Gedoemd tot kwetsbaarheid
Geert Mak

Mag iemand publiek worden gevraagd naar zijn mening over een boek waarin hij wordt aangevallen?

Dat lijkt me wel.

Mag de ondervraagde daarbij verzwijgen dat hij in het boek als een schertsprofessor wordt opgevoerd?

Dat is al minder kies, want daardoor vertrouw ik zijn oordeel niet meer.

Paul Cliteur werd gevraagd naar zijn mening over het pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid van Geert Mak. En hij vond het maar niets, dat boekje. Maar, was dat oprecht gemeend, of kwam het toch omdat Mak juist in hem éen van de ergste paniekzaaiers van dit moment vermoedt?

Cliteur viel bovenal over de vergelijking die Geert Mak maakte tussen de stijlmiddelen die Ayaan Hirsi Ali hanteert in haar film Submission en een eerder voorbeeld daarvan, zoals toegepast door Joseph Goebbels in Der ewige Jude.

Nu is dat hele stijlmiddel niet anders dan een cliché in de reclame geworden. Hirsi Ali toonde mishandelde moslimvrouwen en projecteerde selectief teksten uit de Koran op hun blote huid. Maar menig product wordt in een commercial ook aangeprezen op de blote huid van vrouwen, door daarbij selectief wat teksten te debiteren. Dit noemen we propaganda. En ook als er een idee mee verkocht moet worden in plaats van een product blijft het propaganda.

Nee, net zoals het heel makkelijk is om iemand te verwijten dat die de Tweede Wereldoorlog erbij sleept om gelijk te krijgen, geldt dat andersom eigenlijk ook. Wie zegt dat een argument niet deugen kan omdat er te makkelijk vergelijkingen met Nazi-praktijken zijn getrokken, heeft daarin alleen gelijk als die ene vergelijking op zichzelf staat.

Maar Geert Mak maakt in zijn pamflet bewust zware vergelijkingen. Met hoe de taal in het publiek debat veranderde tijdens de opkomst van de Nazi’s, met de propaganda tijdens de snelle omslag tot een burgeroorlog in Servië. Hij probeert ons voor te houden hoe het denkklimaat in een land verziekt kan worden, door het publiek vooral maar angst aan te jagen.

Vandaar die oproep kwetsbaar te durven zijn.

Maar heeft hij die parallellen nodig? Moet er naar Nazi’s of Balkanoorlogen verwezen worden om wat er hier gebeurt helderder te krijgen?

Het punt voor mij is dat al die blatende politici zichzelf al zo belachelijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld door hun oproepen iedereen die van een terreurdaad wordt verdacht meteen van zijn burgerrechten te ontdoen. Neukt niet dat internationale verdragen dit verbieden. Ik heb die parallellen niet nodig, maar kan tegelijkertijd wel zien waarom Mak ze heeft gebruikt. Retoriek is soms gewenst. Maar, dat levert mij dan ook de merkwaardige conclusie op dat ik het volkomen met Geert Mak eens ben, en toch ook zijn pamflet als propaganda beschouw met alle uitwassen die daar bij horen.

Bovendien staan er een aantal feitelijke onjuistheden in de tekst. Die “gouden tondeuse” voor de grootste landverrader op de website van Theo van Gogh bijvoorbeeld, werd maandelijks uitgereikt door Bernadette de Wit. De vermoorde filmer wilde er zelf niets mee te maken hebben. Toch gebruikt Mak het gegeven in zijn pamflet om Van Gogh tot querulant te maken.

Dat is allemaal niet nodig. Enfin.

Geert Mak, Gedoemd tot kwetsbaarheid
95 pagina’s
Uitgeverij Atlas © 2005

Gedoemd tot kwetsbaarheid v

Het AD meldde vrijdag dat Geert Mak toegeeft zijn pamflet Gedoemd tot kwetsbaarheid ietwat slordig te hebben samengesteld.

Alle discipline, waarmee ik andere boeken geschreven heb, heb ik hier losgelaten

Redacteur Carel Brendel was dan ook in staat zo al vijftig vragen te stellen over inhoudelijke slordigheden, waarop Mak nog geen antwoord heeft gegeven.

Maar het bevestigd mijn vermoeden wel over hoe het publieke debat in Nederland werkt: wees vooral nooit te betrappen op gemakzucht. Wie op slordig werken te pakken is, zal daarop ook onderuit gehaald worden. Ongeacht zijn eigenlijke boodschap.

[Dank voor de tip, Stoethaspel!]

