Nationale Gedichtendag 2004

Pogingen de derde stanza van het gedicht Niektorzy lubia poezje van Wislawa Szymborska te vertalen:

Poezje –
tylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedz
na to pytanie juz padla.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam sie tego
jak zbawiennej poreczy.

Szymborska

Poëzie –
Alleen, wat is poëzie eigenlijk.
Op deze vraag is al
menig weifelend antwoord gegeven.
Maar ik weet het niet en daarom
houd ik me vast
als aan een reddende leuning.

Gerard Rasch

Poetry-
but what is poetry anyway?
More than one rickety answer
has tumbled since that question first was raised.
But I just keep on not knowing, and I cling to that
like a redemptive handrail.

Stanislaw Baránczak, and Clare Cavanagh

Poetry-
but what sort of thing is poetry?
More than one shaky answer
has been given to this question.
But I do not know and do not know and
clutch on to it,
as to a saving banister.

Joanna Trzeciak

Poesie —
was aber ist Poesie.
Manch wackelige Antwort
ist dieser Frage bereits gefolgt.
Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich halte mich daran fest, wie an einem rettenden Geländer.

Karl Dedecius


Gedichtendag 1

Driek van Wissen reageert in het VPRO-programma Madiwodo op de slechte kritieken op zijn poëzie, door onder meer een klaagvers voor te dragen. Drie literatuurcritici bespreken daarop wat nu eigenlijk interessante poëzie is, of wat literatuur überhaupt boeiend maakt. [Realmedia]


Gedichtendag 2

Nee, het kan me nu werkelijk niets schelen dat Driek van Wissen dichter des Vaderlands geworden is. Wat maakt het uit dat die man het leuk vindt om te rijmen en andere dichters niet. Meer dan een ceremoniële functie heeft-ie toch niet, en iets anders dan wegwerppoëzie komt zo’n poet laureate zelden uit de vingers.

Waar ik me wel over beklaag, is dat inmiddels de trend lijkt gezet dat de dichter des vaderlands een nogal lillijk manspersoon hoort te zijn. Na de hondenkop van Komrij [zo zei André van Duin] en de ongebakken deegsliert Simon Vinkenoog [aldus Jan Cremer], is het nu dus iemand die z’n kale schedel met een schaamlok bedekt, een mottig baardje heeft, en gewoon oogt of hij stevig uit zijn mond riekt.

Allen zijn het typisch dichters die zich niet mogen beklagen dat de uitvinding van de drukpers het mogelijk heeft gemaakt in stilte van poëzie te genieten.


Gedichtendag 3

Het historisch en letterkundig centrum Tresoar heeft in het kader van de Gedichtendag het archief van Operaesje Fers online gezet. Daar moeten op den duur alle opnamen beschikbaar komen die er vanaf 1968 bijna vijfentwintig jaar lang gemaakt zijn voor de dichterstelefoon.

De website geeft nu aan dat dit 1990 titels zijn. Omdat het hier om een Fries initiatief gaat, zijn ook de meeste gedichten Friestalig. Maar daarnaast is er ook Nederlandstalige poëzie te beluisteren, niet zelden door de dichter of dichteres zelf voorgedragen [Kal, Koenegracht, Komrij, Kopland, etc.].
 
 


Gedichtendag 2006

De afgelopen jaren heb ik hier vrij uitgebreid aandacht besteed aan de Nationale Gedichtendag. Die postjes zijn aardig tijdloos, kijk zelf maar.

Laat me ditmaal volstaan met enkel een gedicht.

een zin uit een gesprek gevallen
een rest leesbaar van een versleten brief
of boven komen drijven uit een verhaal
diep in mij, maar dat ik niet ken
dwang voor gedachten, voltooiingslust
begin van een gedicht

D. Hillenius, Verzamelde Gedichten, 262


Helsen | 3 | Gedichtendag 2007

Houd een weblog maar lang genoeg bij, en op den duur ontstaan vanzelf verplichtingen. Tot nu toe heb ik sinds 2004 elk jaar aandacht besteed aan Gedichtendag. [Zie hier de afleveringen van 2004 | 2005-1 | 2005-2 | 2005-3 | 2006 ]

Het was mogelijk geweest om dit jaar eens een keer over te slaan, omdat het thema deze keer ‘stilte’ is. Maar gelukkig was daar ook nog Wim Helsen.


click image to play. 1.59 minutes


Fractie van een kus
Leonard Nolens

[…] Leonard Nolens dicht over de liefde. En wat is er moeilijker dan dichten over de liefde zonder die belachelijk te maken door al te particuliere gevoelens. Toch kan hij het wel. Het zou mij niet veel moeite kosten om uit Nolens’ oeuvre tien gedichten te kiezen die mij zonder meer aanspraken; waarvan ik blij ben ze te hebben leren kennen.

