Trust me, I am an economist


click image to play. 1.06 minutes

Aardigste TV-programma dat ik de laatste tijd zag, of beter: wat voor mij op harddisk werd vastgelegd, is ‘Trust me… I’m an economist’.

Het wordt alle vrijdagen uitgezonden om 20.00 uur uitgezonden op BBC2, en gaat over de economie van het alledaagse leven.

Bijvoorbeeld, waarom kost water in een flesje in de supermarkt meer dan melk? Is er eigenlijk wel een rechtstreeks verband tussen de productiekosten van iets, en waarvoor het in de winkel wordt aangeprijst?

Komende vrijdag zal het gaan over de vraag waarom werk meestal zo vervelend is.

De wat zijige presentatie is in handen van econoom Tim Harford, auteur van onder meer The Undercover Economist.


The Undercover Economist
Tim Harford

[…] Dit boek begint met de vraag waarom forenzen zonder nadenken een paar pond neertellen voor een bekertje koffie op een tochtig treinperron, terwijl die koffie thuis maar enkele centen kost.

Van daaruit wordt vervolgens de wereld verklaard. […]

boeklog 15 i 2010


The Logic of Life
Tim Harford

[…] Ze kunnen het zo mooi vertellen dat het allemaal net echt lijkt. Maar dit lukt hen alleen door werkelijk alles ondergeschikt te maken aan economie.

Slechts binnen de kaften van een boek werkt dat. […]

boeklog 9 iii 2010


2010, een jaar in boeken
hoogtepunten en crises van de zesde jaargang boeklog

[bedoeld voor publicatie op boeklog, op 31 december]

Ook in 2010 werd boeklog door snoodaards gehackt. Gelukkig weet ik inmiddels wat te doen. Complete reparatie is binnen een paar minuten gefixt. Hopelijk heeft niemand er daarom iets van gemerkt. Zeker is dat Google de website nog altijd hoog waardeert; waar in 2009 wel degelijk diskwalificatie volgde na een hack. [En nee, de onveiligheid ligt bij mijn host, die dit halsstarrig ontkent].

Dit jaar bracht een 365-boeken project — maar alleen omdat ik vond zoiets eens gedaan te moeten hebben, voor ik met boeklog ophoud.

Verder werd op verschillende manieren onderzocht of er een meerwaarde zit in het lezen in series. Maar daarbij viel me op dat dit alleen kan als de boeken van éen schrijver zijn, en dan nog lang niet altijd.

Het lezen van The Smoking Diaries van Simon Gray was een gebeurtenis.

Het lezen van een reeks schrijversbiografieën benadrukte vooral dat ik het genre niet kritiekloos omarm.

En het experiment om de hele maand september te wijden aan deeltjes privé-domein werd na tien dagen gestaakt, omdat het me verveelde.

In 2010 schreef ik onder meer enige Friestalige stukken voor de papieren en digitale versie van het literaire blad Ensafh. Daarvan werden Nederlandse versies op boeklog, met toestemming, geherpubliceerd.

Verder werd gepoogd de ontsluiting van het al gepubliceerde materiaal te verbeteren, door op boeklog nu ook met dossiers te werken.

Tenslotte werden deze boeken dit jaar aanbevelenswaardig geacht:
[muis over het kaft voor een groter beeld]


Dear Economist…
Tim Harford

Tim Harford’s probleemrubriek ‘Dear Economist’ is al vorig jaar in de herfst gestopt. Het verwonderde me al dat er geen nieuwe afleveringen bijkwamen.

Goed nieuws is evenwel dat Harford zijn bijdragen online heeft gezet. Zo kende ik het antwoord nog niet op de vraag of een mens zou moeten meespelen in de Postcodeloterij — niets vervelender immers om je buren ineens miljonair te zien worden, terwijl jij niets krijgt.

Verder is er ook een boek. Een leuk boek zelfs.
 
 
 
 


More or Less

Podcast of the BBC Radio 4 program, made by economist Tim Harford, on the numbers behind the news.

Boeklog on Tim Harford


Mach 3
Reau en ark

Wat scheert beter? Vijf mesjes parallel in éen houder? Vier? Drie? Een dubbel mesje? Het ouderwetse scheermesje in een zwaar metalen houder, zodat je tenminste voelt iets in je handen te hebben?

Met aloë vera-strip?

Ingezeept met een echte marterharen kwast?

