Resultaten

Anna
Annejet van der Zijl

[...] Annejet van der Zijl vertrouwde ik daarbij wel, Die kan een verhaal vertellen — zelfs als dat over zoiets langdradigs gaat als het leven van een schrijver; van wie het belangrijkste immers onbereikbaar voor anderen heeft plaatsgevonden; in het ...

[telt 100 wurden]

De canon en de mug

Dit is het hem dan, de veel besproken wandplaat waarop de canon van de Nederlandse geschiedenis in vijftig hoofdpunten staat vastgelegd. Op de inhoud zal veel aan te merken zijn, maar daartoe ontbreekt me de lust. Ik schreef er vaker over ...

[telt 226 wurden]

De canon en de mug | 02

Wat moeten ze dan leren op school? Deze vraag werd me via de e-mail gesteld. Het antwoord daarop is enerzijds heel simpel, en anderzijds toch ook weer niet. Wat, en hoe, basisschoolleerlingen en scholieren in het middelbaar onderwijs iets van ...

[telt 553 wurden]

De canon en de mug | 03

Hans Goedkoop, in NRC-Handelsblad van vandaag Negen jaar nadat Hans Goedkoop zich als eerstejaars student geschiedenis inschreef in Amsterdam, hoorde ik een zelfde soort toespraakje als hij hiernaast citeert. Maar dan als student in Groningen. Wij waren met een kleine 350 studenten. ...

[telt 527 wurden]

De canon en de mug | 05

Gelukkig zijn er meer mensen die mijn grote zorgen delen over de bedroevende keuzes in het Nederlandse onderwijs. Eén zo iemand is Jaap Goudsmit, hoogleraar en ondernemer in de biotechnologie. Op zijn website staat al een tekst waarin hij zijn ...

[telt 107 wurden]

De canon en de mug | 06

Het idee dat er een geschiedeniscanon kan bestaan, heeft overal navolging gevonden. Helaas. Zo presenteerde de Leeuwarder Courant gisteren de 'Opmaat voor een Friese canon'. In het geselecteerde lijstje vallen mij meteen al een paar zaken ook. Zo werd in 1998 ...

[telt 239 wurden]

De canon en de mug | 07

Hoera, we hebben weer wat Fries cultuureigens gevonden dat vast en zeker de provinciale geschiedeniscanon niet halen gaat, maar tekenender is dan wat daar wel in komt. Eerder beschreef ik al dat iedereen die wat kan op de grens van volwassenheid ...

[telt 186 wurden]

De canon en de mug | 08

Hoera, we hebben er weer éen. Het oecumenisch opinieblad VolZin heeft ook een geschiedeniscanon opgesteld. En nog duidelijker dan bij die talloze andere canons wordt duidelijk wat de opstellers daarmee willen. De geschiedenis is dus een theater, waarop eenieder naar ...

[telt 229 wurden]

De canon en de mug | 09

Basisscholen falen op alle fronten, niet alleen in het rekenonderwijs. Dat stelt Paul van Dam, in een analyse van twintig jaar Periodieke Peilingen naar het Onderwijsniveau, PPON. Zijn conclusies verbazen me niet. Maar daardoor stel ik wel dat de discussie over ...

[telt 67 wurden]

De canon en de mug | 10

Uitgezonderd van onze premier Balkenende is het de hele wereld duidelijk dat de VS in 2003 Irak niet binnenviel omdat dit land enkele VN-resoluties schond. De wetenschap dat Irak aantrekkelijk veel olie produceerde, levert al een beter motief op. Dezer ...

[telt 292 wurden]

De canon en de mug | 11

Nee, ik heb hier een paar weken terug geen aandacht geschonken aan de definitieve versie van de geschiedeniscanon. In plaats mijzelf opnieuw te herhalen voor de zoveelste keer, kunt u beter zelf alle argumenten lezen die ik sinds 2004 tegen ...

[telt 97 wurden]

De canon en de mug | 13

NRC-Handelsblad bracht ondertussen zaterdag een reportage [pdf] over hoe het stond, met de invoering van de geschiedeniscanon in het basisonderwijs. Daar bleek vrijwel nergens ook maar iets mee gebeurd te zijn. De door de overheid verstrekte posters waren vaak al ...

[telt 273 wurden]

De canon en de mug | 25

Eerder was er al sprake van dat die hele geschiedeniscanon voor het onderwijs niet verplicht zou worden. Probleem bleek toen wel dat zich enkele historici tegen de vijftig vensters hadden uitgesproken die zelf nog zo leuk verdienden aan een andere ...

[telt 273 wurden]

De canon en de mug | 26

Kijk ik er van op dat een historicus lessen in de geschiedenis aanbeveelt als panacee? Nou nee. Zelfs al kwam Hans Blom in NRC Handelsblad toch weinig verder dan het truïsme: 'als jullie wat meer wisten, waren jullie niet zo ...

[telt 424 wurden]

De canon en de mug | 27

Tja, kinderen hebben zelf nog niet zo veel geschiedenis. Belangstelling voor het verleden zit er daarom niet automatisch in -- terwijl er juist zo veel belangstelling is voor wat er om hen heen gebeurt. Werken met vensters en tijdvakken heeft ...

