Citaat van de dag | 1218

Als de economische groei en de inflatie rond de 1 procent blijven en er geen maatregelen komen om met name jongere huiseigenaren te helpen met het afbouwen van de hypotheekschuld, dan zal de hypotheekschuld als percentage van het nationaal inkomen hoog blijven.

huizenmarkt-zeepbel.nl: ‘DNB: Nederlandse banken te zwak om jongeren te helpen’


A History of Reading
Steven Roger Fischer

[…] Belangrijkste verbazing bij het lezen over lezen blijft overigens toch altijd weer dat niet iedereen doet als ik.

Ik staar uren zwijgend naar reeksen donkere kriebeltjes op een lichte achtergrond, en zit dan al deze tijd blij te hallucineren. Levert deze trip me doorgaans nog wat op ook. […]

boeklog 15 xii 2014


Een geschiedenis van het lezen
Alberto Manguel

[…] Een geschiedenis van het lezen bevat namelijk zeker zo veel illustraties als tekst. Afbeeldingen in kleur daarbij — anders dan in de versie uit 1999. En een boek met honderden plaatjes van lezende mensen ontbrak nog in mijn bibliotheek.

Ik kan lang naar zulke afbeeldingen kijken — helemaal als het daarbij om schilderijen gaat.

Want, van wie kwam het initiatief om de geportretteerde met een boek af te beelden? Van de schilder? Of was het toch het model. […]

boeklog 14 xii 2014


Citaat van de dag | 1213

De onderworpenheid van de democratische staat aan het recht dwingt tot zelfbeheersing. Dat is een kwestie van beschaving, omdat zich in rechtsvereisten als proportionaliteit de eerbied voor de kernwaarden van de democratie weerspiegelt.

De sociaal-democratische denker Jacques de Kadt kwam al in de jaren dertig tot het inzicht dat de democratische rechtsstaat geen gemakkelijk bezit is, maar een last. Het compromis, de ongemakkelijke pose, de traagheid, de zelfbeheersing – De Kadt vatte deze makken samen als ‘de last van de beschaving’.

Hans Goslinga, ‘Een echte democraat spreekt liever niet van vijanden’


Quote of the Day | 1212

Afghanistan needs help, encouragement, advice, money. It’s just that next time we think about military intervention in a foreign country that hasn’t attacked us, it might be worth running a thought experiment to work out at exactly which moment, in the many internecine conflicts that have afflicted the British Isles, our forebears would have most benefited from the arrival of 3500 troops and eight helicopters, and for which ‘side’ those troops would have fought.

James Meek, ‘Worse than a Defeat’


Required Writing
Philip Larkin

[…] Bij de eerste lezingen was ik vooral in het autobiografische materiaal geïnteresseerd. Larkin beschreef daarin onder meer hoe hij tijdens de oorlog bibliothecaris werd, want het leger had hem afgekeurd om zijn slechte ogen, en hoe dat beroep hem steeds beter ging bevallen.

Ik merkte nu vooral in zijn opvattingen over literatuur geïnteresseerd te zijn — die telkens in kleine doses worden aangeboden. Voor het grootste gedeelte bestaat deze verzamelbundel uit boekkritieken, over poëzie zowel als proza. Is er ook nog een klein bloemlezinkje uit zijn stukken over jazz. […]

boeklog 7 xii 2014


Aufzeichnungen 1992 – 1993
Elias Canetti

[…] En er schijnen nog dagboeken te zijn, en delen van de briefcorrespondentie, die pas in 2024 vrijgegeven mogen worden. Ongetwijfeld zullen daar nog publicaties uit voortkomen. De vraag is of ik die nog lezen wil.

Welche Geister liebt man so sehr, daß man es nicht wagt, alles von ihnen zu lesen? [61]

[…]

boeklog 4 xii 2014


Quote of the Day | 1203

[…] politics and power play a far larger role in determining both the success of economics and the success of economics than economists are prepared to admit in public. Or, more succinctly, sociology provides a much better account of economics’ success than economics itself does. Obviously, that’s a claim that’s going to be uncongenial to economists, as well as one that many economists will have difficulty in absorbing (they usually aren’t trained to think in that way).

Henry, Economists aren’t ‘superior’ just because


Liebhaber ohne Adresse
Elias Canetti  Marie-Louise von Motesiczky

[…] Zeker is wel dat Canetti het doorgaans zelfs al vertikte om zijn woonadres te geven aan Marie-Louise von Motesiczky. Zij moest haar brieven Poste Restante sturen, naar haar ‘Liebhaber ohne Adresse’. En mede daarom hoorde ze er bijvoorbeeld pas jaren later van dat Canetti in Zwitserland woonde, en daar hertrouwd was met een veel jongere vrouw, waarbij hij ook nog een dochter verwekt had.

Deze gegevens haal ik overigens uit het toelichtende essay achterin. Uit de brieven blijkt niets van deze toch vrij schokkende minachting. […]

boeklog 2 xii 2014


I Drink Therefore I Am
Roger Scruton

[…] Over de voortdurende neiging van autoriteiten om de bevolking hun roesmiddelen af te nemen en te verbieden, schrijft hij in dit boek meteen al dat dit problemen oplevert. Want je kunt mensen wel willen ontmoedigen om te vluchten in een roes, alleen moet je dan ook iets doen aan de redenen waarom die mensen willen vluchten.