 1. (blz. 8 ) Wanneer is Ayaan Hirsi Ali het religieuze geweld van Saoedi-Arabië ontvlucht?
 2. (blz. 10) Waarom schrijft u dat Theo van Gogh Paul Rosenmöller kanker toewenste na de moord op Fortuyn, terwijl hij dit in werkelijkheid deed in een column over de (kanker simulerende) Singh Varma?
 3. (blz. 10) Waarom schrijft u dat Theo van Gogh de gouden tondeuse uitloofde voor de grootste landverrader, terwijl deze ‘prijswerd uitgeloofd door Bernadette de Wit?
 4. (blz. 10) In welke ochtendkrant stond op 3 november 2004 ‘Nederland brandt? U moet mij hierbij helpen, want in Telegraaf, AD, Volkskrant, Trouw en de Wegener-ochtendkranten heb ik deze woorden niet kunnen terugvinden.
 5. (blz. 10) U schrijft over oorlog. Waarom vermeldt u niet dat vice-premier Zalm de oorlog verklaarde aan het moslimextremisme? Deze toevoeging lijkt me belangrijk, omdat veel mensen ten onrechte menen dat hij de oorlog heeft verklaard aan de islam.
 6. (blz. 10) Vindt u het vreemd dat politici en opiniemakers in vuur en vlam staan, nadat een van hen is vermoord en anderen voor hun leven moeten vrezen?
 7. (blz. 11) ‘Iedereen was die eerste dagen in paniek. Gaat u niet voorbij aan de vele mensen die helemaal niet in paniek waren?
 8. lees verder »»


Zelfcensuur

Tweemaal besteedde de afgelopen dagen iemand uitgebreid aandacht voor zelfcensuur in de Nederlandse media, en daarmee ook aan de ontkenning dat er zelfcensuur is. Ayaan Hirsi Ali zei op de Dag van de Persvrijheid:

Hier is, na het vergeten en het verdringen, een derde punt van zelfcensuur aan de orde: de angst om mensen in hun religieuze gevoelens te kwetsen.

De reactie van co-referent Arendo Joustra was in zijn botheid tekenend:

[D]e journalistiek moet niets

Elders geeft oud-hoofdredacteur van het NOS-journaal Nico Haasbroek zijn mening over de chronische papegaaizucht onder journalisten:

Bij de televisie luisteren we naar de radio, kijken we naar teletekst en lezen de krant. Op de krantenredactie staat het Journaal en RTL Nieuws aan, luisteren ze naar de radio en lezen ze teletekst. In feite is het een vorm van zelfbedrog, omdat je allemaal uit dezelfde bron put.

Goed, Haasbroek noemt het geen zelfcensuur maar zelfbedrog. Maar zoals ik al aangaf in mijn bespreking van Mark Deuze’s boek Wat is journalistiek?, het is zo jammer dat nu nooit eens iemand durft door te denken wat het betekent dat de nieuwsmedia zichzelf zo zeer beperken in hun onderwerpkeuze.


Gedoemd tot kwetsbaarheid [Nagekomen Flessenpost]
Geert Mak

De ironie van het hele debat rond het pamflet van Geert Mak is dat hij oprecht dacht Ayaan Hirsi Ali te moeten waarschuwen. Gebruik niet dezelfde methoden als de Nazi’s in hun propaganda toepasten, schreef hij in Gedoemd tot kwetsbaarheid. En vervolgens reageerde nogal wat mensen totaal overspannen op die ene verwijzing naar de Tweede Wereldoorlog.

Lezen blijft moeilijk. Wie zei ook alweer dat in Nederland slechts tien procent van de bevolking functioneel analfabeet is?

Misschien is dat de reden dat Mak steeds stil bleef over alle aantijgingen, en nu pas reageert met een lang stuk in De Groene Amsterdammer. Dit artikel zal overigens ook weer apart als pamflet in de boekhandel komen, onder de titel ‘Nagekomen Flessenpost’.

Bovendien kwam Geert Mak éen en ander ook op televisie toelichten, in het NCRV-programma Rondom Tien. Deze uitzending is via internet te bekijken voor wie dat wil, maar ik zou dat hoogstens om éen reden doen. Bekijk vooral eens wat in Nederland voor discussie moet doorgaan.

Wat wond iedereen zich weer nodeloos op, om de eigen interpretatie van andermans denkbeelden vooral.

Ook Mak’s repliek in de Groene valt tegen. Van de vijftig vragen die AD-redacteur Carel Brendel hem stelde in een open brief, worden maar enkele beantwoord. Van acht opmerkingen in zijn eerste pamflet wil Mak nog net toegeven dat die feitelijk onjuist zijn geweest.

Opvallend is ook dat hij toegeeft stilzwijgend in latere drukken van Gedoemd tot kwetsbaarheid alvast fouten te hebben verbeterd.

Maar, mijn grootste probleem met deze repliek, en daarmee misschien ook wel met zijn eerste pamflet, is dat Mak onvoldoende onderkent hoe het publieke debat werkt in Nederland. Zijn these dat politici en mediageile publicisten in Nederland een sfeer van angst creëren, is in beide stukken onvoldoende onderbouwd, zo vind ik nu. In Gedoemd tot kwetsbaarheid vermeed hij vrijwel steeds namen te noemen en rugnummers te geven. De repliek geeft daar wel wat meer van, maar nog steeds niet gestructureerd en zeker niet volledig.

