Veel te benieuwd naar wat hier kan komen te staan
Overwegingen | week 01

In de achttiende jaargang van eamelje.net moest er nog altijd wat met deze website. Omdat me nog steeds niet duidelijk is waarom ik er ooit mee begon, laat staan wat het nut is om er nu nog altijd mee door te gaan. Behalve dan om de vooral zakelijke reden dat me indertijd ging interesseren wat er technisch mogelijk werd in het publiceren online;

Toendertijd was er geen mens die begreep waarom je een weblog zou bijhouden. Dat onbegrip werd toen ook luid en veroordelend uitgesproken. Waarop dezelfden een dozijn jaren later hun hele hebben en houwen op Facebook zouden gooien. Om toen verslaafd te raken aan de prikkels die een bedrijf hen gaf om toch vooral op de website te blijven van dat ene bedrijf;

Zo veel onbenul over hun eigen privacy hadden ze niet gehad als ze eerder eens wat geprobeerd hadden online. Met een eigen weblog desnoods, bijvoorbeeld;

Punt is nu dat het mij niet erg interesseert om me online te profileren. ‘Likes’ hebben nul waarde voor mij. Anders zou ik een website als boeklog heel anders hebben opgezet, boeken uitkiezen waar meer praat over is, en mijn werk voortdurend overal hebben gepromoot;

Wat me wel boeit, is dat ik nu een heleboel dingen weet die ik over enkele jaren niet meer weet. En waarvan het dán spijtig kan zijn dat er nooit iets over werd aangetekend;

Wat me verder intrigeert, is hoe er altijd zinnen komen die ik anders nooit geschreven had, laat staan gedacht zou hebben, als er enige dwang bestaat om me ergens over uit te spreken. Zoals een slechts even actuele kwestie;

Zelfs al zijn de actuele kwesties op het moment schijnbaar krankzinniger dan ooit;

Dus zal ik, ondanks dat mijn positie hierover niet wezenlijk veranderde sinds medio 2013, paradoxaal genoeg hier toch weer eens opinies gaan poneren iedere week.


Fire & Fury
Overwegingen | week 02

Probleem voor mij om het eens goed over Donald Trump te hebben, die nu éen jaar de president is van de VS, blijft dat ik me daarmee aan precies dezelfde fout schuldig zou maken als ik de nieuwsmedia vrijwel dagelijks verwijt. Het gaat namelijk niet echt om die man. Niet eens om wat hij nu weer voor schokkends of onnozels gezegd heeft, of via Twitter de wereld meende te moeten meedelen.

Zulke mannen zijn relatief onbelangrijk, omdat het voorbijgangers zijn. Een politieke cultuur verandert niet binnen een regeringstermijn van acht jaar, laat staan van vier. Zelfs niet als ineens weer een racist president wordt, die volgens velen zelfs duidelijk aan Alzheimer lijdt.

Het duurt doorgaans decennia voor structurele politieke veranderingen zich doorzetten. lees verder…


Lees:Tijd
Overwegingen | week 03

Mijn boeklog heeft een tellertje, rechtsboven, dat bijhoudt hoeveel boeken ik uit las en vervolgens nog eens besproken heb sinds 2004. Nu begin ik in veel meer uitgaven dan er ooit uitgelezen worden. Laat staan dat boeken mijn enige lectuur zouden zijn op een dag. Dus is dat tellertje niet meer dan een wel heel ruwe indicatie van mijn belezenheid.

Anders dan voor menigeen geldt, zal de tijd besteed aan lezen voor mij niet heel veel veranderd zijn over de afgelopen decennia. Die is ook niet vreselijk groot — vergeleken met de tijd die anderen dagelijks aan TV-kijken besteden, tenminste. Voornaamste verandering die wel plaatsvond, is dat ik al mijn krantenabonnementen heb opgezegd, en inmiddels de hysterie van de actualiteit in de media zo veel mogelijk mijd.

