De Troost die Literatuur heet

een allerminst volledige blik in mijn boekenkasten

Uiteindelijk helpt niets – Abrahams
Arbeid een eigenaardig medicijn – Achterhuis
De markt van welzijn en geluk – Achterhuis
De boze tijden waarin wij leven – Allen
De hand aan zichzelf slaan – Améry
Difficulties with Girls – Amis
The invention of Solitude – Auster
Dagboek van een vernederd man – de Azúa
Geschiedenis van een idioot door hemzelf verteld – de Azúa
Dagboek van een teleurgesteld man – Barbellion
kijk verder »»


De Emancipatie van de Patiënt ii

Kritieken op de gezondheidszorg gaan vaak gepaard met een morele oproep om er grenzen aan te stellen, de ontwikkelingen die overbodig of gevaarlijk worden geacht een halt toe te roepen. In het verleden nam ik een soortgelijke positie in. Ze lijkt me nu onhoudbaar en onwenselijk. Mede naar aanleiding van mijn boek De markt van welzijn en geluk had ik hierover indertijd een felle discussie met Abram de Swaan.

Met een fraai retorisch voorbeeld wees hij indertijd mijn positie af. Zonder de kennis van de orthodontie en de verzekering voor gebitsregulatie, aldus De Swaan, ,,zijn scheve tanden grappig, lelijk, lastig, maar gewoon’’. Wanneer de kennis en de voorzieningen aanwezig zijn, ontstaat er echter een sociale behoefte aan een fatsoenlijk gereguleerd gebit.

Dit simpele voorbeeld laat zien hoe onze behoeften en normen – zowel esthetisch als ethisch – verschuiven door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Er zonder meer grenzen aan stellen op grond van de hedendaagse normen, kennis en behoeften, is onmogelijk.

Hans Achterhuis, Wie geneest ons van onze utopische verwachtingen over gezondheid?


boeklog v: toekomstplannen

Hoewel het bijhouden van mijn boeklog nog absoluut geen last is, heb ik me toch afgevraagd hoe lang ik het experiment moet volhouden. Een jaar? Tot ik vijfhonderd boeken heb gelezen? Duizend? Of misschien als ik een favoriet boek voor de derde keer zou moeten bespreken?

Maar misschien zijn deze overwegingen allemaal onzin, en breekt het moment om te stoppen van zelf aan als ik het log als last ga ervaren.

Voorlopig zijn er plannen genoeg.

Alhoewel. In zekere zin is het vervelend dat ik al zo veel las en ook nog enig onderwijs genoten heb. Veel canonieke teksten zijn mijn ogen al eens gepasseerd. Terwijl er uit oogpunt van klantenbinding wel iets voor te zeggen zou zijn om een paar grote boeken te lezen, en daar uitgebreid mijn mening over te geven.

Raar hoe een persoonlijk leesdagboek ineens toch al van betekenis kan veranderen nu het een heel aardig aantal bezoekers per dag blijkt te trekken. Even afgezien van de invasie der Belgen komen er per dag minstens zestig mensen langs, net veertien dagen na de publieke opening.

Maar goed, wat weet ik zeker te gaan lezen de komende tijd:

  • er komt een serietje over Geert Mak, zo verwacht ik, omdat me intrigeert dat hij de dingen doet die Nederlandse vakhistorici nalaten maar hadden moeten doen. Terwijl er dan toch ook iets in zijn aanpak lijkt te ontbreken dat nu nog onbenoembaar is;
  • ik zal vele favorieten herlezen, zoals de vroege kortverhalen van John Updike, de verhalen van Alice Munro, en het brievenboek van Jeroen Brouwers;
  • Ferdydurke
  • ik wil weer eens wat filosofie lezen, maar zal me daarbij zeker beperken tot schrijvers die me niet meteen met mijn hoofd tegen de muur laten bonken. Mumford, Rorty, Achterhuis, Illich, Lolle Nauta. Schopenhauer misschien. Of Nietzsche in het Fries. Ankersmit;
  • ik wil ook eens wat tijdschriften gaan recenseren, of Elsevier’s Belastinggids. De Allerhande. Het lokale huis-aan-huisblad. Ter afwisseling, als het nodig is om even iets leuks te doen

Verzoekjes mogen overigens worden ingediend, maar zekerheid dat ik zo’n boek dan ook lees is waarschijnlijk niet te geven.


