Resultaten

Anatomie van de angst

Pom’s vraag hoe ik een pamflet als Gedoemd tot kwetsbaarheid zou schrijven, is niet zo maar even te beantwoorden. Ik kan hoogstens wat gedachteflarden weergeven van de richting die zo’n stuk wat mij betreft uit moet gaan. Maar goed, dit ...

[telt 1131 wurden]

De canon en de mug | 02

Wat moeten ze dan leren op school? Deze vraag werd me via de e-mail gesteld. Het antwoord daarop is enerzijds heel simpel, en anderzijds toch ook weer niet. Wat, en hoe, basisschoolleerlingen en scholieren in het middelbaar onderwijs iets van ...

[telt 553 wurden]

Deschooling Society

School initiates, too, the Myth of Unending Consumption. This modern myth is grounded in the belief that process inevitably produces something of value and, therefore, production necessarily produces demand. School teaches us that instruction produces learning. The existence of schools ...

[telt 292 wurden]

Overwegingen | 1125

Bestaat internetverslaving, bestaat die niet? Volgens praktijkdeskundige Keith Bakker hebben mensen die te lang online zijn, of te veel tijd aan games spenderen, eerder sociale problemen dan een psychisch probleem; Ondertussen tieren de proefprojecten om internetverslaving te behandelen welig; Want, ...

[telt 291 wurden]

Silence is a commons

Silence, according to western and eastern tradition alike, is necessary for the emergence of persons. It is taken from us by machines that ape people. We could easily be made increasingly dependent on machines for speaking and for thinking, as ...

[telt 108 wurden]