Ook ben ik veel meer gaan fietsen. Waarmee een constatering kan luiden dat ik mijn ontspanning meer ben gaan zoeken in een actieve bezigheid, in plaats mijn tijd passief te besteden aan de consumptie van wat anderen zoal hebben bedacht.

Op dat tellertje van boeklog heb ik nogal wat laatdunkende reacties gehad — je hebt toch niet echt al die drieduizend boeken gelezen?!? — wat me enkel bevestigd heeft in een besef dat er als jong lezertje al was. Lezen wordt hier ter lande, anno nu, gezien als een behoorlijke inspanning. Zelden of nooit als een prettige ontspanning.

Toegegeven: het helpt bij het lezen voor het genot doorgaans wel degelijk om al te kunnen lezen. [1]

En school heeft er nooit aan bijgedragen om van dat lezen iets te maken dat de meeste kinderen en jongeren uit zichzelf leuk vinden om te doen.

Alleen steekt de cultuur op het moment ook nog zo in elkaar dat leraren en andere opvoeders wel het belang van dat lezen benadrukken. Je wereld kan daar namelijk nogal wat groter van worden. Guus Kuijer beschreef in zijn zelfhulpboek Hoe word ik gelukkig? ook dat kinderen die al jong veel lezen wat ouwelijker zijn dan hun leeftijdgenoten. Die weten al meer.

Alleen wordt dat dan weer te vaak als een probleem gezien, paradoxaal genoeg.

En dat is dus zo merkwaardig aan dat lezen. Vrijwel mijn hele leven lang merk ik dat vrijwel niemand het normaal acht om iedere week een boek te lezen, laat staan éen per dag. Want waar haal je de tijd vandaan? Terwijl de samenleving nog altijd zo is ingericht dat lezen heel belangrijk wordt geacht. In naam. Wat dan weer lichte paniek oplevert als het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meet dat de Nederlander weer minder is gaan lezen sinds 2006.

Niet dat ik zulke cijfers voetstoots geloof. Pessimistisch ingeschat kan het domweg ook zijn dat mijn landgenoten eindelijk wat eerlijker durven te zijn over hoe weinig ze nu werkelijk lezen.

  1. Maak alleen niet mijn fout, door te veel te gaan lezen, want dan valt het gemiddelde boek gauw eens behoorlijk tegen. [ ]

LF2018
Overwegingen | week 04

Om in te luiden dat Leeuwarden voor éen jaar een culturele hoofdstad is van Europa was er dit weekend een festijn. En ik viel van de week in een publieke repetitie. Toen werden er stroboscopisch lichteffecten geprojecteerd op een stellage bij de Oldehove — de plaatselijke scheve toren.

Eerder was me bij bezoeken al opgevallen hoe de provinciestad zijn best aan het doen was om iets netter voor de dag te komen in 2018. De werkzaamheden om het plein voor het treinstation mooier te maken, en zo de stad een entree te geven, hebben in mijn herinnering zelfs langer geduurd dan een jaar. Al kan de overlast die daarmee ontstond mijn tijdsbesef vertekenen.

Bewoners en forensen hebben altijd even in te schikken als er iets staat te gebeuren.

En dus had ik me nu simpel in het koor van criticasters kunnen voegen, om ook uit te kraaien dat er weinig deugt aan alle gedoe met die culturele hoofdstad. Omdat er in Friesland zo vaak al overdreven trots is dat er eens iets gebeurt; maakt niet uit of dit kwaliteit heeft of niet. Terwijl de officieuze stadsspreuk van Leeuwarden toch luidt: ‘Het het nooit wat weest, en et zal nooit wat wurde’ [1].

Alleen gingen mijn gedachten ditmaal een heel andere richting uit.

‘Veel plezier’, dacht ik van de week. Blij dat ik hier verder niets van hoef mee te krijgen als dat niet moet.

Want om welke cultuur gaat het in zo’n jaar dat een stad culturele hoofdstad is? Niet om gebeurtenissen of evenementen die mij ooit een tel hebben geïnteresseerd. Er moet dit jaar vooral volk naar de stad komen, van heinde en verre liefst, en zulk volk komt toch allereerst af op spektakel, en ander massaal vermaak. Op hap-slik-weg-cultuur waar geen enkel benul voor nodig is om er van te kunnen genieten.

