Ynhâld fan ’e .frl-side

© eamelje.net 2001-2019. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved

 

Overwegingen | 1024

Ergens in Engeland is er een meteoroloog die zeker weet dat het deze winter erg koud gaat worden. Voorjaar, zomer, en herfst van 2008 volgen hetzelfde patroon als die in 1962. Waarop toen de koudste winter van de hele eeuw volgde;
In Nederland ondertussen weet het Planbureau voor de Leefomgeving zeker dat de kans op een elfstedentocht kleiner dan ooit is. Eén keer in de achttien jaar op zijn best;

Enfin, iedereen praat over het weer, maar niemand doet er wat aan; zoals het woord luidt;

Ondertussen wil een gedeputeerde van de provincie Friesland dat de domeinuitgang .frl wordt geclaimd;
Afgezien van de vraag of ICANN ooit aan de regionale top level domainnames wil, zie ik ook nogal wat andere problemen. Welke internetwinkel zal zichzelf tot provinciaal bedrijfje willen degraderen, bijvoorbeeld?
.frl is niets;
Bovendien gaat standaardisatieorganisatie ISO over de naamgeving van landen en gebieden. Het kan goed zijn dat ISO in reactie gewoon dezelfde afkorting voor de provincie gebruikt als voor de taal, en dat wordt dan .fy;

Just how stupid are we?

Television has played a leading role in the decline of the party system and is responsible for the superficiality that marks so much of modern American politics. After contributing to the dumbing down of American politics the media now are in the position of expressing shock-shock!-that a person with Palin’s thin resume but enticing personality goes over well with the American public. This is the height of hypocrisy. Perhaps if they stopped focusing on the candidates’ personalities the voters would too.

Ultimately, you get the media you deserve. And the media are merely reflecting the concerns of the public. If the public wanted to discuss issues we’d be discussing issues all the time.


.frl

Nieuwsdienst eamelje.net heeft maar eens vragen gesteld aan de provinsje Fryslân. Omdat het dagelijks bestuur daarvan vorige week het regionale nieuws haalde met een plan dat geheel niet doordacht lijkt. Het is nog erger dan ik dacht. Zeker, ICANN verruimt wel de mogelijkheden voor nieuwe domeinuitgangen, maar dat is nu juist om geld te verdienen aan grote commerciële partijen.

Derhalve:

Is gedeputeerde Algra ermee bekend dat ICANN alleen de kosten voor het evalueren van de aanvraag een nieuw generic top level domain (gTLD), zoals .frl, al schat op $ 185.000 [pdf] – zonder enige garantie op aanvaarding van de aanvraag?

Het opstellen van een gefundeerde en technisch onderbouwde aanvraag voor een gTLD kost eveneens geld. Hoeveel zou de provinsje bereid zijn verder nog te investeren in uw plan voor het .frl-domein? Daarbij in acht nemend dat de aanvraag ook een niet kan opleveren?

Is gedeputeerde Algra ermee bekend dat ICANN een nonprofit is, die de kosten voor het wereldwijd up to date houden van de domain name servers terugvordert bij de exploitant van het gTLD? Heeft Algra enig idee wat deze kosten op jaarbasis zijn voor de provinsje als het .frl-domein ingevoerd zou worden? Zo niet, waarom niet?

Tenslotte, gezien de kosten die gemoeid zullen zijn met exploitatie en uitgifte van .frl-adressen, zal de provinsje hoogstwaarschijnlijk elke aanvraag van zo’n domein moeten sponsoren. Het is voor weinig bedrijven interessant om een .frl-adres te gaan voeren, als dit honderd keer zo veel [optimistisch geschat] kost als een .com, .net, .nl, of .eu-adres. Hoeveel geld is gedeputeerde Algra van plan hiervoor jaarlijks te blijven reserveren?

Benieuwd naar de antwoorden. Nu ja, of er ooit antwoord komt.


.frl | 3

Wat is een goed internetadres?

Ik denk dat er maar éen antwoord op die vraag mogelijk is. Een goed internetadres is een adres dat een onbekende zonder enige moeite onthoudt.

Zelf was ik altijd erg tevreden over het adres van deze website. Omdat de korte zin ‘eamelje net’ iets betekent in het Fries.1  En de meeste Friezen op zijn minst glimlachen als ze dat adres voor het eerst horen.2

Helaas is de conventie vervolgens zo dat de meeste websites in Nederland een adres hebben dat .nl eindigt. Zodat zelfs veel van de mensen die om ‘eamelje net’ moesten lachen, vervolgens denken dat mijn site-adres eameljenet.nl luidt.

Vanavond werd bekend dat Gedeputeerde Staten van de provinsje Fryslân er best twee miljoen euro voor over heeft om het domein .frl in te voeren voor specifiek Friese webadressen.

Eerder, in 2008, stelde ik daar al vragen over. Ook aan de provinsje. En daar kwam dus feitelijk pas nu antwoord op.

In 2008 heb ik ook alle fundamentele kwesties over .frl-adressen al behandelt. Om zulke domeinen werkelijk aantrekkelijk te maken voor Friese bedrijven of instellingen zal de provinsje ze gratis of bijna voor niets moeten uitdelen.

En dan nog zullen vervolgens al die bedrijven en instellingen met een .frl-adres moeten kampen met de luiheid van het publiek. Dat misschien nog net gewend is aan adressen die eindigen op .nl.

