Titels yn ’e kategory media:

Citaat van de dag | 0405

hier verschijnt de staat nu eens in vol zicht als de controlfreak die zij is. Ze eist niet alleen ongebreidelde informatie over de burger, ze beslist bovendien welke informatie deze open burger ontvangt. En als dat al niet dictatoriaal genoeg ...

[telt 102 wurden]

Citaat van de dag | 0405

Wie de macht controleert moet zich ervan bewust zijn dat iedere actie een reactie tot gevolg heeft. Niets menselijks is een overheid vreemd in de reactie op de journalistiek die wordt bedreven. Technische beveiligingsmaatregelen kunnen helpen de impact van weerstand ...

[telt 97 wurden]

Citaat van de dag | 0407

Een bezwaar tegen een afgewezen Wob-verzoek is wel vaak lonend. Toch doen? ‘Zeker. Ik heb 3500 zaken gedaan en in de helft van de gevallen krijg je na bezwaar substantieel meer. In de Verenigde Staten moeten ambtenaren op functioneringsgesprek komen als ...

[telt 74 wurden]

Citaat van de dag | 0408

De kwaliteit van de wetenschapsjournalistiek in ons land is over algemeen best goed, maar je ziet dat er, net als elders in de samenleving, gemakzucht in sluipt. Dan wordt het: leuk berichtje, wetenschap scoort altijd, zeker als het over gezondheid ...

[telt 80 wurden]

Citaat van de dag | 0408

we zijn veel efficiënter geworden in de journalistiek. We kunnen ons specialiseren, we kunnen samenwerken met anderen, en we hoeven niet meer de hele wereld te coveren, een linkje volstaat. Dus de kostenstructuur is totaal anders geworden en dat is ...

[telt 131 wurden]

Citaat van de dag | 0418

Met wanhopige media is het daarentegen goed zaken doen. Voor de overheid althans. Kranten zijn momenteel niet alleen financieel, maar ook mentaal zwak. Arjan Dasselaar, 'Geen staatssteun voor de pers'

[telt 29 wurden]

Citaat van de dag | 0419

Jan belt instanties. 'Alle instanties die ik belde, blonken uit in vriendelijkheid en machteloosheid' - het kenmerk van de moderne overheid. En volgens de klassieke wetten, wijst iedereen naar elkaar. Jan Smits, in: 'Waarom dode mensen post van de belasting krijgen'

[telt 40 wurden]

Citaat van de dag | 0422

Nederlandse gebruikers van Facebook hebben een bedenkelijke reputatie. Hun stroom berichten met haat, racisme en het toewensen van ziekten als kanker is opvallend groot. In Zuid-Europese landen ligt dat aantal bijvoorbeeld veel lager. 'Oud-medewerkers vertellen over de hel achter de façade ...

[telt 42 wurden]

Citaat van de dag | 0428

een mediacultuur die politiek in campagnes vervormt tot louter pretenties, die praten beloont en presteren negeert, ontdoet zich van een elementaire taak: de controle op de (potentiële) macht. Tom-Jan Meeus, 'Hoe de crisis in FVD bewijst dat media in campagnetijd hun ...

[telt 42 wurden]

Citaat van de dag | 0429

al decennia draait de reclamewereld om manipulatie, zelfs ons politieke systeem. Misleiding en fraude zijn ingebakken in onze samenleving.” „Onze hele economie draait om het verkeerde algoritme.” Tim O'Reilly, in: 'Onze hele economie draait op het verkeerde algoritme'

[telt 37 wurden]

Citaat van de dag | 0507

Een merkwaardige spagaat: journalisten staan op de loonlijst om de buitenwereld te pas en te onpas kritisch tegen het licht te houden, maar wee diegene die het waagt om intern op de alarmknop te drukken. Dat is not done. Bovendien: ...

[telt 106 wurden]

Citaat van de dag | 0510

Een mankement van onze politieke cultuur: politici en media durven niet meer sceptisch te zijn over bangmakers - omdat ze dan ‘wegkijken’. Zo accepteren ze dat niet feiten maar voorspellingen (over terrorisme, de zorg, vluchtelingen, etc.) hun agenda bepalen, hoewel ...

