Quote of the Day | 0318

the main reason I think people are abandoning these platforms: Facebook knows us better than we know ourselves, with its algorithms that can predict if we’re going to cheat on our spouse, start looking for a new job, or buy a new water bottle on Amazon in a few weeks. It knows how to send us the exact right number of pop-ups to get our endorphins going, or not show us how many Likes we really have to set off our insecurities. As a society, we feel like we’re at war with a computer algorithm, and the only winning move is not to play.

Nick Bilton, “This Is Serious”: Facebook Begins Its Downward Spiral


Stemming
Overwegingen | week 11

Er bestaat online een stemwijzer voor mijn woongemeente. Dat scheelt. Want ik had werkelijk geen idee waarover men zich hier ter plaatse in het bijzonder druk maakt. Wat zou er ook kunnen spelen, aan ruimtelijke ordening, of aan subsidies voor cultuur?

Nu ja, de Koopzondag. Die kwestie sleept al even aan. Alleen al omdat in alle omringende gemeenten ondertussen de supermarkten gewoon alle dagen van de week open zijn, en de andere winkels ook nog éen zondag in de maand.

Al te schokkende of principiële keuzes legde de stemwijzer me evenwel niet voor. Het is niet heel moeilijk om als fietser wat meer vrij liggende fietspaden te wensen. Al zou aanzienlijk strengere handhaving van de maximumsnelheid, helemaal in 30 km/uur-zones, me heel wat liever zijn.

Alleen gaat de gemeente daar nu net niet over.

Toen ik een journalistje in opleiding was, diende ik nogal wat te schrijven over de toen ras naderende Provinciale Staten-verkiezingen. Doel was heel basale voorlichting. Het lezerspubliek hoorde meer te weten over wat de Provincie precies allemaal deed dan er waarschijnlijk was aan algemene kennis.

Daartoe praatte ik dan met een reeks mannen, en een enkele vrouw, die bij de provincie in dienst waren, over wat zij zoal deden van dag tot dag.

Zo’n serie verhalen zou ik eigenlijk ook weleens over de gemeente willen lezen — hoeft dat niet eens mijn gemeente te zijn. Want weliswaar heb ik als pril journalistje ook raadsvergaderingen verslagen, heel veel sjoege van wat lokale overheden nu precies doen, is er niet — helemaal niet als het gaat om de onderwerpen waar de plaatselijke politiek niets over te zeggen heeft; de taken die vanuit het Rijk zijn opgelegd.

Marcel van Roosmalen ging eens in zijn gemeente met de lijsttrekkers praten, en ontdekte daarbij dat iedereen eigenlijk hetzelfde vond. Ongetwijfeld zullen de raadsvergaderingen er eindeloos duren; het narcisme van het kleine verschil is in zulke gevallen groot.

Toch, pas als democratie zo tergend saai is, deugt deze.


Quote of the Day | 0317

by giving Silicon Valley irresistible commercial incentives to develop military technologies, the government has, at the same time, surrendered unparalleled power to private corporations. Extensive control of information has been handed over to unaccountable global corporations that don’t profit from the truth. It’s currently laughably easy, as Vladimir Putin has brazenly shown us, to spread foreign propaganda through the platforms they operate. But even if they can develop mechanisms to prevent the spread of foreign propaganda, we will still be heavily reliant on the goodwill of a handful of billionaires. They are, and will continue to be, responsible for maintaining the public’s confidence in information, preserving forms of credibility that are necessary for the health and success of our liberal democratic institutions.

Tamsin Shaw, ‘Beware the Big Five’


I Hate the Internet
Jarett Kobek

[…] I Hate the Internet is daarmee ook te lezen als een cynisch traktaat tegen de uitwassen van het grootkapitalisme in deze eeuw. Daarbij bevielen mij bovenal Kobek’s zijpaden, met hun tientallen, zo niet honderden oneliners, die zo vaak tegen de pretenties ingaan van de huidige marktwerking en de ons opgedrongen cultuur. […]

boeklog 17 iii 2018


Quote of the Day | 0316

don’t expect “the media” to do this job for you. Some of its practitioners do, brilliantly and at times heroically. But most of the media exists to sell you things. Its allegiance is to boosting circulation, online traffic, ad revenue. Don’t begrudge it that. But then don’t be suckered about the reasons why Story X got play and Story Y did not.