Anatomie van de angst

hebdie seer daan?

Pom’s vraag hoe ik een pamflet als Gedoemd tot kwetsbaarheid zou schrijven, is niet zo maar even te beantwoorden. Ik kan hoogstens wat gedachteflarden weergeven van de richting die zo’n stuk wat mij betreft uit moet gaan. Maar goed, dit weblog is al vaker een vruchtbaar kladschrift gebleken.

Ik ben helaas zo’n vreselijk stuk historicus die alleen maar kan denken vanuit het algemene naar het speciale. Voor mijn pamflet betekent dit, dat ik zo al denk minstens vier elementen te moeten inbrengen:

  1. het profijt van angst, voor de zaaiers;
  2. professionalisering, en de negatieve gevolgen daarvan voor politiek, ambtenarij, en de media;
  3. de staat van het publieke debat in Nederland;
  4. het werkelijke gevaar van [Islamistisch] terrorisme;

Om me nu alleen even tot het eerste punt te beperken: over het profijt van vrees aanjagen is erg veel te zeggen, dat vrijwel nooit wordt opgemerkt. Neem alleen al het nut voor de opvoeding, omdat het waarschuwen met straf het kind al goed gedrag inprent voor de hersentjes rijp genoeg zijn om de consequenties van daden in te zien.

Of zie het nog groter, en stel eens de vraag hoe die kastes van priesters of koningen ooit konden ontstaan. Zij produceerden niets direct tastbaars voor de stam, maar voorzagen blijkbaar toch in een behoefte. Zij konden geruststelling bieden, of zekerheid; in elk geval iets dat een bepaalde vrees wegnam. Omgekeerd is angst daardoor ook altijd als politiek middel gebruikt om opstandige zielen in het gareel te houden.

Ik zal hier niet de hele ontwikkeling van de Westerse cultuur beschrijven, van los stamverband tot natiestaat met geweldsmonopolie. Maar, angst is wel steeds een leidend principe voor mensen om te handelen of dat nu juist niet te doen. En, er was ook altijd reden genoeg om angstig te zijn. Oorlog, slechte hygiëne, dodelijke ziekten, sterven in het kraambed, armoede en honger, geen waardig christen zijn, het bestond tot voor kort allemaal nog hier.

Maar nu, in een verzorgingsstaat waarin iedereen van de wieg tot zijn begrafenis verzekerd is? Zijn de particuliere angsten die zo veel mensen op het moment in handen van de geestelijke zorg drijft te vergelijken met die oerangsten van een eeuw terug. Of zijn ze juist dieper omdat iedereen nu de luxe heeft er in zijn vrije tijd over na te denken?

Paradoxaal genoeg denk ik dat ons op het moment meer angst aan wordt gejaagd dan ooit, hoewel er veel minder te vrezen is.

Dit komt mede door een ander verschijnsel, namelijk dat overheden en NGO’s tegenwoordig hun bestaansrecht bewijzen door zich in naam almaar sterker op te werpen als de beschermer van de belangen van burgers. Ook als die daar helemaal niet om gevraagd hebben. Over de verklaring van dit verschijnsel hebben onder meer Achterhuis en Illich een duidelijke mening. Terwijl bijvoorbeeld Ankersmit over de uitwerking van zulk beleid schreef dat het meestal zo veel onbedoelde bijwerkingen heeft.

Om werknemers te beschermen tegen de grillen van hun bazen kwam er een ontslagrecht. Maar dat bleek zo streng dat het eenvoudiger was om personeelsleden te laten afkeuren dan te ontslaan, al dan niet met hun instemming, waardoor de WAO overvoerd werd. Ik noem maar een voorbeeld.