[telt 57 wurden]

Citaat van de dag | 0521

Mudde vindt dat hij veel minder gevraagd zou moeten worden als expert: ‘Ik analyseer enkel de symptomen en de partijpolitiek. Waarom niet meer experten bevragen over ongelijkheid? Radicaal rechts bepaalt waar we het over hebben: immigratie en islam. Dit zouden ...

[telt 85 wurden]

Citaat van de dag | 0524

De pers als podium en als aanjager van debat? Dat is ook moeilijk vol te houden als elk medium uitsluitend het eigen lezerspubliek bedient. Als alle media zich, anders gezegd, zouden opstellen zoals de Elsevier, zou van een dialoog al ...

[telt 63 wurden]

Citaat van de dag | 0524

de meritocratie, selectie op basis van verdienste, verliest het overal van diversiteit, selectie op basis van identiteit. We zien het ook in de politiek: de opkomst van de identiteitspolitiek accentueert dat kiezers vaker de eigen kring, het eigenbelang, als uitgangspunt ...

[telt 67 wurden]

Citaat van de dag | 0613

Ik heb niets tegen sport. Ik heb veel tegen de vanzelfsprekende dominantie van het oeverloze geoudezever over een bal of een fiets. Alles vind ik er lelijk aan. Het geluid, het getetter, het holle gewauwel. De toeters en bellen van ...

[telt 72 wurden]

Citaat van de dag | 0623

het antwoord op de vraag waarom ik schrijf en wat me drijft zou je als volgt samen kunnen vatten: een derde omwille van mijn verwondering, een derde omwille van mijn verontwaardiging en nog een derde omdat ik die twee gevoelens ...

[telt 67 wurden]

Citaat van de dag | 0629

Telegraafjournalist Leo Hoekinga is enthousiast over het ‘face-to-face’ contact met burgers. “Het is een soort Twitter maar dan met één persoon. Bovendien is het veel actiever dan bijvoorbeeld een blog van Perez Hilton vertalen. Helaas is het werk weinig efficient. ...

[telt 60 wurden]

Citaat van de dag | 0709

[...] het Achtuurjournaal (NOS), dat zich vooral richt op de grote groep mensen die het nieuws niet zo veel interesseert. Die lok je dan met menselijke reportages over onderwerpen die dicht bij hen lijken te staan, zoals de schuldenproblematiek van ...

[telt 87 wurden]

Citaat van de dag | 0716

Zegt zo’n momentopname iets over provincialisme van de Nederlandse tv? Ja. Er is sowieso steeds minder aandacht voor het buitenland. NRC Handelsblad: 'Voor ‘Hilversum’ is de wereld een bijzaak' Beluister ook het Kunststof-interview met Jelle Brandt Corstius over dit onderwerp.

[telt 39 wurden]

Citaat van de dag | 0727

Veel journalisten vinden dat ze klaar zijn als ze een bewering hebben doorgegeven, of een paar beweringen naast elkaar hebben gezet. Factcheckers vinden dat je als journalist veel verder kunt en ook moet gaan. Dat je zelf kunt uitzoeken wat ...

[telt 56 wurden]

Citaat van de dag | 0807

toen kwam er een pandemie, de griepmaffia kraakte champagne, maar ze juichten te vroeg. Het virus is erg besmettelijk, maar voor een griep is het een lieverd. Gezonde volwassenen en kinderen zijn een dag ziek, zelden drie of meer. Het ...

[telt 118 wurden]

Citaat van de dag | 0811

Zoals marketeers snoepjes op de juiste hoogte in de schappen plaatsen, zo doen bullshitters dat met hun beweringen. Die plek in het schap is niet waar of onwaar: ze is effectief. De kiezers worden niet in een bullshitverhaal meegenomen omdat ...

[telt 64 wurden]

Citaat van de dag | 0817

Natuurlijk doen ‘feiten’ er toe, en natuurlijk moeten de leugens van Trump, de Brexiteers, de anti-TTIP’ers of de EU-haters worden ontmaskerd. Maar goede, evenwichtige, democratie dienende journalistiek mag niet selectief zijn in zijn ‘lies bashing’. Ook het establishment grossiert in ...