[telt 93 wurden]

De mug en de canon | 04

Het Kamerlid Eerdmans, weldra uitkeringsgerechtigd, stelde vragen [pdf] over de geschiedeniscanon aan het ministerie van OC&W. Is Pim Fortuyn ook naar uw mening één van de meest bepalende politici van deze eeuw, die in zijn eentje een politieke aardverschuiving teweegbracht? Is ...

[telt 181 wurden]

Dit zijn de boeken die iedereen moet lezen?

Wat hebben een paar toevallig overgeleverde handschriften uit heel verschillende middeleeuwse dialecten gemeen met het Nederlands nu? Of de kunsttaal met elementen uit de Latijnse grammatica die de schrijvers in de 16e en 17e eeuw hier gebruikten? De enige overeenkomst is ...

[telt 296 wurden]

Het ‘Verhaal Nederland’

uit de NRC van 27 v 2005 Er komt dus zeker een historische canon voor het basis- en voortgezet onderwijs. Het ministerie van Onderwijs, cultuur, en wetenschap heeft daartoe een commissie ingesteld. Zoals te doen gebruikelijk. In 'het verhaal over Nederland' zou ...

[telt 245 wurden]

Lezen voor de lijst | 2

Ik geef toe weleens met de gedachte te hebben gespeeld om een boeklogcanon op te stellen. Om de boeken waarvan ik vind dat werkelijk iedereen die gelezen zou moeten hebben, in een aparte lijst te verzamelen. Maar wat een hoogmoed spreekt ...

[telt 411 wurden]

Nederland

[...] Elsevier wil daarom dat wij ons afvragen wie we zijn, wat ons samenhoudt, en waardoor wij ons met elkaar verbonden voelen. Om antwoorden op al die vragen te formuleren is dit blad uitgegeven. Dat bevat grotendeels vaderlandsche geschiedenis van ...

[telt 60 wurden]

Nerd

Ooit moest ik 72 vragen van de MIT Nerd Test bevestigend beantwoorden. En omdat er 100 vragen waren, maakte mijn antwoorden me voor 72% nerd. Want ja, ik draag wel[eens] een bril. Maar nee, ik ben nog niet blind, wettelijk ...

[telt 373 wurden]

Overwegingen | 0615

Merkwaardige timing, die bijna euthanasie doet vermoeden. Of grondige afschuw over het eindresultaat. De ultieme kritiek van een criticus misschien wel; Morgen, première op het Holland Festival van de documentaire Kees Fens, Erfgenaam van een lege hemel, met feest na. Vandaag, ...

[telt 313 wurden]

Overwegingen | 0624a

Heb je net een wekenlange busstaking doorstaan, komt er nieuws dat het openbaar vervoer ter plaatse verzorgd zal worden door een bedrijf dat Kwibus heet; Een bedrijf dat op dit moment slechts bestaat uit vier man op een zolderkamertje in Amersfoort. ...

[telt 247 wurden]

Overwegingen | 0905

Jurryt van Vooren pleit op Sportgeschiedenis.nl om De Olympische Spelen van 1928 op te nemen in de historische canon van Amsterdam; Dit dan vooral om de grote waarde van deze Spelen voor de vrouwenemancipatie wereldwijd; Ze mochten voor de eerste keer ...

[telt 448 wurden]

Overwegingen | 1004

2. August [1914]. Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. --- Nachmittag Schwimmschule. Dezer dagen moet ik vaak denken aan wat Franz Kafka in zijn dagboek aantekende op de dag dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak; Niet omdat ik me met Franz Kafka wil ...

[telt 344 wurden]

Overwegingen | 1102

Honden houden niet van muziek --- ze begrijpen er niets van; Arme Nipper; Historici willen dat de Kamer tegen invoering van de historische canon gaat stemmen [pdf]; Ze komen wel een beetje laat met hun kritiek --- maar ja, dat heb ...

[telt 109 wurden]

Overwegingen | 1111

De Friese geschiedeniscanon werd vandaag gepresenteerd, op zijn elfendertigst; Bovendien kan de provinsje er pas officieel steun aan verlenen als de ambtenaren hier als enige verantwoordelijk worden voor het Friese taalbeleid op school; en dat niet langer in Den Haag bepaald ...

[telt 294 wurden]

Trochpaden

[...] Dit boek maakte mij een paar dingen duidelijk. Ten eerste van hoe ver weg die erkenning voor het Fries als taal moest komen. En ten tweede hoe zeer alles in het activisme alleen maar om die taal gedraaid heeft. ...

[telt 83 wurden]

Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben ii

Het kan niet op. Dezer dagen wordt de Week van de geschiedenis gevierd, heeft het kabinet Balkenende iv de canon tot kerndoel in het onderwijs gebombardeerd, en stond een groot stuk in NRC-Handelsblad van Bank en De Rooij over het ...

[telt 430 wurden]

Wat iedereen móet weten van de vaderlandse geschiedenis

Jan Bank en Piet de Rooy schreven op verzoek van NRC Handelsblad een samenvatting van de Nederlandse geschiedenis die in een kwartiertje te lezen is [pdf]. Drie criteria speelden daarbij: hoe heeft Nederland zich gevormd? Welk politiek-bestuurlijk systeem was daarbij ...

[telt 438 wurden]

Wereldgeschiedenis ii

Het zal mijn fout wel zijn. Ik ben historicus, maar kwam niet op een faculteit geschiedenis terecht. Dat was al het eerste verraad aan de vakbroeders. Bovendien deed ik met mijn leven al meer dan alleen maar werken op een ...

[telt 222 wurden]