Onze verzorgingsstaat wil in steeds groter detail voor zijn burgers zorgen, zelfs al hebben die daar heel andere ideeën over. Van de verplichting van de veiligheidsriem in de auto en de invoering van de maximumsnelheid, tot het rookverbod in alle publieke ruimten, en de ideetjes om de vette hap extra te belasten omdat die ongezond zou zijn: de overheid heeft het beste met ons voor. Alleen heeft die zich daarbij wel ontpopt tot een opvoeder die vooral angst zaait om ons beter gedrag in te prenten. Het maakt niet uit of ik 48 kilo weeg of 125, meer dan 25 kilo mag er niet getild worden op mijn werk van de Arbo-wet, anders slijt mijn rug teveel.

Dus moeten allen lijden onder maatregelen tegen tamelijk zelden optredende problemen, terwijl die maatregelen meestal niet meer dan een schijnzekerheid bieden.

Op het oog wordt de Nederlandse bevolking steeds beter beschermd tegen kwaadwillende elementen. Want, er is inmiddels een identificatieplicht. Maar, op die ID-kaarten moet nog een zogeheten biometrisch kenmerk komen, anders zijn ze te makkelijk te vervalsen. Dat nu, wordt de vingerafdruk. En het kabinet wil een centrale database aanleggen van al die vingerafdrukken [pdf]. Met als kutsmoes dat de echtheid van de ID-kaarten zo makkelijker te controleren is.

Maar zijn dit werkelijk maatregelen tegen het terrorisme, of is dit een mogelijkheid die zich toevallig voordoet omdat de technologie zich nu zo ver ontwikkeld heeft?

En ach ja, bij bibliotheken kan de politie straks opvragen wat iemand allemaal aan boeken leent [pdf]. Overigens zonder dat daarvoor enige verdenking tegen hem of haar hoeft te bestaan. Internetbezoek dient ook al te worden vastgelegd, of zelfs waar iedere mobiele beller was op elk moment van de afgelopen drie jaar.

Beleid als dit moet verkocht worden. Eenvoudigweg omdat de genomen maatregelen vrijwel nooit als wens onder de bevolking leven, of daar zelfs eerder afschuw oproepen. De maatregelen worden namelijk van bovenaf opgelegd. En om dan toch acceptatie af te dwingen, blijkt angstzaaien altijd effectief. Nadruk leggen op een mogelijk schadelijk effect legitimeert de ingreep, zonder dat het daarbij dus uitmaakt of het schadelijke effect nu vaak optreedt of niet.

Zo structureel is dat mechanisme, dat het automatisch toegepast wordt zonder dat politici dit zelf lijken te beseffen. Bestudeer maar eens de argumenten die kabinetsleden aanvoeren waarom de Nederlandse kiezer voor de Europese Grondwet zou moeten stemmen. Ook daarbij wordt als vanzelf vrees gezaaid, die op niets gebaseerd is. Door een massaal nee in het referendum zou de invloed van Nederland in de EU dalen. En Premier Balkenende gooide zelfs nog even Auschwitz in de strijd.

Waar politici toch al zo’n vanzelfsprekende drang hebben gekregen om middels angst het nut hun van aanwezigheid te bewijzen, is er geen natuurlijke rem meer als er eens echt gevaar dreigt, lijkt me.

Nu, ik wil het gevaar van terrorisme door Islamisten niet bagatelliseren als het om het Midden-Oosten gaat. Maar als er in Nederland meer dan handvol fanatici zijn die bereid hun leven te offeren, lijkt dat me al veel. Alleen is het inmiddels onmogelijk geworden nog te bepalen hoe reëel de gevaren zijn die van hen uitgaan; hoe de doodsbedreigingen aan het adres van Ayaan Hirsi Ali ingeschat moeten worden. Het debat hierover kan niet meer met enige nuance worden gevoerd, door het primaat van de angst.

Die teneur van Geert Mak’s pamflet lijkt me dan ook volkomen terecht. Alleen zou ik dus andere argumenten aanvoeren. Zoals dat het zaaien van angst een beleidsmiddel is geworden; of dat de nieuwsmedia in Nederland liever meehelpen om vrees te verspreiden dan afstand betrachten, domweg omdat ze structureel daartoe de kwaliteiten ontberen.