[telt 76 wurden]

Citaat van de dag | 0826

‘Let op mijn woorden: over een paar maanden zul je zien dat het dreigingsniveau van het terrorisme opeens wordt verhoogd. En dat we niet mogen weten waarom, behalve dan dat we het aan NSA te danken hebben dat we ...

[telt 55 wurden]

Citaat van de dag | 0827

Wat in de programmering van de VPRO voorzichtig duidelijk wordt, blijkt nu dramatisch uit de keuzes van de gids: de angst om elitair te lijken. Hans Beerekamp, 'De VPRO verbant zijn eigen themakanalen'

[telt 32 wurden]

Citaat van de dag | 0905

Hij vond dat betere en slechtere opvattingen moesten uitkristalliseren in stevig en rationeel debat. Daaraan ontbrak het smartelijk in Nederland, waar discussie niet zozeer een choc des opinions is maar een demonstratie van sociale verwantschap – laten zien bij welke ...

[telt 83 wurden]

Citaat van de dag | 0912

het is een letterlijke uitleg van hoe de ministers hun praatje voor de bühne dienen te doen. Voor elk van hen staat ook nog eens op papier uitgelegd wélk beleid ze aan de burger moeten 'verkopen' tijdens Prinsjesdag. Naast de ...

[telt 80 wurden]

Citaat van de dag | 0918

De journalistiek is, zoals ik al eens eerder heb gesteld, een zombie-instelling. Journalisten zijn echter geen zombies – het zijn vaak uiterst gedreven en talentvolle mensen die burgers echt veel beter zouden kunnen informeren (al dan niet in samenwerking met ...

[telt 68 wurden]

Citaat van de dag | 0920

Merkwaardige ontdekking: éen van de meest bekende uitspraken over de betekenis van kranten wordt altijd verkeerd geciteerd. Dus, als dit weer eens door een uitgever gebeurt, of een journalist, weet u voortaan hoe zij werken. Standaard is: De dagbladen zijn de secondenwijzer ...

[telt 84 wurden]

Citaat van de dag | 0929

Den Haag is een goede plek om van je voorkeuren en opvattingen te worden afgeholpen. Vandaag vind ik alle partijen precies even stom. Peter Middendorp, 'Ben ik eigenlijk wel rechts genoeg?'

[telt 30 wurden]

Citaat van de dag | 1001

Heel Nederland bekreunde zich over de langstudeerboete en de ontbrekende dekking van 140 miljoen. Intussen hebben we aan leningen het honderdvoudige, namelijk 14 miljard euro, gestort in de put van Griekenland en andere noodlijdende eurolanden en niemand weet waar het ...

[telt 62 wurden]

Citaat van de dag | 1005

Wie inziet dat ons rechtssysteem amper is toegerust om kleine ondernemers of burgers te beschermen tegen de wanpraktijken van grote corporaties en wie kan waarnemen dat topmensen niet of nauwelijks verantwoordelijk worden gehouden voor de enorme schade die zij als ...

[telt 115 wurden]

Citaat van de dag | 1010

we leven in een tijd waarin de oppositiecultuur floreert. Niet het nieuws is nog beeldbepalend, dat zijn de reacties op het nieuws. In discussies scoort vooral verzet. Verzet tegen de ander, de ander verdacht maken, de ander aanvallen op zijn ...

[telt 55 wurden]

Citaat van de dag | 1013

Wervende kop boven een stuk in Elsevier, 19 juli 2008: ‘Sparen bij een buitenlandse bank is meestal een stuk rendabeler dan geld wegzetten bij de grote Nederlandse banken. Bovendien is het net zo veilig.’ 'Pers waarschuwde te weinig voor Icesave’ Zie ook ...

[telt 45 wurden]

Citaat van de dag | 1020

Gedeputeerde Staten vonden intussen niet dat het tijd werd om kalmer aan te doen. Ook was het nog geen tijd voor overleg. Integendeel, de risicorapporten werden achtergehouden en het parool was: met verdubbelde ijver voorwaarts met de ontwikkeling van het ...

[telt 105 wurden]

Citaat van de dag | 1029

De Telegraaf lijkt een actiekrant, met Duk voorop, bovenop de barricades. Maar ook andere kranten doen mee en lijken soms meer onderdeel van de amusementsindustrie dan een waakhond van de democratie. Fatsoenlijke media worden gegijzeld door de populisten. Onsamenhangende flauwekul ...