Hawar. Dan zou het nu de plaats zijn om de in Friesland zo gebruikelijk tirade af te steken dat de provinsje betere doelen zou kunnen vinden voor al dat geld. Maar, dat laat ik na.3

Twee miljoen besteden aan een internetdomein waarvoor slechts een zeer geringe behoefte zal bestaan, en waarbij het dus allereerst om een imagokwestie gaat, wijst voor mij allereerst in andere richting. Ze willen daar op het provinsjehûs iets met dat internet, mede om zoiets vaags als een identiteit vorm te geven, maar hebben werkelijk geen benul wat, of hoe.

Ik ben ondernemer genoeg om daarin kansen te zien. Voor mijn eigen winkel dan alleen, natuurlijk. En ik heb nog een mooie brug te koop.

 1. Wat betekent eamelje net dan?
  Zeur niet.
  Ja, hallo. Ik vraag het toch beleefd. Wat is eamelje net?
  Zeur niet. Of, niet zeuren. Dat kan ook.
  Zeur niet?!?
  Zeur niet. []
 2. Overigens heb ik in het Nederlands en het Engels vergelijkbare adressen. Die ik hier liever niet noem. Want niets is zo fijn als een spamvrij e-mailadres. Verschoont u mij. []
 3. De lucratieve verkoop van energiebedrijf Nuon heeft politici wel wat gretig gemaakt om te doen. De Dutch disease bestaat nog wel altijd hier. []

.frl | 4

Het ministerie van EL&I vindt dat elke Nederlander commentaar moet kunnen geven over de ruim 1.900 nieuwe topleveldomeinnamen die allerlei bedrijven in de wereld willen invoeren. Want Saoedi-Arabië heeft al harde bezwaren geuit tegen de invoering van domeinen als .baby en .gay. Dus Nederland moet ook iets te berde kunnen brengen tegenover internetbestuurder ICANN.

Bovendien wil de oveheid het domein .overheid gaan invoeren. De politie wil .politie. De hoofdstad denkt te scoren met .amsterdam, en de provinsje Fryslân denkt al jaren dat er veel te winnen is met invoering van het domein .frl.

Uw commentaar is daarom mogelijk op deze website.

Heel erg interesseert deze zaak me niet, behalve dan dat de komende ramp zo goed te voorspellen valt. Ik beschreef al eerder wat een goede domeinnaam is volgens mij — en geen van de nieuw voorgestelde topleveldomeinen levert betere mogelijkheden op.

Maar zo’n inspraakronde biedt wel de mogelijkheid en kijk even wat het zakenmodel is [start download] achter het .frl-domein dat de provinsje Fryslân per se wil invoeren.

En daaruit blijkt dan bijvoorbeeld dat het publiek tussen de € 20 à € 30 euro zal moeten betalen voor een eigen .frl-adres. Per jaar.

Ter vergelijking, een .nl-adres hoeft niet meer dan € 2,50 per jaar te kosten voor wie een beetje zoekt. En ik betaalde in 2012 minder om nog een jaar boeklog.info te verlengen — zelfs al blijft dat .info lelijk, en zoek ik nog altijd iets beters.

Ondertussen denkt de mogelijke exploitant dat de Friezen zeker 200.000 .frl-adressen gaan vastleggen. Dat lijkt me een aanname die enkel gebaseerd is op het unieke gegeven dat 17 miljoen Nederlanders inmiddels 5 miljoen .nl-domeinen hebben geregistreerd.

Helaas is dat .nl-domein nu net de grote uitzondering in de wereld. Slechts de Duitsers (.de) en de Britten (.uk) hebben meer domeinnamen vastgelegd. En dat zijn landen met aanzienlijk meer inwoners en bedrijven. En .nl groeide enkel zo groot omdat dit het allereerste landendomein was in de wereld en omdat het mee kon groeien met de ontwikkeling van hele internet naar een massapubliek. Dat is allemaal niet meer.

Zakenmodellen baseren op uitzonderingen is niet meer dan hopen dat de bliksem nogmaals zal inslaan op dezelfde plek.

.frl is niets. En als het wat wordt, zal het hoogstens in de provincie betekenis hebben. Dus is het nog niets.


.frl | nu voor elk beschikbaar

Kan ik dan nu het dossier afronden dat ik al in 2008 opende over het domeinadres .frl? Mij lijkt van niet. Want zelfs bij een opvallend hoge prijs van € 29,95 per jaar voor éen adres zal de exploitant nog altijd zeker 10.000 van zulke domeinnamen moeten afzetten, wil de investering een beetje lonen. En komen die er ook, na de eerste aanloop; nu er nog gratis publiciteit voor is?

21% van de opbrengst gaat immers zo al naar de Staat, in de vorm van BTW.

ICANN — de internationale internetbestuurder — heeft .frl in éen moeite door goedgekeurd met een hele reeks nieuwe domeinuitgangen. Google Domain biedt wel een aardig overzicht.

.camera is namelijk ook een nieuwe mogelijke suffix.

.coffee
.pub
.reviews
.vacations

En zo nog tientallen mogelijkheden meer.

Aan veel van deze domeinuitgangen valt op dat ze een stuk meer typwerk eisen dan de traditionele namen, zoals .com, .net, of .org. Bovendien moeten ze al gauw het dubbele kosten.

Een adres vastleggen op .haus kost zo al honderdtien dollar per jaar.

En dan misgun ik absoluut niemand het genoegen om ook een mooie en begrijpelijke domeinnaam vast te leggen. Hoe blij was ik niet in 2001 dat eamelje.net nog altijd vrij was — zelfs al begrijpt geen enkele niet-Fries daar verder iets van.

Maar .frl? Ik lees daar nog altijd geen Friesland in, laat staan Fryslân.

Punt Frommel zie ik. Misschien.