Andrew Postman, ‘My dad predicted Trump in 1985 –
it’s not Orwell, he warned, it’s Brave New World’


Natuurlijk
Jan Terlouw

[…] Terlouw negeert het hele gegeven evenwel dat politici al tijden keuzes hebben kunnen maken op het gebied van duurzame energie. En dat in Duitsland daardoor nu al op sommige dagen alle stroom door zonnepanelen en windmolens wordt geproduceerd. Anders dan hier. Hij gaat er domweg niet op in dat er nogal wat is waarvoor Nederland zich zou moeten schamen.

En daardoor stoorden me de vage algemeenheden in zijn tekst. […]

boeklog 16 iii 2018


Quote of the Day | 0315

It strikes me that the affluence and convenience of modern society lull people into thinking that it all kind of happens magically, without any human intervention. People live in a world that functions, and not just because of technical experts, but policy experts too.

Tom Nichols, in: ‘The Mirage of Knowledge’


Die Welt von Gestern | 246 – 346
Stefan Zweig

De Eerste Wereldoorlog, en de nasleep daarvan, leverde beschrijvingen op met grote contrasten. Zweig kon niet verhelen zichzelf een Europeaan te vinden, en daarom een afschuw te hebben van het blinde nationalisme dat ineens opborrelde in Oostenrijk, en daaraan gekoppeld een werkelijk enorm enthousiasme om oorlog te willen.

En dat is vanaf een afstand ook het meest merkwaardige aan de Grote Wereldbrand. In alle landen liepen jonge mannen juichend de loopgraven in, waarop er daar tenminste al snel meer realisme volgde.

Zweig poogt die volgzaamheid te verklaren uit het blinde vertrouwen dat autoriteiten tot dan toe nog altijd genoten hadden, om de vijftig jaar aan vrede. Eerder in het boek heeft hij ook moeite gedaan uit te leggen dat elke man rond 1900 graag veel ouder wilde lijken dan hij was, omdat pas met leeftijd ook enig gezag kwam. En zo een autoriteit was belangrijk.

Jonge doktoren van begin twintig lieten daarom enorme baarden staan.

Na de Eerste Wereldoorlog schoren mannen juist hun baarden af, om vrouwelijker te lijken. Net als er toen ineens wel op vele fronten een verzet kwam tegen oude vormen en gedachten.

Stefan Zweig maakte geen bijzonder enerverende oorlog door. Weliswaar moest ook hij dienst nemen, maar dat werd een kalm baantje bij een archiefdienst. En in 1917 mag hij ineens naar Zwitserland, om de eerste uitvoering bij te wonen van een toneelstuk dat hij schreef, met een strekking anti-oorlog. Oorlogsvoerende landen zonden hun kunstenaars ook gewoon uit naar neutrale landen, als propaganda.

En kunst had toen meer betekenis.

Na de oorlog keerde Stefan Zweig toch terug naar het verslagen Oostenrijk, dat nogal wat landsdelen heeft verloren, en ook zijn Keizer is kwijtgeraakt. Het land heeft dan bijna niets meer. Al zal voor Zweig, die zijn geld ook in het buitenland kon verdienen, vooral hebben geteld dat er geen bouwmaterialen waren om het lekkende huis in Salzburg op te knappen dat hij voor de oorlog al gekocht had.

Was er ook nog een periode met hyperinflatie — al was de geldontwaarding in Duitsland nog extremer — waardoor eenvoudige stenotypistes uit Holland tijdelijk voor hun lol de duurste hotelsuites in Wenen kwamen bewonen. De Oostenrijkse kroon was niets meer waard.

[ lees al mijn gedachten bij het lezen van Die Welt von Gestern hier ]


Citaat van de dag | 0314

De AIVD wil onder de nieuwe inlichtingenwet op grote schaal en op geautomatiseerde wijze gegevens verzamelen via internetkabels op zoek naar onbekende terroristische dreigingen. Maar dit werkt niet, waarschuwen experts. Het heeft geen zin om nog meer gegevens te verzamelen als je niet weet waar je zoekt.

Sterker nog, het is zelfs contraproductief om steeds meer hooi te gooien bovenop die ene speld.