[telt 113 wurden]

Citaat van de dag | 1104

Door het belang van onderzoeksjournalistiek te benadrukken, wordt het steeds normaler dat er ook journalistiek bestaat waaraan geen onderzoek voorafgaat. Het definiëren van het een – onderzoeksjournalistiek – definieert automatisch het andere: de niet-onderzoeksjournalistiek. Dat is de betonrot van de ...

[telt 88 wurden]

Citaat van de dag | 1106

In de jaren daarna zag je Francisco veel op televisie geraadpleegd worden over allerlei problemen op zijn terrein: deskundige. Tot hij ineens wekelijks optrad als het intellectuele hoogtepunt van het (ook wel heel dommige) programma De leugen regeert waarin Felix ...

[telt 77 wurden]

Citaat van de dag | 1109

Gaat er iemand met pensioen? Wordt een van de kinderen vier jaar, zodat de dure crèche kan worden ingewisseld voor de gratis dagopvang van de basisschool? Lekt de dakkapel? Gaat de auto stuk? Gaat het gezin verhuizen? Wordt moeder zzp-er? ...

[telt 75 wurden]

Citaat van de dag | 1110

Is die beruchte Haagse kloof niet ook het product van hoofdredacties die bezuinigen op de inhoud en investeren in het spel? Van journalisten die niet langer proberen het nieuws uit te leggen, maar het actief te maken – want onrust ...

[telt 126 wurden]

Citaat van de dag | 1110

Matthijs: ‘Precies, Adriaan, en daarom hadden we je uitgenodigd. Het laatste wat we hier aan tafel willen is de suggestie wekken dat we zelf onderdeel zijn van het probleem. Bas Heijne, dat brengt me bij jou. Wie geef jij de ...

[telt 64 wurden]

Citaat van de dag | 1111

[...] in de journalistiek wordt een zekere waarde gehecht aan gecultiveerde onwetendheid die, als deugd vermomd, 'onbevangenheid' heet. H.J. Schoo, 'De informatie-elite', in: De verwarde natie

[telt 25 wurden]

Citaat van de dag | 1114

ik heb het over redacties die ergens een ridicuul bericht lezen en denken: dat verdient een miljoenenpubliek. Over programma’s die mensen de maat nemen vanwege hun aandachttrekkerij, terwijl dat nou juist de enige reden is dat ze überhaupt zijn uitgenodigd. ...

[telt 113 wurden]

Citaat van de dag | 1115

Oosterbaan: ‘Kwaliteitskranten zeggen wel dat ze veel aan duiding doen, maar in feite is het vooral nieuws en opinie. Aan de twee dingen daartussen is juist veel behoefte: interpretatie en analyse.’ Wansink: ‘Opinie is natuurlijk een vorm van goedkope journalistiek: ...

[telt 170 wurden]

Citaat van de dag | 1115

Zelf bezoek ik al jaren een electoraal gemiddelde wijk in Woerden. Ja, daar heb je woede. Niet de mediagenieke woede van de televisie. Machteloze, onhandige woede is het: mensen die boos zijn omdat bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis sluit – en ...

[telt 84 wurden]

Citaat van de dag | 1117

‘Als je naar Den Haag Vandaag kijkt’, zei ik, iets harder nu, ‘lijkt het door die wet van hoor- en wederhoor net alsof er altijd ruzie is. Dat komt omdat jullie de hele dag op zoek gaan naar mensen met ...

[telt 105 wurden]

Citaat van de dag | 1119

Voor Wilders pakt elke variant goed uit. Of de journalist handhaaft zijn kritische houding: die brandmerkt hij dan als partijdig en unfair - ‘een PVV-basher’. Of de journalist bindt in: dan krijgt hij ook wat hij wil. Geen journalist die hier ...

[telt 52 wurden]

Citaat van de dag | 1121

Trump heeft uitspraken gedaan die voorheen ongehoord waren. Extremistische ideeën zijn nu binnengedrongen in het mainstream discours. Hij heeft het plezier van de haat doen opvlammen. Door zijn uitspraken worden zaken gelegitimeerd, uitlatingen waar men zich vroeger dood voor zou ...