Helaas bevat deze bundel daar geen van, omdat er niet éen verwondering opriep. […]

boeklog 586


Gedichtendag 2008

Net zoals een tijdschrift krijgt een weblog op den duur ook publicatiecycli. Hetzelfde onderwerp komt steeds weer terug, om dan net even anders behandeld te worden. En dus wordt het ook elk jaar weer Gedichtendag. [Zie hier de afleveringen daarover van 2004 | 2005-1 | 2005-2 | 2005-3 | 2006 | en 2007 ]

Misschien moet ik voortaan maar elk jaar hetzelfde filmpje plaatsen, waarin Wim Helsen een gedicht van Rien Vroegindeweij voordraagt. Dat is genoeg. Beter kan het toch niet gezegd worden.


click image to play. 1.33 minutes

Gedichtendag 2009

Net zoals een tijdschrift krijgt een weblog op den duur ook publicatiecycli. Hetzelfde onderwerp komt steeds weer terug, om dan net even anders behandeld te worden. En dus wordt het ook elk jaar weer Gedichtendag. [Zie hier de afleveringen daarover van 2004 | 2005-1 | 2005-2 | 2005-3 | 2006 | 2007 | en 2008]

Misschien moest ik voortaan maar elk jaar hetzelfde filmpje plaatsen, waarin Wim Helsen een gedicht van Rien Vroegindeweij voordraagt. Dat is genoeg. Beter kan het toch niet gezegd worden. Alleen staat dat gedicht en dat filmpje al twee maal online hier. Daarom maar een andere aflevering uit die prachtige reeks van toen. Inmiddels twee jaar geleden al weer. De aflevering van 31 januari 2007:


click image to play. 2.13 minutes

Gedichtendag 2010

Net zoals een tijdschrift krijgt een weblog op den duur ook publicatiecycli. Hetzelfde onderwerp komt steeds weer terug, om dan net even anders behandeld te worden. En dus wordt het ook elk jaar weer Gedichtendag. [Zie hier de afleveringen daarover van 2004 | 2005-1 | 2005-2 | 2005-3 | 2006 | 2007 | 2008 | en 2009]

Ditmaal, daarom, éen van mijn favoriete afleveringen van de Dode dichters almanak ooit in de herhaling: Joseph Brodsky kijkt naar W.H. Auden. [Eerste publicatie met toelichting hier.]


click image to play. 1.47 minutes

Gedichtendag 2011

Zie het dossier gedichtendag, voor alles wat ik te zeggen had over dit onderwerp.

Ook is er een dossier Dode dichters, en een hele rubriek gewijd aan poëzie.


Gedichtendag 2012

Zie het dossier gedichtendag, voor alles wat ik te zeggen had over dit onderwerp.

Verder is er een dossier Dode dichters, en een hele rubriek gewijd aan poëzie.

Ook boeklog heeft een rubriek poëzie, met doorgaans citaten.


Gedichtendag 2013

Er is slechts éen gedicht dat ik de afgelopen jaren las en zich spontaan in mijn geheugen vastzette.

Dat gedicht is van Yeats, en werd vertaald door Jan Eijkelboom, en daarbij opvallend genoeg korter. Dus sterker:

undefined

Het wiel

’s Winters willen wij de lente
en in de lente liefst de zomer,
en als het wemelt in de heggen
zeggen we: laat de winter komen.
En daarna is niets meer goed:
het voorjaar komt er niet meer aan.
Wij weten niet dat in ons woedt
verlangen om maar dood te gaan.

(Naar W.B. Yeats).
 
 

The Wheel

THROUGH winter-time we call on spring,
And through the spring on summer call,
And when abounding hedges ring
Declare that winter’s best of all;
And after that there s nothing good
Because the spring-time has not come –
Nor know that what disturbs our blood
Is but its longing for the tomb.

undefined

Zie verder het dossier gedichtendag, voor alles wat ik te zeggen had over dit onderwerp.

Verder is er een dossier Dode dichters, en een hele rubriek gewijd aan poëzie.

Ook boeklog heeft een rubriek poëzie, met doorgaans citaten.