Dus moest ik nadenken over wat me zo tegenstaat aan het leven in een 21e-eeuwse spektakelmaatschappij.

Is het dat het gebrachte vermaak daarin vooral passief beleefd moet worden? Dat de cultuur, zo die er is, je door een ander lepeltje voor lepeltje gevoed wordt, als was je een klein kind? En dat er vooral geen klontjes in moeten zitten, of stukjes om op te kauwen?

De treiterige onnozelheid van alles?

Of is het misschien het totale gebrek aan stilte, omdat er dan altijd anderen om me heen zullen staan, wat nooit meehelpt om me volledig op de cultuur te kunnen concentreren?

Vanzelfsprekend ben ik een brommende solitair, met een afschuw van alles dat neigt enige massaliteit.

Zet mij met een boekje in een hoekje, en het is me al gauw goed. Alleen zijn er daarmee voor mensen als ik bijna geen activiteiten te organiseren. Want spektakel maken wij zelf wel. Iedere dag. Stil spektakel. In ons hoofd. En zolang de infrastructuren blijven bestaan waarin boeken gepubliceerd worden en gedistribueerd, zal ik waarschijnlijk geen drukte maken ook.

Misschien.

  1. Het is nooit iets geweest, en het zal nooit wat worden [ ]

Restschade
Overwegingen | week 05

Soms komt de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek zo met mijn intuïtie overeen, dat zulk onderzoek haast overbodig lijkt.

Deze week was daar bijvoorbeeld de Keele University, die meldde te hebben aangetoond dat als spieren ooit verbeterd zijn met de hulp van doping, daarmee ook de DNA verandert. Zulke spieren zijn daarom later, ook zonder dopinggebruik, nog in staat opnieuw zo groot te groeien.

In theorie heeft dit onderzoek behoorlijk wat ethische consequenties. Want ineens geldt dat je iemand die ooit op dopinggebruik werd betrapt, niet dient te schorsen voor een paar jaar, maar domweg moet uitsluiten voor het leven. Als het om het misbruik gaat van spierversterkende middelen tenminste. Want éen voordeel van het dopinggebruik zal zo’n sporter eeuwig blijven houden, ook zonder nieuwe doping.

Is het ook nog zo dat al wie op enig niveau sport daarmee niet alleen hun spieren krachtiger maakt. Ook het skelet verandert, de pezenboel, tot zelfs de hoeveelheid bloed in iemands lichaam — topsporters hebben daar aanzienlijk meer van.

En dat had ik mijzelf lang geleden al bedacht zonder daar persberichten van universiteiten voor nodig te hebben.

Dus wie met hulp van wat chemie sterker wordt gemaakt dan er van nature had ingezeten, waardoor het lijf zwaarder te belasten is met training, heeft daarmee zijn of haar hele lichaam voor altijd op een hoger plan gebracht.

In de praktijk speelt alleen ook dat als je toevallig in een land woont waar het een staatsbelang is om gouden medailles te oogsten — zoals Rusland, Kenia, of Jamaica — je doorgaans betrekkelijk ongehinderd doping zult kunnen gebruiken. Geen sportbond of -koepel kan dan namelijk eerlijke controles afdwingen.

Verhalen over de wens tot een eerlijke sport blijven allereerst verhalen.

Overal waar financiële belangen spelen, of de grandeur van een staat, zal vals worden gespeeld.


Olympyske spullen
Overwegingen | week 06

Als iets je vrijwel onverschillig laat, dat anderen interesseert, en jou vroeger toch ook ergens wel, roept dit de vraag op: hoezo?