[telt 91 wurden]

Citaat van de dag | 1125

Bij de griepprik is het eigenlijk nooit over de inhoud gegaan. Het effect op de sterfte was bij de invoering, halverwege de jaren negentig, nauwelijks een argument. Het succes van het massaal invoeren van de griepvaccinatie door huisartsen was min ...

[telt 94 wurden]

Citaat van de dag | 1125

Acties van terroristen vormen een aanslag op onze waarden, zeggen de nieuwsberichten. Na alles te hebben aangehoord weet ik wat onze twee belangrijkste waarden zijn. Hypocrisie en etnocentrisme. Na de aanslagen in Parijs is de koers van wapenaandelen gigantisch gestegen en ...

[telt 84 wurden]

Citaat van de dag | 1202

Journalisten staan betrekkelijk weerloos en naïef tegenover cijfers. Naïef, want ze denken te snel en te gemakkelijk dat die cijfers wel zullen kloppen, en weerloos omdat ze niet de middelen en de kennis hebben om ze te controleren. Hans van Maanen ...

[telt 47 wurden]

Citaat van de dag | 1203

Cijfers zijn, zoals Volkskrant-columnist Bert Wagendorp al eens zei, ‘het zelfrijzend bakmeel van de journalistiek’: in elk rapport met drie statistieken zit nieuws. Hans van Maanen, op publiciteitstoernee Boeklog over Van Maanen

[telt 30 wurden]

Citaat van de dag | 1210

Er zijn steeds meer aanwijzingen voor het andere scenario: er was wél regie, in een samenspanning van VVD’ers om de rest van de Kamer en de media te misleiden. In beide gevallen zijn er doodzonden begaan, waar een hogere boete op ...

[telt 109 wurden]

Citaat van de dag | 1211

Ik heb me verbaasd over politici zoals Martijn van Dam (PvdA) die het Wikileaks-initiatief toejuichen maar niet zelf hun macht gebruiken om via legale wegen de overheid opener te maken. Van Dams eigen PvdA is een notoire dwarsligger als het ...

[telt 55 wurden]

Citaat van de dag | 1212

Het maakt dus uit. En dat het uitmaakt moeten ook journalisten zich realiseren: een te eenzijdige aandacht voor bepaalde onderwerpen en politici, het versimpelen van de verkiezingen tot een tweestrijd en teveel aandacht voor en over-interpretatie van opiniepeilingen kunnen de ...

[telt 54 wurden]

Citaat van de dag | 1214

de tijd dat de site een aardig alternatief voor de krant was, en gratis bovendien, is bij deze voorbij. Hans Nijenhuis, uitgever NRC Handelsblad op de vernieuwde website Boeklog over NRC Handelsblad.

[telt 30 wurden]

Citaat van de dag | 1215

reken maar dat slimme jonge mensen dat snappen. Die luisteren steeds minder naar de radio en lezen überhaupt geen kranten meer. Die zoeken hun eigen weg op internet wel. En erger: zelfs 'ouderen' zoals ik, doen dat ook steeds meer. ...

[telt 86 wurden]

Citaat van de dag | 1217

Propaganda zit ’m niet in leugens, maar in het weglaten van bepaalde feiten. Jim Forest, in: ‘Niet bang zijn, dat is pas burgerlijk ongehoorzaam’

[telt 23 wurden]

Citaat van de dag | 1220

Van een gemiddelde aflevering van Pauw & Witteman beklijft meer dan van een Kamerdebat. De politieke verantwoording vindt langzamerhand in de talkshows plaats. Al zou dat misschien niet zo moeten zijn. regisseur Bert van der Veer in: 'Op tv, of roemloos ten ...

[telt 45 wurden]

Citaat van de dag | 1220

Tevens gaat de hoofdredacteur er nogal prat op dat hij niet denkt in doelgroepen, maar de lezers beschouwt als ‘nieuwsgierige individuen’. Ook dat blijkt geheel tegengesteld uit te pakken. De reacties onder de artikelen vertonen behalve breedsprakigheid vooral eenstemmigheid. Bijna ...