Zoiets.

Nu nog een gulle sponsor, en ik wil er best een boek van maken ook. Anders, excuses voor deze litanie.


Werelden van tijd
Hans Achterhuis

[…] Gleick is een journalist, die opmerkingsgave paart aan een toegankelijke manier van communiceren. Alleen was zijn boek uiteindelijk toch wat luchtig. Achterhuis zou me meer zicht kunnen bieden op de belangrijke grote lijnen, zonder dat ik nu al te grote verwachtingen had erg door hem vermaakt te zullen worden.

Dit idee kwam redelijk uit. […]

boeklog 566


Vechten tegen de tijd

Tijdens mijn eerste fietsvakantie was het geen moment droog. Toch vermaakte ik me wel, door liedjes te zingen op de fiets. iPods zijn ook nergens voor nodig, al zou het reizen met het openbaar vervoer wat vermoeiend worden als iedereen zelf maar zong.

Naderhand bleek me dat ik vele liedteksten had voorzien van eigen vondsten. Echte mondegreens zaten daar niet tussen. Al had ik wel een liedje van Bram Vermeulen onherstelbaar verbeterd. ‘Wedstrijd tegen de tijd’ heette dat.

Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd
Wedstrijd tegen de tijd en de tijd staat voor

Zoveel te doen vandaag

In mijn versie incorporeerde ik de onverschilligheid van de tijd. Wat nou wedstrijd, daar zijn toch minsten twee kampen voor nodig?

Vechten tegen de tijd
Vechten tegen de tijd
Vechten tegen de tijd, maar de tijd loopt door

En dat kwam de afgelopen dagen weer boven, bij het lezen van Gleick’s en Achterhuis‘ beschouwingen over tijd. Merkwaardig hoe het geheugen werkt.


Politiek van goede bedoelingen
Hans Achterhuis

[…] Zo bekeken laat Achterhuis ook zien welke mechanismen zullen hebben gespeeld bij de beslissing van Balkenende’s CDA om mee op kruistocht te gaan met die wedergeboren Christen uit het Witte Huis. Of hoe de retoriek ontstaat die ons kabinet nu weer bezigt om een langer verblijf in Uruzgan te rechtvaardigen, zonder dat daarbij ooit wordt uitgelegd hoe lang de stammenstrijd in die regio al woedt. […]

boeklog 836


Opdracht van de politiek
Hans Achterhuis

[…] Zoals Achterhuis eerder betoogde in Politiek van goede bedoelingen reikt Arendt ons nuttige middelen aan om onderscheid te maken in wat overheden allemaal aan het doen zijn. Om gradaties van erg aan te brengen, zoals ik dat zelf altijd wat gemakzuchtig formuleer. […]

boeklog 893


Citaat van de dag | 1015

Ik vind dat je zulke optimistische ideeën omtrent de maakbaarheid van een land, in dit geval Afghanistan, bij de naam moet noemen. Het zijn levensgevaarlijke illusies.

Hans Achterhuis, geïnterviewd in De Groene deze week

Hans Achterhuis op boeklog.


Overwegingen | 1125

Bestaat internetverslaving, bestaat die niet? Volgens praktijkdeskundige Keith Bakker hebben mensen die te lang online zijn, of te veel tijd aan games spenderen, eerder sociale problemen dan een psychisch probleem;
Ondertussen tieren de proefprojecten om internetverslaving te behandelen welig;
Want, zoals Ivan Illich al leerde, of in Nederland Hans Achterhuis, als de zorg eenmaal een behoefte heeft gesignaleerd, dan zullen de zorginstellingen daar desnoods zelf een nog groter probleem van maken ook;
Aanbod van oplossingen creëert vraag, omdat mensen ineens kunnen denken problemen te hebben;

