A Former Spear-carrier for the Empire

One of the things I dislike about academic social science is this tendency to mesh it all in framework by people who don’t really know what they’re talking about. Cassandra was the only social scientist who was any good, and she was right: there was something in that horse, and beware of Greeks bearing gifts.

I retired from the University of California in 1992, after thirty years […] But Blowback was not written because I needed tenure. I was not doing one more book for an academic dean/bean counter. It certainly grew out of my main specialty in East Asian politics, and in Japan, the growing realization that Japan was a satellite to the United States — that its foreign policy was entirely in an orbit around Washington, D.C., and that this required explanation.

I conceived of Blowback — as a warning to the American public. It was: you should expect retaliation from the people on the receiving end of now innumerable clandestine activities, including the biggest one of all, the recruiting, arming, and putting into combat of Mujahideen freedom fighters in Afghanistan in the 1980s who are the main recruiting group for al Qaeda today.

a conversation with Chalmers Johnson


A Former Spear-carrier for the Empire ii

“In the councils of government we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted.”

Unfortunately, we Americans did not heed this warning and today the Department of Defense and its supporting military-industrial complex dominate our government. Of the money we spend on foreign affairs, 93% is controlled by the Pentagon, only 7% by the State Department. The biggest of all our weapons companies is the Lockheed Martin Corporation. In the year prior to the outbreak of the Iraq war, Lockheed Martin’s profits rose by some 36%. When war becomes this profitable, we can expect more of it.

Chalmers Johnson, Follow Spain’s Lead


A Former Spear-carrier for the Empire iii

On the evidence contained in Coll’s book Ghost Wars, neither the Americans nor their victims in numerous Muslim and Third World countries will ever know peace until the Central Intelligence Agency has been abolished.

It should by now be generally accepted that the Soviet invasion of Afghanistan on Christmas Eve 1979 was deliberately provoked by the United States. In his memoir published in 1996, the former CIA director Robert Gates made it clear that the American intelligence services began to aid the mujahidin guerrillas not after the Soviet invasion, but six months before it.

Chalmers Johnson, on Tom’s Dispatch


Short [Militarism]

At the risk of sounding depressed:


A Former Spear-carrier for the Empire | 4

Political science has failed hopelessly. It emits no interesting signal in the world today, and these things should be being studied. My argument would be [that] our mistakes, and the invitation to Nemesis, began with the collapse of the Soviet Union. We misanalyzed it, we said that we won the Cold War. The truth of the matter is we both lost it. They lost it first because they were always much poorer, but we’re both now suffering from the same kinds of pressures, of ideological rigidity, imperial over-stretch, inability to reform, […]

Chalmers Johnson, ‘A Conversation with History 2007

More Chalmers Johnson on eamelje.net


A Former Spear-carrier for the Empire | 5

an incompetent or unscrupulous intelligence agency can be as great a threat to national security as not having one at all.

Chalmers Johnson, ‘The Life and Times of the CIA


A Former Spear-carrier for the Empire | 6

One of the severe side effects of imperialism in its advanced stages seems to be that it rots the brains of the imperialists. They start believing that they are the bearers of civilization, the bringers of light to “primitives” and “savages” (largely so identified because of their resistance to being “liberated” by us), the carriers of science and modernity to backward peoples, beacons and guides for citizens of the “underdeveloped world.”

Chalmers Johnson, ‘An Imperialist Comedy’

Meer Johnson op eamelje.net


A Former Spear-carrier for the Empire | 7

Chalmers Johnson adds some numbers to the notion that standing armies are parasitic forces, guzzling economic power:

Between the 1940s and 1996, the United States spent at least $5.8 trillion on the development, testing, and construction of nuclear bombs. By 1967, the peak year of its nuclear stockpile, the United States possessed some 32,500 deliverable atomic and hydrogen bombs, none of which, thankfully, was ever used. They perfectly illustrate the Keynesian principle that the government can provide make-work jobs to keep people employed. Nuclear weapons were not just America’s secret weapon, but also its secret economic weapon. As of 2006, we still had 9,960 of them. There is today no sane use for them, […]

source

more Johnson on eamelje.net


Quotes

[Žižek’s] In Defense of Lost Causes is a frenetic, eclectic parody of intellectual scholarship, by one so assured in his grasp of the finer points of Kafka or John le Carré that he can afford to ham it up a little.