Hoe komt het bijvoorbeeld dat ik nog tot in detail weet wie er in 1984 voor Nederland deelnamen aan de Olympische Winterspelen in Sarajevo? Die het Vaderland geen enkele medaille bracht, nauwelijks verhalen opleverde, en 34 jaar geleden plaatsvonden in een land dat niet eens meer bestaat? Terwijl ik nu al gauw begin te stotteren als het er op aankomt om ook andere namen te noemen van de huidige deelnemers onder de snelschaatsers dan die van de veteranen met al meerdere titels op hun palmares.

Langebaanschaatsen komt natuurlijk met het grote nadeel van de abstractie. Deelnemers rijden hun rit met slechts éen directe tegenstander, terwijl de grootste concurrentie komt van zoiets kil mechanisch als de lopende klok.

Om zo’n sport spannend te krijgen, is vereist dat je zelf ook tijd investeert en meerdere ritten bekijkt, om zo’n rit dan goed te kunnen vergelijken met de belangrijkste die al geweest zijn.

Helpt het bovendien nogal om je helden te maken, en daarmee in hun wederwaardigheden te investeren.

Snelschaatsen is zo bezien een nogal geconstrueerd iets. En blijkbaar was mijn liefde daarvoor vroeger ook al nooit spontaan. Alleen bestond er toen nog de spanning dat mijn medevaderlanders zo zelden iets wonnen, dat elke veroverde medaille nog een gebeurtenis was.

Sinds de verregaande professionalisering van de sport, in Nederland alleen, is het inmiddels eerder bijzonder als een Nederlander eens niet wint — Sven Kramer op de 10 kilometer — dan wanneer er wel goud wordt veroverd.

Maar misschien is het allemaal nog simpeler, en houd ik er gewoon niet meer van als een evenement nogal gepusht wordt; als zou het vreselijk belangrijk zijn. Want sport is nu eenmaal vrijwel nooit belangrijk. Behalve voor de betrokken sporters, hun familie, wat sponsoren, en voor de media die advertentieruimte willen verkopen.


Lewd Rubbers
Overwegingen | week 07

Van de doden niets dan goeds, zo leek het van de week, bij het overlijden van oud-premier Ruud Lubbers [1939 — 2018] — die bij leven ook altijd al zo’n opvallend onkritische pers had genoten. Terwijl hij het toch was die er bijvoorbeeld mee begon om staatsbedrijven te privatiseren; wat de dienstverlening van zulke ondernemingen aanzienlijk duurder en slechter maakte, en minder goed controleerbaar bovendien.

Och arm, wat een staatsman was er met hem heen gegaan.

Dat hij weleens sjoemelde; zelfs als minister-president van Nederland; alleen al om bijvoorbeeld het bedrijf van zijn familie, Hollandia-Kloos, te helpen, is dan zo’n detail dat vrijwel onbenoemd bleef. [1] [2]

Waren er ook de vrouwengeschiedenissen nog in en rond Het Binnenhof, die hem de bijnaam Lewd Rubbers opleverde; bedacht door een buitenlandse correspondent.

Alleen werd daarover zelfs al collectief gezwegen in het openbaar toen die affaires nog speelden. Mijn eigenste weblog is met een postje uit 2004 tegenwoordig zelfs de eerste vindplaats online voor ‘Lewd Rubbers’. Toch heb ik niets hierover verzonnen.

Lubbers kreeg geen leuk erebaantje ergens na zijn periode als minister-president, anders dan zo veel oud-premiers. Wel werd hij uiteindelijk nog VN Hoge Commissaris voor de vluchtelingen (UNHCR). Waar er weer een vrouwengeschiedenis was, die hem op den duur tot aftreden dwong.

In mijn herinnering werd er in de Nederlandse media nogal lacherig gedaan over de aanklacht van Cynthia Brzak. Zo’n preuts Amerikaans wijf…

Maar goed, tijden hebben tijden. Sinds vorig jaar moet iedereen toch duidelijk zijn dat vrouwen zich gemiddeld genomen heel wat moeten laten aanleunen van mannen; helemaal als zo’n man denkt zo machtig te zijn dat hij met bijna alles weg kan komen.