Bovendien gaat het er nu net ook om hoe het beeld dat van de werkelijkheid gegeven wordt zich tot de eigenlijke werkelijkheid verhoudt.

Het wordt zo langzamerhand een stokpaardje van mij op dit weblog, maar ik moet het toch maar eens schrijven. De media focussen op het moment vooral op instanties die niet de werkelijke beslissingsmacht hebben. Dat zijn vooral enkele poppetjes uit het kabinet, en een stuk of tien parlementariërs.

Toenmalig minister Peper schreef nog in een essay: het primaat moet naar de politiek terug. Wat alleen maar bevestigd dat de echt belangrijke besluiten niet meer in Den Haag worden genomen.

En, als het parlement ergens dan wel aandacht besteedt, is de problematiek zo versimpelt dat die niets te maken heeft met de realiteit waarin de Nederlandse bevolking leeft. Dus houdt ook het nieuws daarover een schijnbeeld op.

In plaats dit mechanisme te onderkennen, heeft Mak ervoor gekozen mee te gaan vechten in een schijn-discours. Ik geef grif toe, tegengas was ook wel nodig. Maar dan liefst gebaseerd op feiten, en niet door tegenover al te uitgesproken meningen vooral andere meningen te plaatsen.

* zie ook het volledige dossier Gedoemd tot kwetsbaarheid

De Groene Amsterdammer #19, 13 v 2005
pagina’s 23 – 33.

Anatomie van de angst

hebdie seer daan?

Pom’s vraag hoe ik een pamflet als Gedoemd tot kwetsbaarheid zou schrijven, is niet zo maar even te beantwoorden. Ik kan hoogstens wat gedachteflarden weergeven van de richting die zo’n stuk wat mij betreft uit moet gaan. Maar goed, dit weblog is al vaker een vruchtbaar kladschrift gebleken.

Ik ben helaas zo’n vreselijk stuk historicus die alleen maar kan denken vanuit het algemene naar het speciale. Voor mijn pamflet betekent dit, dat ik zo al denk minstens vier elementen te moeten inbrengen:

 1. het profijt van angst, voor de zaaiers;
 2. professionalisering, en de negatieve gevolgen daarvan voor politiek, ambtenarij, en de media;
 3. de staat van het publieke debat in Nederland;
 4. het werkelijke gevaar van [Islamistisch] terrorisme;

Om me nu alleen even tot het eerste punt te beperken: over het profijt van vrees aanjagen is erg veel te zeggen, dat vrijwel nooit wordt opgemerkt. Neem alleen al het nut voor de opvoeding, omdat het waarschuwen met straf het kind al goed gedrag inprent voor de hersentjes rijp genoeg zijn om de consequenties van daden in te zien.

Of zie het nog groter, en stel eens de vraag hoe die kastes van priesters of koningen ooit konden ontstaan. Zij produceerden niets direct tastbaars voor de stam, maar voorzagen blijkbaar toch in een behoefte. Zij konden geruststelling bieden, of zekerheid; in elk geval iets dat een bepaalde vrees wegnam. Omgekeerd is angst daardoor ook altijd als politiek middel gebruikt om opstandige zielen in het gareel te houden.

Ik zal hier niet de hele ontwikkeling van de Westerse cultuur beschrijven, van los stamverband tot natiestaat met geweldsmonopolie. Maar, angst is wel steeds een leidend principe voor mensen om te handelen of dat nu juist niet te doen. En, er was ook altijd reden genoeg om angstig te zijn. Oorlog, slechte hygiëne, dodelijke ziekten, sterven in het kraambed, armoede en honger, geen waardig christen zijn, het bestond tot voor kort allemaal nog hier.

Maar nu, in een verzorgingsstaat waarin iedereen van de wieg tot zijn begrafenis verzekerd is? Zijn de particuliere angsten die zo veel mensen op het moment in handen van de geestelijke zorg drijft te vergelijken met die oerangsten van een eeuw terug. Of zijn ze juist dieper omdat iedereen nu de luxe heeft er in zijn vrije tijd over na te denken?

Paradoxaal genoeg denk ik dat ons op het moment meer angst aan wordt gejaagd dan ooit, hoewel er veel minder te vrezen is.

Dit komt mede door een ander verschijnsel, namelijk dat overheden en NGO’s tegenwoordig hun bestaansrecht bewijzen door zich in naam almaar sterker op te werpen als de beschermer van de belangen van burgers. Ook als die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Over de verklaring van dit verschijnsel hebben onder meer Achterhuis en Illich een duidelijke mening. Terwijl bijvoorbeeld Ankersmit over de uitwerking van zulk beleid schreef dat het meestal zo veel onbedoelde bijwerkingen heeft.