[telt 85 wurden]

Citaat van de dag | 1225

waar politici, vooral degenen die de bestaande orde aanvallen, ‘de media’ agressiever bekritiseren, hebben zijzelf minder te duchten van diezelfde media. Mediakritiek is een vrijwel risicoloos onderdeel van hun politiek: de lulletjes van het schoolplein uitlachen. Tom-Jan Meeuse, in: 'Waarom de ...

[telt 46 wurden]

Citaat van den dag | 0218

Het publiek past namelijk zijn oordeel over de oorlog aan op basis van berichtgeving. Als de media een eensgezind pro-oorlogsstandpunt laten zien, zal de publieke opinie zich achter dit standpunt scharen, los van hoe de werkelijke verhoudingen liggen. Dus het ...

[telt 130 wurden]

Clive James on TV

De TV-kritieken van Clive James, uit de jaren zeventig, zijn ooit al eens uitbundig door mij geprezen. De programma's waaraan hij refereerde had ik zelden of nooit gezien. Maar voor de verandering deed dat er niet toe. Sinds vorige week is ...

[telt 67 wurden]

Communication

Forbes has a special report on communication. With among others Chomsky interviewed on language, and Jane Goodall as well. Cerf on the internet, and Kurt Vonnegut on telling a story: [R]eading it is actually quite difficult--I mean it is as hard ...

[telt 104 wurden]

conflicting desires

I have been torn all my writing life by two conflicting desires—the journalistic desire to say it at once and have it done, and the more scholarly desire to say it carefully and with some regard to fundamental ideas and ...

[telt 48 wurden]

Confrontaties

[swfobj src="http://eamelje.net/video.swf?file=http://eamelje.net/mm/dewinter_.flv&image=http://eamelje.net/mm/dewinter_.jpg&autoStart=false" height="200" width="240" loop="false" start="false" menu="true" salign="t" wmode="transparent" /] Interviewen is moeilijk, schreef ik hier in 2006. Geïnterviewd worden, is ook niet eenvoudig. Dit zei voormalig PvdA-leider Wouter Bos op het eerste interviewgala in Amsterdam. Tegelijk kunnen interviews heel illustratief ...

[telt 79 wurden]

Correspondent
week 12

Veel werd er deze week online gebabbeld over een nieuw journalistiek initiatief. Rob Wijnberg -- als hoofdredacteur bruut ontslagen bij NRC Next -- meent dat het helemaal anders moet met de journalistiek. Duizenden geloven hem op zijn woord, en tekenden ...

[telt 324 wurden]

Cultural Amnesia | 3

If language deteriorates in journalism, the damage will be felt sooner or later in writing that pretends to more distinction. Clive James, 'Lichtenberg. Lessons on how to write' From his Cultural Amnesia-series on Slate.

[telt 32 wurden]

Daar ging… Adriaan van Dis

zie ook: hier is Adje Mulder De herhalingen op Cultura lijken te zijn afgelopen. DVD's met de beste gesprekken zijn inmiddels te koop. Het boekenprogramma van Adriaan van Dis is ten tweede male beëindigd. De afgelopen maanden heb ik vrijwel alle ...

[telt 227 wurden]

Daar zitten zij op hun gemak

Daar [in de Tweede Kamer, PV] zitten de dikke oomes nu bij malkaar, 58 in getal.... Daar zitten zij nu op hun gemak, met hunne mooye pruiken, dikke buiken en dunnen beenen! Daar zitten zij nu,die lieve, mooye, dure oomes....Zij ...

[telt 112 wurden]

Dag

Niet dat er weer een gratis krant bijkomt, is nieuws. Dat ook die zich gaat richten op de leeftijdsgroep van 20- tot 40- jarigen valt op. Dit zijn nu net de mensen die het te druk hebben om een krant ...

[telt 84 wurden]

DAG 08.05

[...] Omgekeerd is het zelden een gunstig teken als op een krantenpagina een bont geheel aan kleuren de aandacht afleidt. DAG is wat mij betreft bijna onleesbaar. Zo vind ik het wat opdringerig dat de redactie zelf met een gele ...

[telt 60 wurden]

Dag blad i

Mijn mening is nogal onbelangrijk, simpelweg omdat ik me meestal heel goed realiseer te weinig feiten te kennen. Wat dat betreft heb ik zowel op dit weblog als in mijn werk nogal de neiging aan anderen te vertellen dat hun ...

