Intellectuelen en sport

Boeken&cetera is weer terug op TV, en biedt nog altijd niet meer dan radio met pratende hoofdjes. Niet dat daar iets mis mee is als er interessante opmerkingen uit die hoofdjes komen, maar het blijft merkwaardig dat een programma als dit niet ’s avonds laat wordt uitgezonden. Als de ergste drukte van de dag is weggestorven, en de geest wel open staat voor bedaarde kout.

Wordt het toch weer TV-on-demand voor mij…

Vandaag te gast was Midas Dekkers. Die heeft weer een nieuw boek uit, en mag dat terecht overal komen uitventen. Gaat het tenminste nog eens ergens over, al vrees ik dat talkshows hem met name willen vanwege zijn dwarsigheid, die men daar dan vooral grappig vindt.

Dekkers had vandaag dit te zeggen over de plotselinge belangstelling onder intellectuelen voor sport [fragment 1.24]:

meer over Midas Dekkers op boeklog


Vergankelijkheid
Midas Dekkers

[…] Midas Dekkers is een broodschrijver die biologie heeft gestudeerd. Op geen van die twee feiten heb ik ook maar iets negatiefs aan te merken. Helaas is er ook een simpele economische wet, die zegt dat uitgevers het liefst hebben dat er na een succesvol boek precies nog zo éen komt. En dan kan een broodschrijvende auteur in de problemen komen, door een gebrek aan inhoud. […]

boeklog 541


Steve Jones

Het is niet mijn gewoonte om al iets te schrijven over boeken die ik nog aan het lezen ben. Maar daarop moet toch eens een uitzondering worden gemaakt. Ik vorder langzaam in het geweldige Y van de bioloog Steve Jones, dat erover gaat wat het betekent om een man te zijn.

Steve Jones is een soort overtreffende trap van Midas Dekkers: geestig en slim, maar ook nog eens verrassend goed geïnformeerd.

Zelden heb ik zo gelachen als toen hij het onderwerp besnijdenis behandelde, en daarin terloops meldde dat de heilige Theresa van Avila de voorhuid van Jezus als trouwring had. En hoewel Jones het besnijden een oplossing noemt op zoek naar een probleem, meldt hij dan ook weer hoe nuttig dat afgesneden velletje zijn kan voor anderen. Voorhuidjes zijn op kweek te zetten, en leveren dan vellen huid op ten grootte van enige voetbalvelden. Omdat baby’s nog geen eigen immuunsysteem hebben, zijn die lappen huid heel goed geschikt om te transplanteren op brandwondslachtoffers.

Enfin.

Via de website die aan Y gewijd is, belandde ik in dit interview met Edge, waarin Jones zich in 1999 al helder uitsprak tegen Intelligent Design.

Not until the 60s did hard-line creationism come back to life, and mainly in the States. Why that should be isn’t clear to me at all. It has a political agenda in that most creationists are on the right, and wish to believe that there is a conspiracy by the left against them. If people of liberal persuasion believe in evolution then evolution must be wrong. But of course science, any science, isn’t like that; it doesn’t matter who believes in it, what matters is if it’s true or not.

meer Steve Jones op boeklog


Liever lui
Corinne Maier

[…] Midas Dekkers wees me er ooit op, in een column of een boek, dat elk getemd dier een stuk minder hersencapaciteit heeft dan zijn wilde soortgenoot. Er wordt aan eigenheid ingeleverd in ruil voor de verzorging.

Daar moet ik nog weleens aan denken. Zeker na het lezen van een survivalhandboekje als dit. […]

boeklog 815


Dekkers over de Rotterdam Marathon

Hier 42 meter vandaan is een café. Daar hebben ze drankjes met aangename stoffen in overmaat.

Een paar slokken en je hebt een roes te pakken. Wie rent er nu 42 kilometer om eenzelfde gevoel in zijn hoofd te krijgen?

Midas Dekkers in: AD Loperswereld

Mijn bezwaren tegen Midas Dekkers’ boek Lichamelijke oefening op boeklog.


Is het prettig een einzelgänger te zijn?

[…] in elke klas zit ook een jongetje in een hoekie, met een boekie, die al snel leert dat het verstandig is te doen alsof dat het grootste goed ter wereld is. Heeft hij tenminste ook wat. Het is geen keuze, het is een karaktertrek. Een van de taken in het leven is zo snel mogelijk te accepteren dat je bent wie je bent. We leven nu in een maatschappij waarin bijna iedereen iemand anders wil zijn. We werken aan een ander lichaam in de fitnessstudio, aan een andere geest bij een zweverige cursus, of dragen een korte broek en een petje omdat we naar onze jeugd verlangen. Een bron van de narigheid. Ik denk, heel ouderwets, dat je moet accepteren wie je bent om vervolgens te woekeren met de talenten die je toevallig zijn toebedeeld.

Midas Dekkers, in De Pers van 24 mei [pdf]

Dekkers op boeklog.