Tim Harford bekeek de vraag economisch, en geeft daarom geen antwoord. Een feit is slechts dat er altijd wel een fabrikant is die aan al je eisen zal willen voldoen.

The Economist schreef al eerder over het probleem dat de Gillettes van deze wereld steeds meer snijvlakken in hun mesjes bouwen, en wat dit dan betekent voor de toekomst van het natte scheren.

The Onion behandelde het probleem eerder ook al afdoende.

En ik? Ik kan na vele dwalingen mijnentwege niet anders constateren dan dat de Mach 3-mesjes van Gillette prettiger in gebruik zijn dan welk ander mesje, van welke fabrikant ook.

Veroordeeld ben ik tot het blijvend betalen van een premie, een merkslaaf, alleen door een verschil in comfort dat betekenis kreeg.

[ eerder op eamelje.net: Moderne dilemma’s ]


Quote of the Day | 0502

there is a serious cost to excess certainty. Whenever an analyst or academic presents a number or a conclusion with too much precision, they reduce the demand for better evidence. Why run a pilot, set up a proper survey, if the answer is already known to three decimal places?

The fact is that our political system simply does not take evidence seriously.

Tim Harford, ‘Why we’re all far too sure of ourselves’

Boeklog on Harford


Quote of the Day | 0516

as many people have observed, bright ideas emerge from the swirling mix of other ideas, not from isolated minds. Jane Jacobs, the great observer of urban life, looked for innovation in cities, not on Pacific islands. But once a new idea has appeared, it needs the breathing space to mature and develop so that it is not absorbed and crushed by the conventional wisdom.

Tim Harford, ‘The Airplane That Saved the World’

Boeklog on Harford


Books, books, books

The Five Book Interview, with ‘the best reading on any topic, suggested by experts’.

On economy, a surprising bunch, suggested by Tim Harford.


Quote of the Day | 0608

Pragmatism also requires evidence, which is time-consuming to gather, difficult to put across in a sound-bite, and, frankly, boring. Voters understand simple ideas such as welfare fraud, tax-dodging, “privatising the NHS”, or “bureaucrats from the EU”. Fine: that is politics. But sensible, pragmatic policy-making requires a mountain of detail that no voter could reasonably be expected to take an interest in. And if voters are not interested, politicians are unlikely to be interested, either.

Tim Harford, ‘In praise of pragmatism’

Boeklog on Tim Harford


Quote of the Day | 0723

If price is not the issue, then what we are really concerned about is that newspaper readers get access to informative news about the key issues of the day – the kind of thing upon which our democracy depends. But it is foolish to expect this from competition alone. Sadly, we do not value information about how to vote nearly as much as information about which car to buy. We probably value shots of celebs in swimwear more than either.

Yim Harford, ‘What Now for Newspapers>’


Adapt
Tim Harford

[…] De interessantste pagina’s van het boek, voor mij, gaan over de financiële crisis van 2008. En hoe duidelijk werd door het Lehmann Brothers-bankroet, hoe deze bank zijn zaken zo complex had geregeld dat het jaren heeft geduurd voor duidelijk werd wat er nog aan geld was. En op zich is dat het probleem nog niet eens. Maar door het faillissement werd ook het geld van talloze andere organisaties bevroren, in de boedel van Lehmann Brothers, wat ook hen aanzienlijke schade zal hebben toegebracht. […]

boeklog 31 viii 2011


Quote of the Day | 1310

confusion pricing, seems to be the curse of our age. There is certainly reason to worry: I’ve written in this column before about the research of the economists Catherine Waddams Price and Chris Wilson, who studied customers who had overcome whatever switching costs they faced and were determined to find a cheaper electricity supplier. Most people missed the lion’s share of the savings they might have achieved, and a quarter managed to make themselves worse off.

Tim Harford, ‘Confusion at a price’


Quote of the Day | 0108

Professional pundits are not usually paid to make correct forecasts. They are paid to sound convincing, whether they are columnists or figureheads for asset managers.

Tim Harford, ‘Of foxes, hedgehogs and the art of financial forecasting’


Quote of the Day | 0225

a great deal of information has a social context: we want to recommend what’s good and we need to hear recommendations to figure out what to watch. One only need contemplate “Gangnam Style” or Fifty Shades of Grey to see that this is true, but the story is older and more subtle then we tend to acknowledge.