Om werknemers te beschermen tegen de grillen van hun bazen kwam er een ontslagrecht. Maar dat bleek zo streng dat het eenvoudiger was om personeelsleden te laten afkeuren dan te ontslaan, al dan niet met hun instemming, waardoor de WAO overvoerd werd. Ik noem maar een voorbeeld.

Onze verzorgingsstaat wil in steeds groter detail voor zijn burgers zorgen, zelfs al hebben die daar heel andere ideeën over. Van de verplichting van de veiligheidsriem in de auto en de invoering van de maximumsnelheid, tot het rookverbod in alle publieke ruimten, en de ideetjes om de vette hap extra te belasten omdat die ongezond zou zijn: de overheid heeft het beste met ons voor. Alleen heeft die zich daarbij wel ontpopt tot een opvoeder die vooral angst zaait om ons beter gedrag in te prenten. Het maakt niet uit of ik 48 kilo weeg of 125, meer dan 25 kilo mag er niet getild worden op mijn werk van de Arbo-wet, anders slijt mijn rug teveel.

Dus moeten allen lijden onder maatregelen tegen tamelijk zelden optredende problemen, terwijl die maatregelen meestal niet meer dan een schijnzekerheid bieden.

Op het oog wordt de Nederlandse bevolking steeds beter beschermd tegen kwaadwillende elementen. Want, er is inmiddels een identificatieplicht. Maar, op die ID-kaarten moet nog een zogeheten biometrisch kenmerk komen, anders zijn ze te makkelijk te vervalsen. Dat nu, wordt de vingerafdruk. En het kabinet wil een centrale database aanleggen van al die vingerafdrukken [pdf]. Met als kutsmoes dat de echtheid van de ID-kaarten zo makkelijker te controleren is.

Maar zijn dit werkelijk maatregelen tegen het terrorisme, of is dit een mogelijkheid die zich toevallig voordoet omdat de technologie zich nu zo ver ontwikkeld heeft?

En ach ja, bij bibliotheken kan de politie straks opvragen wat iemand allemaal aan boeken leent [pdf]. Overigens zonder dat daarvoor enige verdenking tegen hem of haar hoeft te bestaan. Internetbezoek dient ook al te worden vastgelegd, of zelfs waar iedere mobiele beller was op elk moment van de afgelopen drie jaar.

Beleid als dit moet verkocht worden. Eenvoudigweg omdat de genomen maatregelen vrijwel nooit als wens onder de bevolking leven, of daar zelfs eerder afschuw oproepen. De maatregelen worden namelijk van bovenaf opgelegd. En om dan toch acceptatie af te dwingen, blijkt angstzaaien altijd effectief. Nadruk leggen op een mogelijk schadelijk effect legitimeert de ingreep, zonder dat het daarbij dus uitmaakt of het schadelijke effect nu vaak optreedt of niet.

Zo structureel is dat mechanisme, dat het automatisch toegepast wordt zonder dat politici dit zelf lijken te beseffen. Bestudeer maar eens de argumenten die kabinetsleden aanvoeren waarom de Nederlandse kiezer voor de Europese Grondwet zou moeten stemmen. Ook daarbij wordt als vanzelf vrees gezaaid, die op niets gebaseerd is. Door een massaal nee in het referendum zou de invloed van Nederland in de EU dalen. En Premier Balkenende gooide zelfs nog even Auschwitz in de strijd.

Waar politici toch al zo’n vanzelfsprekende drang hebben gekregen om middels angst het nut hun van aanwezigheid te bewijzen, is er geen natuurlijke rem meer als er eens echt gevaar dreigt, lijkt me.

Nu, ik wil het gevaar van terrorisme door Islamisten niet bagatelliseren als het om het Midden-Oosten gaat. Maar als er in Nederland meer dan handvol fanatici zijn die bereid hun leven te offeren, lijkt dat me al veel. Alleen is het inmiddels onmogelijk geworden nog te bepalen hoe reëel de gevaren zijn die van hen uitgaan; hoe de doodsbedreigingen aan het adres van Ayaan Hirsi Ali ingeschat moeten worden. Het debat hierover kan niet meer met enige nuance worden gevoerd, door het primaat van de angst.

Die teneur van Geert Mak’s pamflet lijkt me dan ook volkomen terecht. Alleen zou ik dus andere argumenten aanvoeren. Zoals dat het zaaien van angst een beleidsmiddel is geworden; of dat de nieuwsmedia in Nederland liever meehelpen om vrees te verspreiden dan afstand betrachten, domweg omdat ze structureel daartoe de kwaliteiten ontberen.

Zoiets.

Nu nog een gulle sponsor, en ik wil er best een boek van maken ook. Anders, excuses voor deze litanie.


The Caged Virgin

The Dutch current affairs program Zembla looked into Ayaan Hirsi Ali’s past, and broadcasts the results tomorrow. While implying in a promo she’s done wrong.

