uit vroeger dagen Noam Chomsky, die ik altijd voor de grootste criticus hield van de media in de VS, verraste me laatst toch nog met een observatie. Niet hij was kritisch. Hij kende journalisten die veel negatiever zijn, en ...

[telt 326 wurden]

Spaar de lampen

Nu ook het Europees Parlement heeft ingestemd om de traditionele gloeilamp te verbieden, wordt het tijd te zien waarom dan toch. Niet dat ik in de hoofden van politici kijken kan, of wil, en maar een moment snap wat zij ...

[telt 1616 wurden]

Steeds meer geheugen, om almaar meer te vergeten

De groeiende populariteit van Twitter, en het gegeven dat zo veel webloggers van oud ineens alleen op dat medium te vinden zijn, toont volgens mij iets aan. Er zijn twee duidelijk te onderscheiden kanten aan het publiceren online. Het ene uiterste ...

[telt 650 wurden]

Tegen de verspreiding van het christen-fundamentalistisch gedachtegoed door de media

Het komende jaar is al benoemd tot het jaar voor van alles. En vooral de keuze om te vieren dat Charles Darwin in 1809 geboren werd, zorgt nu reeds voor rumoer. Dat is op zich aardig, omdat er voor mij ...

[telt 370 wurden]

Tekenend

Achteraf kan ik er nog wel de symboliek van inzien ook. Ik studeerde eens werktuigbouwkunde, lang geleden. Was daar niet gelukkig mee. Kon niet stoppen vanwege de dienstplicht anders, en ging van de weeromstuit veel zitten tekenen. Mijn favoriete tekenmateriaal ...

[telt 357 wurden]

Vertellen, en schrijven, heeft ook met techniek van doen

Mies Bijzinnen vroeg terecht waarom het liefdesverhaal dan zo'n krachtig plot zou opleveren voor een roman, en wat dan nog meer krachtige plots zijn. Geen van deze vragen kan ik beantwoorden. Wat niet betekent dat ik niet iets aan antwoord ga ...

[telt 1910 wurden]

Voetbal is een jurysport, en zeur verder niet

Er is met enige ontzetting gereageerd op mijn bekentenis dat ik geen favoriete voetbalclub heb. Het lijkt haast of ik verklaarde eigenlijk geen man te zijn. Maar voetbal heeft voor mij éen fundamenteel probleem; nog afgezien van de overdreven aandacht ...

[telt 243 wurden]

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben

Geschiedenisles moet meer aandacht krijgen op school. Dat vind jij als historicus ongetwijfeld ook. Neuh. Meer en structureler aandacht voor hoe onze samenleving tot stand is gekomen, zal iedereen duidelijker maken hoe uniek het is wat we hebben aan vrijheden. En hoe ...

[telt 765 wurden]

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ii

Het kan niet op. Dezer dagen wordt de Week van de geschiedenis gevierd, heeft het kabinet Balkenende iv de canon tot kerndoel in het onderwijs gebombardeerd, en stond een groot stuk in NRC-Handelsblad van Bank en De Rooij over het ...

[telt 430 wurden]

Voor de blote komen

Zo heel lang is het nog niet dat juristen reclame voor zichzelf mogen maken. Bovendien zijn daar strenge regels voor opgesteld. Men was als de dood voor Amerikaanse toestanden. Daar racen er advocaten achter ambulances aan om slachtoffers rechtsbijstand te ...

[telt 131 wurden]

Waarom schrijven… 2

Noam Chomsky is om veel redenen te prijzen, maar over éen aspect van zijn politiek activisme is hij altijd merkwaardig vaag. Terwijl daaraan toch een principiële kant zit. Voor mij is een wezenlijke vraag: wat kan het protest van éen mens ...

[telt 235 wurden]

Wie, of wat, maakt ons dom?

te snel geschreven, om aan het verzoek van een lezer te voldoen Verwijzingen naar het artikel duiken al een paar weken op, overal. Toch heb ik hier tot nu toe geen aandacht besteed aan Nicholas Carr, en de vraag die hij ...

[telt 1333 wurden]

Women to beat men in sprint by 2156, apparently

. Extrapolating from the winning Olympic 100-metre sprint times for men (blue) and women (red), suggests women will eventually beat men.source: Nature Dear Mr. Tatem, predicting the results of the Olympic sprint finals is small beer, considering some other worrying trends the 20th ...

[telt 138 wurden]

Zaadvragende ogen

Kijk, ik kan me al heel goed voorstellen hoe EndeMol de levendigheid van sperma leuk in beeld kan brengen via een microscoop. Maar, wat gebeurt daarvoor? Wordt het uitbarsten van de witte bruidssluier daadwerkelijk in beeld gebracht? Dat zal toch ...

[telt 238 wurden]

Zoals lezen het leven voedt, verrijkt leven het lezen

Karel van het Reve heeft in zijn boeken veel op te merken over critici en literatuurtheoreten. En met éen opmerking ben ik het wel bijzonder eens. Van het Reve vond het vreemd dat als gekeken werd wie er invloed hadden ...

[telt 682 wurden]