En juist dat blijft er dan bij. […]

boeklog 1 xii 2014


Sitaat fan ’e dei | 1201

De rare moade om in wurd Frysker te finen as it fierder fan it Nederlâns ôf stiet, begryp ik ek net. As seleksjekritearium is it yn elk gefal in heilleaze wei. Dat fyn ik ek fan dizze hiele taalaksje fan hegerhân, dy’t boppedat achter de rêgen omgiet. Mar der lekt wolris wat út.

Eppie Dam skriuwt syn eigen Frysk


Citaat van de dag | 1002

Ook constateert hij dat het dominante beeld van banken niet klopt. Het zijn geen bemiddelaars tussen sparende huishoudens en investerende bedrijven, zoals banken zelf niet moe worden te herhalen. Het zijn vastgoedfondsen, aldus Taylor, die kort inlenen en lang uitlenen op basis van dekking door vastgoed. Besloegen hypotheekleningen in 1900 nog een derde van de bankbalans, in 2007 was dat verdubbeld. Bedrijfsleningen zijn een marginale post geworden.

En ook volgens Taylor zijn balansrecessies na een geïmplodeerde huizenzeepbel de ergste die er zijn.

Ewoud Engelen, ‘Europese beleidsmakers zijn bankvrienden’


Citaat van de dag | 0910

De meest basale eis die je aan marktwerking mag stellen, is dat er een markt is die werkt. Dat betekent: de klant kan besluiten naar een andere aanbieder over te stappen als hem iets niet bevalt. De lakmoesproef van iedere markt-werkingsoperatie is daarom: kan de klant kiezen? Zo nee, dan is er geen marktwerking.

Voor zowel openbaar vervoer als de zorg geldt: de klant kan niet kiezen.

Mathijs Bouman, ‘Kan de klant kiezen?’


Quote of the Day | 0903

In the seventeen years between 1992 and 2009, the Russian population declined by almost seven million people, or nearly 5 percent—a rate of loss unheard of in Europe since World War II. Moreover, much of this appears to be caused by rising mortality. By the mid-1990s, the average St. Petersburg man lived for seven fewer years than he did at the end of the Communist period; in Moscow, the dip was even greater, with death coming nearly eight years sooner.

Masha Gessen, ‘The Dying Russians’


Politieke verslaggeving

Journalisten menen dat het volstaat om twee kanten te laten zien van een verhaal. ‘HIj zei’ wordt maar al te makkelijk gezet tegenover ‘zij zei’.

Dat mechanisme ergert me gauw.

Helemaal als er meer speelt, zoals in de casus Ella Vogelaar en haar toenmalige politieke baas Wouter Bos. Ik schreef al eens over hen.


Erg!
Patrick Demompere

[…] in de zomer van 2014, bleek Erg! onveranderd goed te zijn. Zelfs al heb ik in de afgelopen tien jaar met regelmaat achteraf kennis kunnen nemen van de onthutsing bij vooral Vlaamse auteurs, die zich toentertijd behoorlijk geschoffeerd toonden door Demompere’s oordelen.

Punt is namelijk dat ik deze oordelen bijna onvoorwaardelijk geloof. Komrij/Demompere weet in veel van zijn recensies vooral zo goed te treffen waaraan het schort in de toon van de besproken auteurs. […]

boeklog 1 vii 2014


De leegheid van die levens
Te fietsen | week 08

Eerder schreef ik al eens:

Vele malen las ik De renner van Tim Krabbé. En nooit leverde de beginselverklaring uit de openingsparagraaf daarbij problemen op:

Meyruies, Lozère, 26 juni 1997. Warm, bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet-wielrenners. De leegheid van die levens schokt me.

De renner heeft velen tot fietsen aangezet. En grappig genoeg, zoals uit bovenstaand portret blijkt, Tim Krabbé uiteindelijk zelf ook weer.


Panorama van de week | 26
Noordpolderzijl

Zaterdag 28 juni 2014, omstreeks 11:30.

Noordpolderzijl, de kleinste haven van Nederland met een open verbinding naar zee.


De man die… | The Man Who…
meer mensen zagen het

Had ik meer dan die ene maand lang boeken kunnen lezen waarvan de titel begon met ‘The Man Who…’ | ‘De man die…’?

Makkelijk.

Een heel jaar had ook gekund.

Misschien moest ik nog eens op herhaling.


Quote of the Day | 0629

It was an impressive achievement, of course, and a human achievement by the members of the IBM team, but Deep Blue was only intelligent the way your programmable alarm clock is intelligent. Not that losing to a $10 million alarm clock made me feel any better.

Gary Kasparov, ‘The Chess Master and the Computer’


Quote of the Day | 0604

in order to carry out violence and subversion abroad, or repression and violation of fundamental rights at home, state power has regularly sought to create the misimpression that it is terrorists that we are fighting, though there are other options: drug lords, mad mullahs seeking nuclear weapons, and other ogres said to be seeking to attack and destroy us.

Throughout, the basic principle remains: Power must not be exposed to the sunlight.

Noam Chomsky, ‘Edward Snowden, the World’s “Most Wanted Criminal”‘