But prophets can’t do anything right in their own country, says Christopher Hitchens as well:

In spite of testimony from the Dutch police, who assured the court that the building was now one of the safest in all Holland, a court has upheld the demand from her neighbors and fellow citizens that she be evicted from her home. In these circumstances, she is considering resigning from parliament and perhaps leaving her adopted country altogether. This is not the only example that I know of a supposedly liberal society collaborating in its own destruction, but I hope at least that it will shame us all into making The Caged Virgin a best seller.


The Caged Virgin ii


click image to play. 0.40 minutes

Zoals te verwachten viel, dachten de onderzoeksjournalisten van Zembla heel wat aan te tonen in de uitzending van vanavond. Was Ayaan Hirsi Ali al niet op basis van leugens Nederland binnengekomen? Nu, het was allemaal nog veel valser geweest. Die burgeroorlogen had ze nooit zelf meegemaakt, en ze was wel degelijk aanwezig geweest op dat gedwongen huwelijksfeest.

En nog zo wat. In bovenstaand framgment reageert ze op een uitspraak van de man aan wie ze gedwongen uitgehuwelijkt was, dat zij hem later alsnog zou hebben uitgenodigd om naar Nederland te komen.

Want, ondanks alle suggestie had Zembla gelukkig wel om weerwoord verzocht. En dat weerwoord kwam er ook. Ayaan Hirsi Ali zei het niet zo, maar haar familie zit duidelijk met haar verlegen. En met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.

Alleen weet ik nu niet wat de programmamakers precies hebben willen aantonen. Eenmaal een leugenaar, altijd een leugenaar misschien? Of was het weer een kwestie van maaiveld en het koppetje daarboven dat zo nodig neer moet?

Zo’n reportage roept alleen wel een haast principiële vraag op. Wat is belangrijker: de waarheid in de boodschap die iemand verspreid of haar persoonlijke integriteit? Denk daarbij ook weer aan Schopenhauer, en zijn 38 methoden om toch gelijk te krijgen in een debat.

Bijvoorbeeld door de andere partij dubieuze motieven toe te dichten.


The Caged Virgin iii


click image to play. 1.05 minutes

Hans Beerekamp vond het Zembla-portret van Ayaan Hirsi Ali voorspelbaar, en schreef daarom vandaag liever ergens anders over in zijn TV-recensie. En ook later op de dag, in het mediaprogramma De Leugen Regeert was de uitgenodigde journalistenpanel zuinig over het vertoonde.

Wat bracht het meer dan al bekend was?

Goed, Afshin Ellian mocht vanavond ook even van karaktermoord spreken, en van demagogie. Maar het beeld dat van die Zembla-uitzending blijft hangen, is weinig positief.

Terwijl er zo veel interessanter portretten van Ayaan Hirsi Ali te maken waren geweest. Ze roept toch internationaal bewondering op, en waarom is dat dan wel?


The Caged Virgin iv

Politici zijn leugenaars. Wie ik daarmee iets nieuws vertel, is behoorlijk naïef. Maar waarover liegen zij dan zo consequent, en o zo makkelijk?

De grootste leugen, die hier al eerder uitgebreid aan de orde kwam, is het idee dat de parlementsverkiezingen er toe zouden doen. Terwijl het enige dat verkiezingen telkens aantonen, is dat de programma’s van de partij die uiteindelijk het kabinet vormen nooit zo in het regeerakkoord komen.

Bovendien is een partij als de VVD slechts vier jaar niet aan de macht geweest, in die ruim twintig jaar dat ik nu stemmen mag. Verkiezingen in Nederland brengen nooit enige noemenswaardige veranderingen.

Maar ja, als een leugen maar halsstarrig genoeg wordt volgehouden, heet die als vanzelf cultuur.

Verder is het openbaar bestuur in Nederland totaal verziekt, omdat er alleen nog maar politici inzitten. Volgens henzelf, omdat alleen politici de mores kennen. Ofwel precies weten wanneer er gezwegen moet worden. Dat is: kunnen liegen, als dit van hen gevraagd wordt.

Een andere structurele leugen is dat politici de politiek ingaan om de wereld te verbeteren. Maar in zo’n systeem als het Nederlandse blijven alleen degenen over die het liefst in alle rust hun eigenbelang zo goed mogelijk willen behartigen.

Goed, er staat een klein prijsje op om al die grote en systematische leugens in stand te kunnen houden tegenover de belastingbetaler. Politici worden geacht persoonlijk integer te zijn. Liegen voor het grotere belang van de kaste mag, maar liegen over de eigen verdiensten is een zonde.

Vandaar dat het gekronkel van de VVD nu zo grappig is over de leugens waarmee Ayaan Hirsi Ali in Nederland mocht blijven. Heel opportunistisch is mevrouw Ali in 2002 geronseld voor de partij, omdat die vreesde stemmen te verliezen ter rechterzijde. En nu is deze partij betrapt op de tegenspraak die dat oplevert met de eigen uitgangspunten.

Het wordt interessant om te zien hoe kleinzielig de Haagse politiek zich gaat tonen. Of de rechtlijnige domheid van het immigratiebeleid werkelijk belangrijker is dan wat dan ook.