#MeToo zette mij eerder al eens tot gedachten aan over het sexuele wangedrag van die andere oud-premier, de lul met vingers Jan Peter Balkenende. Ook van hem is bekend dat hij zijn handen niet thuis kon houden. Werd alleen de journalist die dit beschreef door zijn collega’s melaats verklaard, niet de toenmalige minister-president.

Benieuwd kortom of er nog eens een #MeToo-zaak tegen Balkenende komt — ook al omdat het de tijd zou tekenen als dat gedrag bijvoorbeeld wel tot strafvervolging zou kunnen leiden, en zijn oorlogsmisdaad niet om de illegale inval in Irak te steunen.

  1. men noeme onder meer: de R3-affaire, de Mercon-affaire met koppelbazen, de Koeweit-zaak met de achterstallige betalingen aan Hollandia-Kloos [ ]
  2. update: RTL-Z had er wel summier aandacht voor. [ ]

Gemeten
Overwegingen | week 09

Helemaal routine is de handeling nog niet. Ik denk er niet altijd aan om de WiFi op mijn telefoon uit te zetten voor ik de deur uit stap. Terwijl dat wel zou moeten.

De WiFi-chip van mijn telefoon verandert namelijk in een zendertje buiten het bereik van het vertrouwde netwerk thuis. Een zendertje dat voortdurend peilt of er WiFi-netten in de omgeving zijn. Het modem in mijn telefoon wil daar dan verbinding mee maken, als dit kan. En bij het zoeken naar zo’n nieuwe verbinding wordt ook informatie uitgezonden. Kijk, dit is het hardware-adres van mijn WiFi-modem zegt mijn telefoon daarbij, onder meer.

En die uitgestraalde informatie wordt inmiddels gretig geoogst. En daarbij wordt niet eens alleen het unieke MAC-adres van het WiFi-modem vastgelegd. [1]

Het is namelijk geen toeval dat supermarkten als Albert Heyn gratis WiFi aanbieden in hun filialen. Dezelfde techniek kan ook gebruikt worden om te meten hoe klanten zich door de winkel bewegen. En hoe lang ze daar bij ieder schap staan. Hoeven die klanten niet eens die gratis WiFi te gebruiken. Het volstaat daarbij al dat de WiFi op hun telefoons aanstaat, omdat deze dan peilt of er misschien ook WiFi-netten in de buurt zijn.

En nergens in welke Albert Heyn ook heb ik mogen lezen dat deze supermarkt het hardware-adres van de telefoons van bezoekers niet koppelt aan de kassabonnen van zo’n klant.

Albert Heyn zal vast ook aangeven enkel goede bedoelingen te hebben met dat meten. Of het excuus klaar hebben liggen alleen aanbiedingen naar de telefoons van klanten te pushen die in de winkels én automatisch inloggen op het WiFi-net, én toestemming hebben gegeven om zo’n lokale dienst te ontvangen.

Punt is ondertussen dat niet alleen grote supermarkten bezoekersgedrag meten. Gratis WiFi is overal. In de bus. In de trein. Op de stations. In menige publieke ruimte, zoals in de ziekenhuizen.

En zelfs op straat.

Waar menige gemeente, in de wens een ‘smart city’ te zijn, tegenwoordig peilt hoe bezoekers zich er door het centrum bewegen.

Dat wordt allemaal wat veel. Bovendien is er bedroevend weinig wetgeving om te garanderen dat ik me nog altijd anoniem door de wereld kan bewegen als ik dat verkies. Zonder dat er profielen worden aangelegd over mijn gedrag. Verder bezitten gemeenten helemaal de kennis niet om zelf hun smart city-ideeën uit te voeren; dat doen almaar groter wordende bedrijven, die heus niet op éen enkele plaats actief zijn.

En al die Little Brothers samen, vormen inmiddels een behoorlijk intimiderende Big Brother. Helemaal als per vergissing blijkt dat er weleens bestanden worden gekoppeld.