Tot mijn schrik besef ik ineens al jaren geen fundamenteel nieuwe typen software meer in gebruik te nemen. Goed, ik ruil nog weleens een programma in voor een ander dat beter werkt. En soms dwingt de aankoop van een nieuw apparaat tot een kleine verandering. Maar al mijn behoeften lijken gedekt;
Of ik ben stil komen te staan;

Misschien gaat mijn verlangen ook alleen nog uit naar software die mijn werkende leven ernstig zou vereenvoudigen;
Zoals programmatuur die een gedachte oppikt, en uitwerkt volgens de inmiddels van mij bekende patronen — zoals computers ook prima op loopjes van Bach kunnen variëren, als de eerste input maar van kwaliteit is;

En ja, er bestaat al wel software die, uitgaande van een paar parameters, hup een verhaal of een scenario schrijft;
Teleurstellende software;

Stuart Evers verwoordde een van mijn stokpaardjes:

Novels that are so self-absorbed probably don’t care about their readers.

The good side of bad books

Een oproep om Sarah Palin tot nieuwe dichter des vaderlands te maken, in de VS;
Ze improviseert perfecte haiku’s:

What’s the difference
Between a hockey mom and
A pit bull? Lipstick

Wat moet ik nu met een reactie van iemand die voorstelt om eens mijn ideeën over religie eens punt voor punt uit te werken? Wat heb ik de afgelopen jaren gedaan dan, alhier en op boeklog;


Ongefilterde aandacht | 0727

Drie uur van mijn ongefilterde aandacht. Zijn er programma’s op radio of televisie die ik drie uur alle attentie gun?
Ik kan me die niet zo maar heugen…

Zelfs bij wielerwedstrijden in de bergen, waarbij er naast de sportieve strijd ook nog dat uitzicht is, zijn geen drie uur aan kijken waard;

Misschien dat er eens een film wordt uitgezonden, of een documentaire van Frederick Wiseman, die me drie uur aan de televisie kan kluisteren;
Maar die zijn nu net niet voor TV gemaakt;

Het jaarlijkse VPRO-programma Zomergasten duurt drie uur, en heeft mij al jaren geleden als kijker verloren. Bij de rechtstreekse uitzending dan;
Zomergasten is een perfect programma om op een ander moment te bekijken met de snelspoeltoets paraat;

Pratende hoofdjes op televisie, het unieke verkoopargument van een zender als het Gesprek tegenwoordig, geloof ik wel. Die brengen zelden iets uitzonderlijks teweeg;

En door de vele video online kan ik elke dag mijn eigen uitzending samenstellen van fragmenten om nog eens terug te kijken;

Nee, dan het Marathoninterview. Van dezelfde VPRO. Ooit uitgezonden als radioprogramma, en thans bijna geheel te beluisteren als podcast;
Da’s drie uur Jeroen Brouwers. Of Karel van het Reve. Hans Achterhuis. Of noem ze maar op;
Toegegeven, ook daarbij heb ik vaak na een uur wel genoeg gehoord, tot een volgende keer. Maar het mooie van radio, en dus een podcast is, dat je er ondertussen ook nog iets anders bij kunt doen;


Met alle geweld
Hans Achterhuis

[…] Het leek of Achterhuis het hele onderwerp te verschrikkelijk vond om over na te denken, en daarom liefst alleen beschreef wat hij op een afstand kon houden.

Hans Achterhuis bleef problemen houden om vast te stellen waarover hij nu eigenlijk schrijven zou. […]

boeklog 8 xi 2009


De utopie van de vrije markt
Hans Achterhuis

[…] Ayn Rand heeft felle en actieve missionarissen. Maar Achterhuis beseft dat veel te weinig. Hij denkt bijvoorbeeld dat het iets zegt dat Atlas Shrugged en The Fountainhead zo hoog scoren op de lijst met publieksvoorkeuren van The Modern Library. Terwijl die ranglijst via een internetverkiezing tot stand kwam, en ieder ander dus meteen duidelijk is dat deze door een campagne van Rand’ters vertekend werd. Want, wie anders heeft zo’n actieve fanclub online? […]

boeklog 12 ix 2010