** update 14.45 uur: Ayaan Hirsi Ali houdt de eer aan zichzelf, en vertrekt uit Nederland. Zoals Eliane ook al wist te melden, in de commentaren.


The Outlawed Virgin v

HOODSTUK 5. VERLIES VAN HET NEDERLANDERSCHAP

Artikel 14

 1. Onze Minister kan de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap intrekken, indien zij berust op een door de betrokken persoon gegeven valse verklaring of bedrog, dan wel op het verzwijgen van enig voor de verkrijging of verlening relevant feit. De intrekking werkt terug tot het tijdstip van verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. De intrekking is niet mogelijk indien sedert de verkrijging of verlening een periode van twaalf jaar is verstreken. De derde volzin is niet van toepassing indien de betrokken persoon is veroordeeld voor misdrijven als bedoeld in de Wet Oorlogsstrafrecht, de Uitvoeringswet folteringsverdrag en de Uitvoeringswet genocideverdrag.

Hoodstuk staat er echt [pdf] in die wet die de toenmalige LPF-er Nawijn indertijd nog ondertekende. En deze bepaling was bedoeld om bijvoorbeeld oorlogsmisdadigers te kunnen aanpakken. Zodat die geen rechten aan het Nederlanderschap konden ontlenen die vervolging elders zou kunnen verhinderen.

Maar ja, wetten worden nu eenmaal vaak te ruim geformuleerd. En vervolgens moet in de praktijk maar blijken wat de letter van de wet precies is. Over de geest van de wet gaat het nooit.

Gistermiddag vroeg ik me af hoe kleinzielig minister Verdonk zich zou tonen tegenover partijgenote Ayaan Hirsi Ali. Onverwacht snel nog kwam daar al antwoord op: heel kleinzielig. Ayaan Hirsi Ali is geen Nederlander meer.

En in zijn cel prijst Mohammed Bouyeri zijn Allah voor deze overwinning in de Jihad.


The Outlawed Virgin vi


click image to play. 0.39 minutes


The Caged Virgin [end]

The day before a TV documentary about Ayaan Hirsi Ali would lead to news headlines in the whole world I linked to a piece by Cristopher Hitchens about her.

Somehow, it seems right to round the brouhaha off with another piece by him, on her.

The minister in the present case—a former prison warden named Rita Verdonk—comes off less as a Kafka figure than as a cross between Nurse Ratched and Capt. Renault in Casablanca, who was “shocked, shocked” to find out what was going on at Rick’s Cafe. A prisoner of her own rectitude, she has decided that now is the time to display zero tolerance for refugees who falsify their biographies.

And, while I am at it, let’s not forget Ian Buruma’s words in the NY Times:

Rita Verdonk was only a particularly extreme and unimaginative exponent of this new mood. One of her wildly impractical suggestions, mostly shot down in Parliament, was that only Dutch should be spoken in the streets. It was she who sent back vulnerable refugees to places like Syria and Congo. It was under her watch that asylum seekers were put in prison cells after a fire had consumed their temporary shelter and killed 11 at the Amsterdam airport. She was the one who decided to send a family back to Iraq because they had finessed their stories, even though human rights experts had warned that they would be in great danger. This was part of her vaunted “straight back.”


Verdonk, di donc!!!

Leon de Winter (ach ja die) bracht in een interview met Der Spiegel een argument naar voren over de blinde domheid van minister Verdonk dat ik nog niet zo was tegengekomen, ergens.

Toegegeven, mevrouw heeft ook hoogstens maar mijn oppervlakkige belangstelling.

Maar het argument van De Winter is heel simpel. Toen Verdonk met zo’n enorme stelligheid verklaarde dat mevrouw Hirsi Ali nooit de Nederlandse nationaliteit had gehad, verklaarde zij daarmee ook alle besluiten van de Tweede Kamer van de afgelopen jaren nietig. Immers, Hirsi Ali geen Nederlandse, dan het parlement een lid te weinig, en dus onwettig.


Verdink Verdonk ii

Het raadsel over wat er gebeurd is tussen minister Verdonk en Ayaan Hirsi Ali heeft zich vergroot. Ondanks de documentaire die Nova gisteravond uitzond.

Eerder verduidelijkte Twan Huys al, die deze documentaire maakte, dat Hirsi Ali en Verdonk grote vriendinnen zijn geweest. Verdonk belde weleens huilend op, omdat ze het zo erg vond dat haar vriendin naar de VS had moeten vluchten, om alle bedreigingen. Fragment 2.14 minuten:

[ Beluister het hele interview hier. ]

Die vriendschap was algemeen bekend, wat deze scene tijdens dat ellenlange Kamerdebat over het Nederlanderschap van Hirsi Ali ineens tot slecht geacteerd volkstoneel maakt.