Platform Investico, ‘Experts waarschuwen: ‘Datasleepnet’ werkt niet’

ziet ook boeklog: Numbers Rule Your World


Gezien de feiten
Griet Op de Beeck

[…] Zelden zo’n eensluidende reeks aan negatieve oordelen gelezen. Het leek daarmee vooral of iemand hier toch even de maat werd genomen. Die Vlaamse Op de Beeck mocht dan drie enorme bestsellers hebben gehad in Nederland. Bij de eerste de beste gelegenheid werd haar de toegang tot de literatuur door een reeks recenserende heertjes nog eens parmantig ontzegd. […]

boeklog 14 iii 2018


Quote of the Day | 0313

I want the web to reflect our hopes and fulfil our dreams, rather than magnify our fears and deepen our divisions.

Tim Berners-Lee, ‘The web can be weaponised –
and we can’t count on big tech to stop it’


Cahiers
Paul Valéry

[…] daar komt bij dat Jan Fontijn zich al zijn hele leven in de literatuur heeft geweerd. Wat het waarschijnlijk dan logisch maakt dat hij zich vooral interesseerde voor wat Valéry over poëzie te melden had, en over literatuur. Toegegeven, daar is ook interessant aan dat Paul Valéry weinig goeds te melden had over de gekunsteldheid van de roman, en in zijn leven juist sterk getroffen was door poëzie, onder andere van Mallarmé. […]

boeklog 13 iii 2018


Citaat van de dag | 0312

Als eye-opener zeg ik tegen mijn studenten: de eerste belangrijke keuze die je moet maken in het leven, is die van je ouders. Als je daar verkeerd kiest, heb je een probleem. Om maar te zeggen: er zijn veel dingen die je níét kiest. Je omgeving en je afkomst zijn bijzonder determinerend. En toch zijn we ervan doordrongen dat je succes volledig in eigen handen hebt. Ook kinderen denken zo. Weet u dat het voornaamste scheldwoord op de speelplaats vandaag ‘loser’ is? We willen allemaal winnaars zijn. Maar dat gaat natuurlijk niet. Vanaf acht à tien jaar begint een groot deel uit de boot te vallen. Die maken ‘het’ niet. En al heel snel krijgen ze een label opgeplakt. Om het met een boutade te zeggen: we hebben nog twee soorten kinderen, hoogbegaafde en gestoorde. Waar is de middengroep naartoe?

Paul Verhaeghe, in: ‘We genieten ons te pletter.
Maar niemand is tevreden’

Boeklog over Paul Verhaeghe


Gezond
Te fietsen | week 11

Mannen en vrouwen op leeftijd (55-79 jaar) die zich regelmatig flink inspannen, hebben de fysieke weerstandswaarden van een jongere. Of, in andere woorden, dat zo veel andere ouderen vaker en sneller ziek worden, kon ook weleens komen door hun toenemende inactiviteit; en dus niet enkel een kwestie zijn van slijtage en andere leeftijdsverschijnselen. Zo is het onderzoek samen te vatten dat vorige week nieuws was in de Britse media.

En, omdat de onderzoeksgroep bestond uit fietsers op leeftijd, die met regelmaat randonnées rijden van zeker honderd kilometer, werd daar op de fietsersfora online nogal eens blij naar verwezen.

De bloedwaarden van de fanatieke fietsers werden overigens vergeleken met die van leeftijdsgenoten die liever op hun kont blijven zitten, en met een niet-sportieve groep jongeren.

Ik kijk dan twee tellen naar zo’n onderzoek, Hans van Maanen’s vermaningen in mijn achterhoofd, en denk meteen: zo’n groep van fanatieke fietsers heeft zichzelf al wel uitgeselecteerd. Want wie ongezond is, gaat geen uren op de fiets zitten in weer en wind. Helemaal niet in het Verenigd Koninkrijk, met dat zo weinig fietsvriendelijke autoverkeer overal, waar het nogal loont om goede reflexen te hebben.

Zijn deze fietsers daarom echt alleen gezond gebleven door dat eeuwige fietsen? Of hebben die wetenschappers misschien niet allereerst wel erg gezond gebleven fietsers onderzocht? En daarmee verregaande conclusies ontleend aan een kolonie van witte raven?

Geef ik toe: het is verleidelijk om deze onderzoeksuitkomst onvoorwaardelijk te geloven. Ik fiets nu eenmaal iets te graag om dat niet nog een hele tijd te willen volhouden. Op zijn minst tot het moment dat ik mijn been niet meer hoog genoeg kan opzwaaien om soepel op een fiets met een herenframe te stappen.

Mijn overgrootvader, die 92 werd, wilde ook al nooit aan de damesfiets.