Terry Eagleton, ‘The phenomenal Slavoj Zizek

Slavoj Žižek is éen van de merkwaardigste schrijvers die ik ooit las. Hij lijkt me een soort sjamaan — een tovenaar zoals elke stam er ooit éen moet hebben gehad om de geesten bezweren — die zijn betogen bekleedt met frasen uit de intellectuele geschiedenis. Veelzeggend vind ik hoe serieus hij overal wordt genomen.

 

Vote, if you must, in November, but don’t expect that things will change much, let alone get better.

Chalmers Jonhson, ‘It’s Time to Flee the Country

Chalmers Johnson, a former spear carrier for the empire, somberder dan ooit over de VS.

 

The gentle reader loves the gentle Muse.
That little dares, and little means;
Who humbly sips her learning from Reviews,
Or flutters in the Magazines.

Robert Pinsky, quoting the 18th-century actor David Garrick

Verwees ik gisteren naar Ingmar Heytze, en diens reactie op het eeuwige onbegrip over poëzie, schreef Pinksy vorige week al over precies hetzelfde onderwerp.


A Former Spear-carrier for the Empire [1931 – 2010]

In de dagen na 9/11, toen heel de wereld veel te overstuur was naar mijn zin, zocht ik om rede. In Nederland was Maarten van Rossem éen van de weinigen die durfde te relativeren; zelfs al droeg hij daarbij niet heel veel feiten aan. Maar prompt stelden de media een boycott in tegen hem. Elders deed Chalmers Johnson een poging.

En Johnson zou voor mij de jaren daarop steeds belangrijker worden in mijn denken over wat er in de wereld gebeurde, en hoe dit kwam.

Zulke inzichten leidden dan als vanzelf ook tot mediakritiek; omdat het allemaal zo oppervlakkig is wat er in kranten bericht wordt.

Johnson was mede zo interessant omdat hij eerst onderdeel was geweest van het systeem dat hij daarop zo beargumenteerd kon bekritiseren. Hij had deel uitgemaakt van de CIA. Hij wist op welke manier Japan een satelliet van de VS was.

En nu is hij dus dood.


Overwegingen | WikiLeaks i

Ideaal aan een weblog is de vrijheid om er ongecensureerd, en zonder last of ruggespraak, opinies op te publiceren over de actualiteit. Helaas komt het zelden voor dat ik vrijwel direct publicabele meningen heb. Ik ken doorgaans de feiten niet genoeg om me uit te willen spreken.

Weliswaar is het altijd het eenvoudigst om ongehinderd door enige kennis stevige standpunten in te nemen. Maar in het grootkoor onbenul zing ik toch liever niet zo maar mee.

Een weblog is ook ideaal omdat alles wat er op komt automatisch gearchiveerd wordt. Ooit, jaren terug, speelde er misschien iets, en daar heb ik misschien aandacht aan besteed toen. Dus ga ik soms kijken naar wat ik ooit vond, al is dat meestal tegen beter weten in.

Daarom, om mijzelf over enkele jaren ten dienste te zijn, dien ik nu toch maar eens wat gedachten te formuleren over WikiLeaks. Dat is het webadres dat momenteel overal de nieuwskoppen haalt, doordat daar enkele jaren aan diplomatieke correspondentie van de VS online worden gezet. Waarschijnlijk omdat een jonge, ooit gedegradeerde soldaat dit gevoelige materiaal op zijn werk gekopieerd heeft.