Maar Verdonk ruikt macht, omdat ze steeds maar hoort veel voorkeursstemmen te gaan trekken. Ze is intelligent genoeg om te begrijpen wat dit voor haar positie betekent. Helaas heeft ze de afgelopen jaren ruimschoots aangetoond niet slim genoeg te zijn om haar beperkingen te zien.

Leest ook Opa Buiswater, of Felix Rottenberg over deze


Het Kamerlidmaatschap als groepstherapie

In die drieënhalf jaar zijn de belangrijkste machtsbeslissingen genomen in achterkamertjes. Dat geldt voor het regeerakkoord, voor het besluit om de oorlog tegen Irak te steunen, voor de reparatie van het regeerakkoord in maart vorig jaar en bij het besluit om troepen naar Uruzgan te sturen begin dit jaar.

Voor alle belangrijke momenten geldt: de fractie weet tevoren van niets. “We kregen als fractieleden na het sluiten van het regeerakkoord alleen het onderhandelingsresultaat te zien. We konden geen verbeteringen aanbrengen. We praatten er wel over maar dat sloeg verder helemaal nergens op. Het was meer een vorm van groepstherapie.

Ayaan Hirsi Ali, interview in NRC-Handelsblad 30 ix 2006

Het is niet verrassend dat Ayaan Hirsi Ali het Nederlandse parlement ‘zwak en gewetenloos‘ noemt, en verwijt geen geheugen te hebben. Zulke constateringen sprak ze al eerder uit.

En toch stemt haar conclusie tot nadenken. Zeker nu dit weekend alle politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen de borst zwellen om met verheven stem grootse beloftes te doen die geen van allen ooit zullen worden waargemaakt.

Hirsi Ali zal éen van de weinigen zijn geweest die op eigen kracht, door voorkeursstemmen, een zetel in de Kamer wist te veroveren. Het merendeel der Kamerleden glipt naar binnen op de jaspanden van de lijsttrekker. En gedraagt zich vervolgens opvallend serviel, als maar al te tam stemvee. Onopvallend binnengekomen, onopvallend binnengebleven. Goed, op al die kwaaiige mannen op de rechtervleugel na dan, die weliswaar opvielen, maar niet om hun geweldige bijdrage.

Eén van beide partijen die nu in de regering zit, keert daarin terug. Misschien wel allebeide. Inclusief al hun ja-knikkers in de Kamer. Maar de VVD regeert al ononderbroken sinds 1977, met een kleine onderbreking tussen november 1989 en mei 1994. En voor het CDA geldt zelfs dat de voorlopers daarvan kwamen al in 1848 aan de macht kwamen, en de partij amper 8 jaar in de oppositie heeft gezeten.

Overigens kan met reden ook het verwijt aan de PvdA gemaakt worden dat die partij maar beter niet regeren moest, vanwege al te lang aan de macht en te veel bestuurders overal.

Hier zal ik nog veel over na te denken hebben, de komende 53 dagen. Als de media niets anders doen dan de komende parlementsverkiezingen belangrijker te maken dan ze zijn.


Fly virgin, fly vii

Ayaan Hirsi Ali heeft in de VS in Canada een toespraak gehouden. En ik begrijp die niet, vanwege de gebruikte symboliek. Ze waarschuwt Europa voor de laatste maal, geloof ik. Al kan alles misschien nog goed komen, als we maar flink ons best doen.

Enfin. Het zij niet onopgemerkt gebleven.


Mijn vrijheid
Ayaan Hirsi Ali

[…] Elders schreef ik laatst over mijn eeuwige fascinatie voor ‘de geschiedenis van het ik‘. Wat is het toch dat bepaalt wie ik nu ben en wat ik wil? En hoe kan dit zijn veranderd, in de loop der geschiedenis?

Dit is een misschien wat warrige manier om uit te leggen waarom ik deze memoires van Ayaan Hirsi Ali zo prachtig vond. Zelden zo’n duidelijke geschiedenis van een ik gelezen. […]

boeklog 539


Lijstjes van 2006 | 4: de mooiste boeken

Eén voordeel van mijn boeklog is dat ik in december heel makkelijk kan aangeven wat het beste was wat ik dit jaar las. Die boeken werden al geselecteerd tijdens de bespreking.

Alhoewel ik bij nader inzien toch The Book of General Ignorance heb toegevoegd, daarnet. Voor de samenstelling daarvan is toch wel een hoop moeite gedaan. Het boek blijft me nog wel even bij.

Punt is alleen dat het daardoor 28 boeken waren in 2006, die ik iedereen aan kan bevelen. In NRC-Handelsblad van vrijdag werd aan critici gevraagd hun 3 favoriete titels te geven.

3!

Dus, als ik gedwongen zou zijn me ook tot dat minieme aantal te beperken. Dan is een van de drie Ayaan Hirsi Ali’s autobiografie; een boek waar ik heel weinig van verwachtte, maar dat aanmerkelijk meer bracht dan de meeste memoires doen.