Tim Harford, ‘Changing channels: why TV has had to adapt’


Quote of the Day | 0712

One of the things that newspapers obscured was that they weren’t a medium, they were a collection of media bodged together.

Cory Doctorow lunches with the FT


Quote of the Day | 0530

John Maynard Keynes famously looked forward to a day when “economists could manage to get themselves thought of as humble, competent people, on a level with dentists”.

It’s a nice piece of self-deprecation, but it’s also an analogy worth exploring. We don’t expect a dentist to be able to forecast the pattern of tooth decay. We expect that she will offer good practical advice on dental health and intervene to fix problems when they occur. We should demand much the same from economists: proven advice about how to keep the economy working well and solutions when the economy malfunctions. And economists should bear in mind that no self-respecting dentist would be caught dead forecasting when your teeth will fall out.

Tim Harford, ‘An astonishing record – of complete failure’


Quote of the Day | 1110

A few years ago, Guy Mayraz, who is now a behavioural economist at the University of Melbourne, conducted a test of wishful thinking. He divided experimental subjects into “farmers”, who benefited from high wheat prices, and “bakers”, who profited when wheat was cheap. Then he showed them historical charts of wheat prices and asked them to make forecasts. Mayraz paid a bonus for accuracy, yet the farmers systematically predicted higher prices than the bakers. This is wishful thinking in its purest form. Whether engaged in a tough negotiation, or simply trying to predict the future, we find it hard to distinguish between what is true, and what we wish was true.

Tim Harford, ‘The simplest explanation for lengthy disputes?
That people misperceive their chances of winning’


Quote of the Day | 1222

22 years ago, Joel Waldfogel, an economist, wrote an article titled The Deadweight Loss of Christmas, in which he quantified something we all instinctively know: a lot of the presents that people give and receive aren’t terribly well chosen. We spend money on things that people don’t really like — and thereby we waste energy, material resources and labour that could have been far better deployed making something people did want.

Tim Harford, ‘In Praise of Scrooge’


Law of the Day | 0105

Yet I wonder if any business model is more dependent on the excessive optimism of its customers than gyms that offer ongoing memberships.

Tim Harford, ‘The cost of overconfidence’
‘Some companies base their business models on our tendency to overestimate our willpower’


Quote of the Day | 0706

times of broad-based economic progress also tended to lead to moral progress, to “greater opportunity, tolerance of diversity, social mobility, commitment to fairness, and dedication to democracy”. Reverse the economic gains and the moral gains may also evaporate.

Tim Harford, “We’re all winners or losers now”


Law of the Day | 1012

The paradox of automation, then, has three strands to it. First, automatic systems accommodate incompetence by being easy to operate and by automatically correcting mistakes. Because of this, an inexpert operator can function for a long time before his lack of skill becomes apparent – his incompetence is a hidden weakness that can persist almost indefinitely. Second, even if operators are expert, automatic systems erode their skills by removing the need for practice. Third, automatic systems tend to fail either in unusual situations or in ways that produce unusual situations, requiring a particularly skilful response. A more capable and reliable automatic system makes the situation worse.

Tim Harford, ‘Crash: how computers are setting us up for disaster’


Law of the Day | 1130

Perhaps the best way to keep more than one outcome in mind is to develop scenarios. I’ve written before about the scenario-planning method: scenarios are persuasive, coherent stories about the future, and like all good stories they have a tendency to stick with the listener. A scenario-planner will create at least two contradictory stories — this helps people to keep an open mind, and to prepare for more than one outcome.

Tim Harford, ‘Why forecasters failed to predict Trump’s victory’


Quote of the Day | 0312

Doubt is usually not hard to produce, and facts alone aren’t enough to dispel it. We should have learnt this lesson already; now we’re going to have to learn it all over again. 

Tim Harford , in: ‘The problem with facts’


Laws of the Day | 0209

How to deal with statistics used in the news:

‘Tim Harford’s guide to statistics in a misleading age’


Quote of the Day | 0226

should we be more trusting, or more sceptical? Onora O’Neill, whose 2002 Reith Lectures were on the subject of “trust”, sharpens the question — as we might hope a philosopher would. Rather than trying to measure or increase some vague measure of “trust”, she says, we should be aiming for a better ability to trust what is trustworthy and to mistrust what is not.

Tim Harford, ‘“Blue Monday” pseudoscience should teach us to be more curious’