En mijn gedachten gaan dan toch eerst uit naar de positie van de VS in de wereld – die er éen is van een imperium op zijn retour. Of naar wat een Chalmers Johnson, of desnoods Paul Kennedy of John Perkins mij daar over leerden. Amerikaanse buitenlandpolitiek is altijd sterk gekleurd geweest door het beleid om het eigen volk goedkoop grondstoffen te verschaffen, en in de VS geproduceerde handel elders duur te verkopen. Maar dwars door dat verhaal speelt ook de militaire macht die het land sinds de Eerste Wereldoorlog bezat.

Enfin, spelen daar nog enkele andere complicerende factoren in mee. Zo heeft de VS het beste parlement dat er voor geld te koop is. Politici hebben zo veel geld nodig voor de campagnes om gekozen of herkozen te worden, dat het ze bijna onmogelijk is om niet de stem van een bedrijf of andere lobbyclub te worden. Daarom kan het zakelijke belang van een commerciële Amerikaanse partij ineens internationale politiek worden. Die anderen vervolgens agressief opgedrongen krijgen.

Dus, als nu door WikiLeaks ineens blijkt dat een nieuwe wet in Spanje om dowloaders streng te straffen grotendeels geschreven is door de Amerikaanse filmindustrie, verbaast me dat niet. Eerder al waren enkele Europese richtlijnen op dit gebied wel erg vanuit éen visie geschreven; waarbij het er niet op leek dat het publieke belang het best gediend werd, maar enige monopolisten ergens tevreden werden gesteld.

En er is nog een partij, naast leger, bedrijfsleven, en politiek, die de Amerikaanse belangen in den vreemde bevecht. De CIA heeft de ontwikkelingen van sommige landen toch ook met behoorlijk vreemde beslissingen beïnvloed, zo leerde de geschiedenis.

Maar WikiLeaks zou juist niets van dat supergeheime spul tonen. [wordt vervolgd]

verder lezen:
Neal Aschers, ‘WikiLeaks cables are dispatches from a beleaguered America in imperial retreat’


Overwegingen | WikiLeaks v

Hoe lang zal het nog duren voor de VS WikiLeaks tot een terroristische organisatie uitroept?

Er bestond in democratieën altijd een zeker evenwicht tussen machthebbers en de media om het elkaar niet al te lastig te maken. Als de overheid net deed dat er vrijheid van meningsuiting bestond, konden journalisten net alsof ze de boven hen gestelden controleerden. Iedereen gelukkig. En aan historici de puzzel om decennia later, als het verder niemand meer wat schelen kon, te reconstrueren wat er allemaal echt gebeurd was.

Door de onthullingen van WikiLeaks is dat equilibrium wankeler geworden.

Ineens is duidelijk dat de media al jarenlang kritiekloos overheidspropaganda doorbrieven. En heel veel reflectie vanuit het vak op dat gegeven heb ik nog niet mogen ontwaren.

Natuurlijk telt bij laatste ronden aan onthullingen mee dat enkele gerespecteerde kranten met WikiLeaks samenspannen om de eigen nalatigheid ongedaan te maken. En nu kan de Amerikaanse overheid de New York Times niet zonder meer straffen voor het publiceren over alle geheimen uit de diplomatieke post.

Maar, als WikiLeaks iets duidelijk maakt, dan wel hoe veel middelen een overheid als de VS kan inzetten, legaal zowel als illegaal, om te kunnen corrigeren wat zij vindt dat correctie behoeft.

Bedrijven als Amazon, PayPal, en dus eBay, MasterCard, en Visa, hadden maar een klein beetje druk nodig om hun normale dienstverlening te stoppen, en weigeren nu om giften aan WikiLeaks door te geven.

Vermoed mag worden dat zij ook hebben doorgebrieft wie er aan WikiLeaks wilden doneren; of dit al eerder deden .