[telt 232 wurden]

Dag blad ii

Veel aandacht trok de speech hier niet die Rupert Murdoch vorige week hield tot de American Society of Newspaper Editors. Belangrijker voor het Nederlandse journaille was de uitreiking van het Gouden Pennetje, en de toespraak van Pieter Broertjes namens het ...

[telt 361 wurden]

Dag blad iii

Ruim een jaar geleden hield tycoon Rupert Murdoch een toespraak over de media die in Nederland nauwelijks werd opgemerkt. Ten onrechte. En nog in maart dit jaar herhaalde Murdoch dat de reguliere media macht aan het verliezen zijn om het ...

[telt 213 wurden]

Dag blad iv

Dinsdag bracht de 'Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers' het rapport De volgende editie uit. Daarin staan vele aanbevelingen om de vooruitzichten van de journalistiek veilig te stellen. In nogal wat media werd die studie vervolgens klunzig samengevat met de ...

[telt 487 wurden]

Dagblad De Pers van dinsdag 23 januari 2007

[...] Door deze technische keuze laden de krantenpagina’s nogal langzaam in, en kost het me zeker éen handeling te veel om een tekst zo groot in beeld te krijgen dat die leesbaar wordt. Ik moet eerst vergroten, en dan het ...

[telt 94 wurden]

Dagblad De Pers van donderdag 25 januari 2007

O, heerlijk. De pdf van de krant van morgen staat iets na twaalven 's nachts al online.

[telt 17 wurden]

Dagblad De Pers van vrijdag 30 maart 2012

[...] dat er mensen waren die in 2007 werkelijk nog dachten met een papieren krant geld te kunnen verdienen, is nog wel het opmerkelijkst aan de geschiedenis van De Pers. De gouden jaren voor de dagbladpers lagen namelijk in het ...

[telt 77 wurden]

Dagblad De Pers van woensdag 23 januari 2008

[...] De Pers heeft zich in de afgelopen twaalf maanden voor mij absoluut ontpopt tot de meest interessante van de vier gratis landelijke dagbladen in Nederland. Dit komt dan vooral door de grote hoeveelheid eigen nieuwsgaring. Alleen zegt dit compliment niet ...

[telt 71 wurden]

Dagblad De Pers van woensdag 24 januari 2007

Hmm, thans ook als pdf te verkrijgen. Voor maar 902 kilobytjes. Wat kan omdat de plaatjes en de advertenties tot bagger zijn gereduceerd. Maar, de Volkskrant heeft voor die paar A4'tjes om 16:00 uur bijna altijd een dikke 2 MB ...

[telt 63 wurden]

Dagblad De Pers, van zaterdag 15 september

Afgelopen zomer waren er al een paar testuitgaves, maar sinds dit weekend brengt het gratis dagblad De Pers voortaan ook vast een krant uit op zaterdag. Dat is geen dag waarop veel forenzen de trein nemen, dus er zal vast ...

[telt 211 wurden]

Dallas
week 47

Dat er ooit een succesvolle TV-serie heeft bestaan die Dallas heette, is me bekend. Ik heb er alleen nooit een aflevering van gezien. Mijn avonden werden indertijd gevuld met sport en andere zaken. Maar het fenomeen Dallas heeft in de ...

[telt 270 wurden]

Damned ii

Oeps, het afscheid van Marcel van Dam schijnt komende zaterdag pas te zijn. Ondertussen zegt de man vrijwel alleen maar zinnige dingen in een interview met Vara's TV Magazine. Niet dat het heel moeilijk is om wijze uitspraken te doen op ...

[telt 52 wurden]

Davis Cup

Honderd jaar geleden was sport nog iets waarover af en toe in de kranten verslag werd gedaan in de rubriek "ongelukken".

[telt 22 wurden]

De angst voor kwetsbaarheid

Op de dag dat Samir A. zeven jaar tegen zich hoort eisen, zendt het TV-journaal bewegende beelden van hem uit. Weliswaar worden daarin zijn gezicht onherkenbaar gemaakt, zijn kleding en houding vertellen ook veel. Ik heb zoiets nog niet eerder ...