Tegen de verspreiding van het christen-fundamentalistisch gedachtegoed door de media

Het komende jaar is al benoemd tot het jaar voor van alles. En vooral de keuze om te vieren dat Charles Darwin in 1809 geboren werd, zorgt nu reeds voor rumoer. Dat is op zich aardig, omdat er voor mij als wetenschapshistoricus geen aandacht genoeg kan gaan naar de wetenschapsgeschiedenis. Alleen gaat aandacht in Nederland altijd gepaard met een tenenkrommende mediadomheid.

Zo is hier wel vaker geconstateerd dat mediaredacties er een handje van discussies te organiseren die helemaal geen discussie zijn, doordat zij iemand met een absoluut en onwrikbaar minderheidsstandpunt paren aan een ander die de absolute wereldwijde wetenschappelijke consensus moet verdedigen. Alsof hun beider posities ook maar een moment gelijkwaardig zouden zijn. Helaas was Midas Dekkers afgelopen donderdag de oetlul die wel even namens de gehele biologie in discussie wilde treden met de gristenfundi die Noach’s Ark heeft nagebouwd.

Maar hoe moet er dan omgegaan worden met het offensief dat het Darwin-jaar ongetwijfeld zal veroorzaken aan tegengeluiden? Als de media straks de verspreiding van het christen-fundamentalistische gedachtegoed gaan bevorderen, door de vertegenwoordigers daarvan overdreven aandacht, en dus status, te schenken?

Alle geloof is bijgeloof. En goed, onze drang om genoegen te nemen met bijgeloof kan evolutionair verklaard worden. Onze hardware is zo. De mens kon nu eenmaal overleven door alle indrukken van buiten meteen te wegen, zo goed mogelijk van een verklaring te voorzien; en daar naar te handelen.

In het radioprogramma OBA Live van 21 november hadden de wetenschapsfilosofen Herman de Regt en Hans Dooremalen een aardig gesprek over dit soort mechanismen. Quote [1:32 minuut]:

Nu was er afgelopen week rumoer om de organisatie Creatie.info, die om geld bedelt om komend jaar huis-aan-huis een folder te verspreiden waarin de evolutietheorie onderuit wordt gehaald. Deze folder staat al online, en ik was eventjes van plan hier punt voor punt na te lopen waarin die leugenachtig, eenzijdig, of domweg fout is.

Maar door dit te doen maak ik dezelfde fout als al de mediaredacties. Door het onbenul van Creatie.info aan te tonen, maak ik de organisatie veel te belangrijk. En tegelijk mag de stuitende arrogantie van deze mensen, om enkele geopenbaarde inzichten van wat bronstijdnomaden te plaatsen boven alle consensus in de wetenschap, ook niet ongestraft blijven.

Het Darwin-jaar komt met dus al meteen met duivelse dilemma’s.


Overwegingen | 0307

Veel Boekenweek in de couranten dezer dagen. Op televisie trouwens ook. En daarbij telkens dezelfde mannetjes sprekend opgevoerd. Terwijl allen toch beter schrijven dan praten;

Ik lees mijn kranten elektronisch tegenwoordig — dat scheelt nogal in het oud papier — maar schafte me vandaag toch speciaal NRC-Handelsblad aan om de maandelijkse biijlage M.;
Met het interview dat Ilja Pfeijffer aan Gerrit Komrij afnam, dat ook online staat;
Met het artikel dat Komrij schreef waarin hij schrijvers met dieren vergelijk;
Maar ook om het jubileum van 30 jaar Kamagurka in de NRC;

BBC2 zendt vanavond, na het onmisbare Qi XL, Robert Altman’s laatste film A Prairie Home Companion uit;
A Prairie Home Companion is het kindje van de schrijver Garrison Keillor; het is een amusant showprogramma dat al sinds 1976 wordt uitgezonden op de publieke radio in de VS;
Ik heb daar al meer over geschreven, maar dat verschijnt na middernacht op boeklog;
Keillor schreef ook het script voor de film;

A Prairie Home Companion moet zo ongeveer de laatste film zijn geweest waarvoor ik de bioscoop heb bezocht.;
Omdat Altman’s werk bij mij niet overkomt op een televisiescherm;
Dus kan ik maar beter niet kijken vannacht;

Volgens Altman gaat de film over de dood;
Maar een dergelijke, zo simpele symboliek ontgaat me altijd;
Het doet ook altijd eerder af aan een artistieke schepping dan dat het iets toevoegt om te weten wat de kunstenaar er mee bedoelde;

meer op boeklog over de hierboven aangeduide personen:
Midas Dekkers
Kamagurka
Garrison Keillor
Gerrit Komrij
Tim Krabbé
I.L. Pfeijffer


Boekenweek 2009
Tim Krabbé & Midas Dekkers


Ze vallen mee, de actieboeken voor de Boekenweek dit jaar. Of, uitgaande van wat er normaal geboden wordt, voor de verandering zijn het eens boeken waar je iemand een plezier mee kunt doen.

Wel moet de laatste bladzijde van Tim Krabbé’s Tafel vol vlinders worden overgeslagen.