Slechts dankzij het fatsoen van een bedrijf als Twitter is duidelijk dat er in de VS een geheime grand jury werkt aan een rechtszaak tegen WikiLeaks; en al die daar mee verbonden zijn. Rop Gonggrijp prees Twitter daarom ook geinformeerd te zijn dat er een onderzoek tegen hem loopt; hoewel de onderneming wel de gegevens die ze over hem hebben aan de Amerikaanse justitie zal verstrekken.

De Googles, Visas, en MasterCards van deze wereld hebben dat immers niet gemeld.

Ondertussen zouden ook de gegevens van de tienduizenden volgens van WikiLeaks op Twitter door de Amerikanen verzameld zijn. En daar hoor ik dus ook bij.

Maar goed, dat ik Chomsky lees, of Johnson, en nog zo veel meer critici van de Amerikaanse politiek, staat uitgebreid op mijn weblogs vermeld.

Sue me.


Status Quo
week 38

Amerikaanse opiniewebsites hebben niet meer dezelfde aantrekkingskracht op me als tien jaar terug. Als ik nog een site volg is dat via de RSS-feed, van een afstandje. Waarbij doorgaans weken kunnen passeren voordat ik eens doorclick naar de tekst online.

Maar waarom is dat?

Voor een deel lag de mediawereld er toen anders bij, dat is zeker waar. Aan het einde van de twintigste eeuw werd menigeen duidelijk dat dat internet niet zou verdwijnen. Waarmee enige aanwezigheid online toch wel nut zou kunnen hebben, voor tijdschriften en andere periodieken.

Ik zal gretig genoten hebben van de enorme uitbreiding van wat ik zo maar thuis te lezen kon krijgen. Tot de overvloed wende.

Bovendien speelde er indertijd van alles. De verkiezingsfraude in de VS waardoor de jonge Bush aan de macht kwam. De dotcomcrisis. Of 9/11, en de nasleep daarvan. De illegale inval van VS in Afghanistan eerst – aan de wereld verkocht als gerechtvaardigd omdat 9/11 de aanval van een ander land zou zijn.

En naast dit al de critici in de VS, wie zoveel beter geïnformeerd waren dan hun collega’s in Europa, die behalve meningen ook feiten aandroegen, waardoor mijn beeld over de recente geschiedenis ineens een heel andere focus kreeg.

Tot daar weinig meer aan bij te stellen viel.

Maar zoals laatst op Tom’s Dispatch werd opgemerkt, stukken zoals Chalmers Johnson schreef in 2004 over het Amerikaanse buitenlandbeleid, zijn eigenlijk nog geen syllabe verouderd.

En weliswaar hebben we sindsdien een bankencrisis beleefd, en is het feilen van de Euro aangetoond, op mij maken die niet per se de grootste indruk. Emotioneel raken die ontwikkelingen me niet.

Dat mensen hebzuchtig zijn, en egoïstisch, en methoden verzinnen om anderen zo veel mogelijk geld af te troggelen, is ook niet meteen nieuws. Zelfs niet nu de schaal van dit bedrog industrieel geworden is. Of nu blijkt dat degenen die ons tegen dit bedrog zouden moeten beschermen — de door ons betaalde overheid — degenen zijn die de crisis hier grotendeels veroorzaakt hebben.

Oorlogvoeren en angstzaaien met illegale middelen, zoals mensen buiten de rechtsorde stellen door ze tot terrorist te bestempelen, vind ik nog altijd een aanzienlijk grotere misdaad dan oplichting.

En erger nog is het zwijgen van de autoriteiten hier. Want bij veel van wat de VS mispeutert, doen Europese landen vrolijk mee.

Weliswaar ligt er in Nederland een heel officieel rapport van een hoge jurist dat stelt dat meedoen aan de oorlog in Irak illegaal was. Daaruit zal nooit de toch zo logische consequentie worden getrokken dat de toenmalige bewindslieden derhalve oorlogsmisdadigers zijn die berecht dienen te worden.