Bill Bryson’s Notes from a Big Country was het boek waar ik hardst om gelachen heb dit jaar. En dat is een zeldzame kwaliteit. Ik heb geen gevoel voor humor, afgezet tegen wat doorgaans voor humor doorgaat.

Mooiste fictie stond in The Book of Disquiet van Fernando Pessoa, omdat het meer indrukwekkende momenten bevat dan de andere genoemde boeken.

Dat wie it.


Infidel

Ayaan Hirsi Ali’s autobiography will be published in the English speaking world soon, so expect a media offensive. However:

Hirsi Ali doesn’t really do small talk.

interview in The Observer

My views on the Dutch version of her book are given here.


Infidel | 2

Mental illness, abortion, failed marriages, illicit affairs and differing interpretations of religion: much as she tries, the kind of problems that Ms Hirsi Ali describes in “Infidel” are all too human to be blamed entirely on Islam. Her book shows that her life, like those of other Muslims, is more complex than many people in the West may have realised. But the West’s tendency to seek simplistic explanations is a weakness that Ms Hirsi Ali also shows she has been happy to exploit.

review of Ayaan Hirsi Ali’s autobiography in The Economist


Infidel | 3

 • Ian Buruma’s review of the book in the New York Times:

  […] though I respect her courage, I’m not convinced that Ayaan Hirsi Ali’s absolutist view of a perfectly enlightened West at war with the demonic world of Islam offers the best perspective […]

 • Hirsi Ali was questioned about it a month ago;

Woordbeeld

Misschien kwam het omdat het vrijdag was, en mijn energie dan altijd ineens op is. Misschien kwam het omdat ik allang niet meer de woorden lees, maar doorgaans genoeg heb aan een hint om te zien wat er staat. Maar ik las een nieuwsbericht op teletekst over minister Hirsi Ali. En dat verbaasde me geenszins.

Hirsch Ballin. Hirsi Ali. Slechts in woordbeeld geen werelden van verschil.


Overwegingen | 0720

Heeft Joost Zwagerman de loop van de Nederlandse geschiedenis veranderd? Hij claimt van wel. En ik geloof hem;
De rol van het domme toeval wordt altijd onderschat, ook door historici;
En het blinde toeval bracht Zwagerman in contact met Herman Philipse, de ex van Ayaan Hirsi Ali, zodat zij ondanks eerdere bezwaren alsnog gast werd in VPRO’s Zomergasten, en met Theo van Gogh alsnog even snel de film Submission in elkaar draaide;
De rest van de geschiedenis kennen we;

Zwagerman ontmoette Herman Philipse bij de boekpresentatie van Het ravijn; het boek dat Max Pam schreef over zijn hersenbloeding;
Had Pam geen attack gehad, leefde Van Gogh dus nu misschien nog;
Tegelijk valt hem natuurlijk niets te verwijten;

Vanavond brengt het tot nu toe teleurstellende Andere Tijden Sport de uitzending over Foekje Dillema. Dat was het Friese atletiekwonder dat sneller sprintte als koningin Fanny Blankers-Koen. Tot ze in 1950 onder merkwaardige omstandigheden uit de sport verdween;
Gefluisterd werd dat ze eigenlijk een man was. Gefluisterd werd ook dat de man van Fanny Blankers-Koen zijn macht bij de bond had aangewend om Foekje voor eeuwig te diskwalificeren, en haar records uit de boeken te krijgen;

De belangstelling voor de zaak Foekje Dillema werd in de jaren ’90 nieuw leven ingeblazen door een artikel van Kees Kooman, dacht ik, in Vrij Nederland;
De belangstelling groeide verder doordat Dillema vorig jaar overleed. Zo erkende de atletiekbond met terugwerkende kracht dat Foekje Dillema een Nederlands record op de 200 meter had gelopen. Max Dohle had zich voordien al in het onderwerp geïnteresseerd, en publiceert er komende maand een boek over. Dohle werkte ook mee aan de documentaire voor Andere Tijden Sport. Maar inmiddels niet meer tot zijn genoegen. Hij overweegt zelfs een rechtszaak tegen de makers;
Dit komt omdat de documentairemakers een truc spécial hebben ingezet, om extra aandacht te genereren. Zij lieten alsnog Foekje’s DNA testen, om voor eeuwig zeker te zijn of zij niet toch een man was;
Wat de mogelijkheid tot postume eerroof opent — terwijl de vraag over de sexe van Foekje niet interessant is. Interessant is het gemak waarmee anderen hun macht konden misbruiken om mogelijke concurrentie uit te schakelen;
Bovendien zit de natuur niet zo simpel in elkaar dat er alleen zuivere mannen en zuivere vrouwen bestaan. Televisie is het medium niet om dat verhaal in alle nuances uit te leggen — zeker niet in de marge van een sportbiografie;

Vraag ik me nu wel af of Joost Zwagerman, of Max Pam, de opkomst van Rita Verdonk te verwijten is;