En Midas Dekkers’ essay maakte gek genoeg niet enthousiast om diens werk weer eens te lezen, maar om Koos van Zomeren ter hand te pakken.
 
 
 
 
 

boeklog 11 & 12 iii 2009


Help, ik moet met de media omgaan | 01

Elders had ik voor de Kerst al beloofd om iets te schrijven over wat er van de media te verwachten valt, als daar plots omgang mee gewenst is. Het denken van journalisten en programmamakers is namelijk redelijk misvormd. En wie dit niet beseft, koestert gauw de verkeerde verwachtingen over een optreden in de media.

Zelf zullen mediamensen zich altijd allereerst voor hun werkwijze excuseren met de uitvlucht immer onder enorme tijdsdruk te staan. Maar die tijdsdruk lijkt me het grootste probleem niet.

Journalisten, en programmamakers ook, hanteren namelijk altijd dezelfde sjablonen om hun nieuws of opinies te presenteren. En deze vertelvormen zijn zo ingesleten, ook bij het ontvangend publiek, dat vrijwel niemand ze meer als cliché herkent.

Een eerste advies is daarom aan iedereen: ga nooit met uw hoofd op televisie, als a] uw verhaal enige nuance behoeft, want daarvoor is er bijna nooit tijd of gelegenheid, of b] wanneer TV-makers een debat organiseren.

TV-debatten zijn namelijk nooit redelijke of eerlijke debatten. Genuanceerdheid komt niet over, zoals gezegd. Een debat op televisie wordt pas aardig als er twee meningen verkondigd worden die diametraal tegenover elkaar staan. Doet er daarbij niet toe of de ene mening misschien nogal wat minder valide is dan de andere.

Eerder signaleerde ik al eens hoe Midas Dekkers wel even op TV met een gristenfundi zou afrekenen over de evolutietheorie. En daarbij wat hooghartig onderschatte hoe de wetten van het medium luiden. De sympathie ligt namelijk altijd bij de underdog in een discussie. Zelfs al praat deze onzin.

Dit wordt pas anders als het publiek de onzin ook als onzin herkent. Wat zelden voorkomt.

Vanavond was historicus Maarten van Rossem de lul. Hij kwam in het prietpraatprogramma ‘Nova College Tour’ om te vertellen dat het Nederlandse leger zich straks uit Afghanistan terug moet trekken, zoals ook de politieke afspraak luidde. Maar de programmamakers hadden een show opgezet met als enige doel om te propageren hoe veel goed onze jongens wel niet doen. En hoe geïnformeerd iemands opinies ook zijn, deze slaan in al hun abstractie geheel dood tegenover huilende nabestaanden, die natuurlijk nooit willen dat hun zoon voor niets in den vreemde gesneuveld is. Of tegenover al de militairen in de studio, die allereerst solidair zijn met hun broeders, in Afghanistan of waar ook ter wereld, en alleen daarom al nooit objectief over het onderwerp kunnen praten.

Op boeklog schreef ik vandaag hoe zorgvuldig vermeden wordt om over Afghanistan in termen van ‘oorlog’ te praten. De ‘Nova College Tour’ van vanavond bracht een zeldzaam zuiver staaltje rijkspropaganda om deze uitspraak te bekrachtigen.

is inmiddels vervolgd


Citaat van de dag | 0211

Daarom verbiedt de wet nu ook “schijnbare” dierenseks. Oftewel: ook als het nep is. Dat trucje werd door minister Hirsch Ballin al eens eerder toegepast op kinderporno. Ook daar voorziet de wet sinds kort in een verbod op “schijnbare” seks met minderjarigen — al zijn de betrokkenen in werkelijkheid ouder dan 18, óf niet eens echte mensen. Wie een kunstwerkje photoshopt van iets onverkwikkelijks of illegaals, kan daarvoor dus in de cel belanden — zonder ooit echt iets strafbaars te hebben gedaan. Daarmee werpt dit kabinet zich niet alleen op als zedenpolitie, zoals Midas Dekkers zei, maar zelfs als gedachtepolitie.

Rob Wijnberg, ‘Mierenneukerij


Citaat van de dag | 0423

wat je nu ziet op de universiteiten is geen wetenschap maar een wedstrijd. Jantje verzamelt alle argumenten voor theorie A, waarna Pietje alle argumenten verzamelt voor theorie B. De manier om toch mijn ideaal van wetenschap vorm te geven, bleek schrijven te zijn. Als schrijver ben je de laatste kamergeleerde. Ik mag lezen wat al die niet-kamergeleerden, door microscopen loerend en door kijkertjes kijkend, aan deelkennis verzamelen. Dat kan ik hierbinnen lekker, glaasje jenever binnen handbereik, tot mij nemen. En zo kan ik toch mijn steentje aan de wetenschap bijdragen. Want ik heb sterk het vermoeden dat, louter door een wetenschappelijk probleem zorgvuldig te formuleren, je de oplossing ervan al een stuk naderbij brengt.

Midas Dekkers, in: ‘Tevreden met ’t ouder worden’