[telt 193 wurden]

De communicatieoorlog

[...] Daarom heeft Frits Bloemendaal natuurlijk volkomen gelijk als hij bijvoorbeeld leden van het kabinet Balkenende verwijt autocratische machthebbers te zijn, die niet tegen kritiek kunnen. [Overigens is prachtig hoe hij beschrijft dat deze minister-president per se hoger wil staan ...

[telt 73 wurden]

De hemd van het lijf

Het interview is misschien wel de moeilijkste vorm van journalistiek die er bestaat. En toch denkt iedereen te kunnen interviewen. Hou gewoon maar een microfoon voor een mond en laat die praten is daarbij het idee. Wanneer ik zelf iemand ...

[telt 299 wurden]

De krant is niet bezorgd!

Wat bij Dirk-Jan enkele weken terug nog een goede grap leek, is al een tijd aan de gang. Vele kranten willen meer goed nieuws brengen, om hun lezers aan zich te blijven binden. Wel jammer dat die kredietcrisis en de economische ...

[telt 169 wurden]

De kus van Lamourette
Robert Darnton

[...] Daardoor weet hij dat voor journalisten maar éen ding telt. Zij schrijven allereerst om indruk te maken op elkaar. Vandaar dat de onderlinge naijver groot kan zijn, als op een redactie de éen betere onderwerpen krijgt toegeworpen dan de ander; ...

[telt 52 wurden]

De laatste krant
Bram Logger & Roelof de Vries

[...] De krant kwam nu eenmaal voort uit het grote mediaconcern PCM — ooit het ‘ministerie van kranten’ genoemd in Nederland — en rond PCM alleen al speelde van alles. Dat was in deze periode nog in handen van een ...

[telt 68 wurden]

De Leugen Regeert

Beroepskeuzes komen met verplichtingen. Zo houd ik me half en half bezig met al wat de media beroert, ook al interesseert het meeste mij maar matig. Mediapolitiek is in Nederland omroeppolitiek. En de Nederlandse publieke omroep is een volkomen oninteressante ...

[telt 291 wurden]

De media een pretpark

[...] Door de wondere werking van de boekhandel lagen er in een Friese loods vol partijgoederen hoge stapels boeken over de Vlaamse media. Daar heb ik dit exemplaar van meegenomen. Maar zelfs voor € 1,25 bleek dit boek aan de ...

[telt 46 wurden]

De merkwaardige wisselwerking tussen beeld en gevoel

Een paar jaar terug reed er een jockey in de Grand National mee met een camera. Dat gaf onderweg nogal hallucinerende beelden. Bovendien kwam veel beter over hoe snel die beesten galopperen dan door beelden van buitenaf. Maar de meeste ...

[telt 196 wurden]

De terroristen winnen | 2

Vorige week maandag al exclusief op eamelje.net, vandaag pas voorpaginanieuws voor de kwaliteitscourant het NRC-Handelsblad. Volgens de journalistenmores had ik daarmee de scoop, wat in hun ogen een grote verdienste is. Nu interesseert mij het zelden wie als eerste met ...

[telt 77 wurden]

De toekomst van de radio?

Radiodownload.nl

[telt 1 wurden]

de Volkskrant, week 6 van 2013

[...] Schandalig slecht is zelfs de mateloze belangstelling voor wat goed beschouwd niet meer dan politieke spelletjes zijn in Den Haag. De opening krant van dinsdag, dat de politieke partij CDA macht uit Brussel wil terughalen, was zelfs een werkelijk ...

[telt 142 wurden]

De Volkskrant, zaterdag 17 april 2010

[...] Het menu om van alles iets en van niets wat bijzonders te leveren, werkt alleen als de koks te vertrouwen zijn — en dat doe ik niet meer. [...]      boeklog 17 iv 2010 bis Boeklog over de Nederlandse dagbladen

[telt 38 wurden]

De waarheid achter wikipedia

News is what a chap who doesn’t care much about anything wants to read. And it’s only news until he’s read it. After that it’s dead. Evelyn Waugh, Scoop Ook ik gebruik Wikipedia. Jazeker. Er is geen betere website om snel even ...

[telt 344 wurden]