  1. Bluetooth, als dat aanstaat, zendt overigens vergelijkbare informatie uit, buiten de vertrouwde omgeving thuis of op het werk. [ ]

Opruiming
Overwegingen | week 10

Dat een auto op het Wad daar weg moet worden gehaald, is nog wel te begrijpen. Er zit olie en benzine in zo’n ding. En de Waddenzee is een natuurgebied.

Wonderlijk overigens dat Stan [19] meende dat hij op het strand aan het rijden was toen hij bij Sint Jabik bij eb de Waddenzee op ging. Daar moet je misschien een Brabander voor zijn.

Dat zijn auto niet al meteen vastliep in het slik, kwam doordat het al een week aardig gevroren had. De vorst zat in de grond.

Dus werkte Murphy’s Law pas toen er aan twee voorwaarden was voldaan: Man kende de omgeving niet, en de omgeving had voor éen keer andere eigenschappen dan normaal, waardoor de stunt niet meteen al strandde.

Maar van de week had ik het vaker over de gruwelijke opruimlust van de Nederlanders. Teken waarschijnlijk dat dit land ontiegelijk rijk is; als het geld uitgeven wil.

Zo bestaan mijn kleuterschool noch mijn lagere school al enige tijd niet meer, behalve dan in de herinnering. En voor mijn zus bestaat er fysiek zelfs geen enkele onderwijsinstelling meer waar ze ooit zo veel jaren van haar leven heeft doorgebracht.

Wat diploma’s zijn daarmee nog het enige tastbare bewijs dat die scholen ooit hebben bestaan. Want ja, die gebouwen dateerden allemaal van na de oorlog, en zouden nooit tot monument worden uitgeroepen. Dat kon allemaal wel weg. Opdat er andere goedkope bouw voor in de plaats kon komen, wel met isolatie deze keer, of wat de nieuwe eisen ook maar waren.


Stemming
Overwegingen | week 11

Er bestaat online een stemwijzer voor mijn woongemeente. Dat scheelt. Want ik had werkelijk geen idee waarover men zich hier ter plaatse in het bijzonder druk maakt. Wat zou er ook kunnen spelen, aan ruimtelijke ordening, of aan subsidies voor cultuur?

Nu ja, de Koopzondag. Die kwestie sleept al even aan. Alleen al omdat in alle omringende gemeenten ondertussen de supermarkten gewoon alle dagen van de week open zijn, en de andere winkels ook nog éen zondag in de maand.

Al te schokkende of principiële keuzes legde de stemwijzer me evenwel niet voor. Het is niet heel moeilijk om als fietser wat meer vrij liggende fietspaden te wensen. Al zou aanzienlijk strengere handhaving van de maximumsnelheid, helemaal in 30 km/uur-zones, me heel wat liever zijn.

Alleen gaat de gemeente daar nu net niet over.

Toen ik een journalistje in opleiding was, diende ik nogal wat te schrijven over de toen ras naderende Provinciale Staten-verkiezingen. Doel was heel basale voorlichting. Het lezerspubliek hoorde meer te weten over wat de Provincie precies allemaal deed dan er waarschijnlijk was aan algemene kennis.

Daartoe praatte ik dan met een reeks mannen, en een enkele vrouw, die bij de provincie in dienst waren, over wat zij zoal deden van dag tot dag.

Zo’n serie verhalen zou ik eigenlijk ook weleens over de gemeente willen lezen — hoeft dat niet eens mijn gemeente te zijn. Want weliswaar heb ik als pril journalistje ook raadsvergaderingen verslagen, heel veel sjoege van wat lokale overheden nu precies doen, is er niet — helemaal niet als het gaat om de onderwerpen waar de plaatselijke politiek niets over te zeggen heeft; de taken die vanuit het Rijk zijn opgelegd.

Marcel van Roosmalen ging eens in zijn gemeente met de lijsttrekkers praten, en ontdekte daarbij dat iedereen eigenlijk hetzelfde vond. Ongetwijfeld zullen de raadsvergaderingen er eindeloos duren; het narcisme van het kleine verschil is in zulke gevallen groot.

Toch, pas als democratie zo tergend saai is, deugt deze.